Searched for:
(61 - 80 of 203)

Pages

document
Van Doorn, A.J. (author), van der Voordt, D.J.M. (author), Rogaar, M. (author)
Duurzaamheid is steeds vaker onderdeel van de ontwerpopgave. De motivatie voor duurzaam bouwen varieert van maatschappelijke verantwoordelijkheid tot verplicht duurzaam inkopen of het versterken van het bedrijfsimago. Het is een uitdaging om de duurzaamheidsambities tijdens het ontwikkelproces overeind te houden. Het lijkt vanzelfsprekend dat...
journal article 2011
document
Beijer, M. (author), van der Voordt, D.J.M. (author), Hanekamp, J. (author)
Ondanks de vele publicaties over Het Nieuwe Werken (HNW) komt telkens weer een aantal vragen bovendrijven: Wat is HNW nu precies? Wat is er nieuw aan? En wat weten we eigenlijk echt van de effecten op de bedrijfsvoering en de beleving van medewerkers en klanten? Een analyse van definities, drijfveren, verwachtingen en werkelijkheid.
journal article 2011
document
van Schijndel, HWJ (author), van der Voordt, D.J.M. (author)
Circa 80% van de organisaties uit de sector verpleging en verzorging (V&V-sector) heeft in de afgelopen twee jaar een vastgoedplan ontwikkeld. Met de aandacht voor vastgoed zit het dus wel goed. Het proces om te komen tot een beleidsmatig en met cijfers onderbouwde vastgoedstrategie kan echter nog flink worden verbeterd. Een helder...
journal article 2011
document
van der Burg, D (author), van der Voordt, D.J.M. (author), Volker, L. (author)
De vergrijzing leidt tot meer vraag naar zorg en minder aanbod op de arbeidsmarkt. Er is nu al een tekort aan verplegend personeel. Verhoging van de arbeidsproductiviteit kan helpen om de zorg op peil te houden. De werkdruk nog verder opvoeren is geen optie. Dit artikel beschrijft hoe een zorgvuldig ontworpen en adequaat beheerd gebouw kan...
journal article 2011
document
van der Voordt, D.J.M. (author), van den Berg, Sven (author), Van Doorn, Aleid (author)
Door de lange voorbereidingstijd van nieuw te bouwen zorginstellingen is het programma van eisen vaak al verouderd voordat de eerste paal de grond in gaat. Wijzigen van het programma heeft belangrijke consequenties. Zijn deze wijzigingen te voorkomen? Kunnen we de negatieve gevolgen ervan beperken? Dit artikel presenteert een overzicht van...
journal article 2010
document
van der Voordt, D.J.M. (author)
journal article 2010
document
Gorgievski, M (author), van der Voordt, D.J.M. (author), van Herpen, SGA (author), van Akkeren, S (author)
Purpose – This paper presents the research findings of a Post-Occupancy Evaluation of new ways of working at the Faculty of Architecture of the Delft University of Technology and the lessons that can be learned from this particular case in connection to research findings from similar cases.<br/>Design/Methodology/Approach – The article is based...
journal article 2010
document
Schaap, A (author), van der Voordt, D.J.M. (author), Heintz, J.L. (author)
Elk ontwerpproces is uniek, door de tijd- en plaatsgebonden opgave en de telkens weer nieuwe samenstelling van het team van opdrachtgever, ontwerper(s), adviseurs en andere betrokkenen. Een goede start is cruciaal voor een goed lopend proces. Het systematisch nalopen van een aantal standaardthema’s zorgt voor structuur, maar mag niet ten koste...
journal article 2010
document
Bakker, I (author), van der Voordt, D.J.M. (author)
Interview met Alexander Rinnooy Kan.
journal article 2010
document
Bakker, I (author), van der Voordt, D.J.M. (author)
Purpose<br/>This paper aims to review available research into the impact of plants on people and labour productivity in order to test a number of hypotheses and the reliability and validity of “evidence based” statements.<br/>Methodology<br/>An extended literature review has been conducted of research concerning the potential impacts of plants...
journal article 2010
document
van Akkeren, S. (author), van der Voordt, D.J.M. (author), Gorgievski, M. (author)
Na de brand in mei 2008 trok faculteit Bouwkunde naar het voormalige hoofdgebouw van de TU Delft aan de Julianalaan. De gedwongen verhuizing is aangegrepen om faculteitsbreed over te gaan op flexwerken. Een novum in de academische wereld! Wat vinden de medewerkers hiervan? Werkt het prettig en productief? Of blijven de mensen weg uit het gebouw?...
journal article 2010
document
van der Zwart, J. (author), van der Voordt, D.J.M. (author), de Jonge, H. (author)
Objectives: This article explores lessons to be learned from three different healthcare systems and the possible implications for the management of healthcare real estate, in particular in connection to the Dutch system. It discusses similarities and differences among the different systems, in search of possible consequences on cost, financing,...
journal article 2010
document
van Heerde, K (author), Pullen, W.R. (author), van der Voordt, Theo (author)
Het doel van deze agenda is om onderzoek en ontwikkeling te stimuleren vanuit gerichte vraagstellingen.
journal article 2010
document
van der Voordt, D.J.M. (author)
Een onderwerp dat geregeld terugkeert op de European Facility Management Conferences (EFMC) is The Added Value of FM. Ook tijdens het EFMC 2009 kwam het concretiseren van dit concept aan bod. Zo presenteerde professor Per Anker Jensen uit Denemarken de zogenaamde FM Value Map. Hieraan wordt verder gewerkt door een internationale werkgroep van...
journal article 2009
document
Pullen, W.R. (author), van der Voordt, D.J.M. (author)
In FMI 4 brachten Wim Pullen en Theo van der Voordt verslag uit van een rondetafelgesprek met de zes hoofdredacteuren van FM-vakbladen over de FMonderzoeksagenda voor de komende vijf jaar. Dit artikel beschrijft de resultaten van twee vervolgsessies met mensen uit de overheid en het bedrijfsleven. De gesprekken maakten deel uit van de...
journal article 2009
document
van der Voordt, D.J.M. (author)
This paper explores different indicators of quality of architectural design that are used in debates and design appraisals in the Netherlands. In addition to the old Vitruvian trilogy of utilitas, firmitas and venustas a plea is made for a broad view on quality of architectural design. Because buildings go far beyond “free art”, in particular...
journal article 2009
document
van der Voordt, D.J.M. (author), Poppe, C (author)
Door de toenemende marktwerking in de zorg krijgen ziekenhuizen meer vrijheid<br/>in het bouwen en beheren van zorgvastgoed. Een aansprekende architectonische<br/>vormgeving en een zorgvuldig doordachte inrichting bieden kansen om zich<br/>met het gebouw te onderscheiden. Uiteraard mag aansprekende architectuur<br/>niet ten koste gaan van de...
journal article 2009
document
van der Voordt, D.J.M. (author)
Het lijkt misschien pure luxe om in deze tijd van bezuinigingen te kijken of een werkplek wel prettig genoeg is. Maar als de omstandigheden en de voorzieningen op uw werkplek niet goed zijn, verzet u minder arbeid. En juist in tijden van crisis wil uw manager beslist een team met productieve medewerkers om zich heen. Het is dan ook belangrijk om...
journal article 2009
document
Huisman, E (author), van der Voordt, D.J.M. (author), Westra, H (author)
Nu de markwerking in de zorg steeds meer zijn beslag krijgt, neemt de noodzaak tot strategisch sturen op zorgvastgoed sterk toe. Een gereguleerde marktwerking geeft meer autonomie in vastgoedbeslissingen, maar het betekent ook dat je zelf meer risico’s draagt. Kapitaallasten worden niet meer automatisch vergoed. Dit heeft belangrijke...
journal article 2009
document
Maarleveld, M. (author), Volker, L. (author), van der Voordt, D.J.M. (author)
Purpose: This paper presents a toolkit to measure employee satisfaction and perceived labour productivity as affected by different workplace strategies. The toolkit is being illustrated by a case study of the Dutch Revenue Service.<br/>Methodology: The toolkit has been developed by a review of literature and tools for data-collection. The...
journal article 2009
Searched for:
(61 - 80 of 203)

Pages