Searched for: +
(61 - 80 of 109)

Pages

document
Verhagen, H.J. (author), Klein Breteler, M. (author), Bottema, M. (author)
Korte notitie over het risico van een tsunami en een meteotsunami langs de Nederlandse kust.
report 2014
document
Verhagen, H.J. (author)
Because a sandy coast is a very dynamic coastline, and because stability of the coastline is vital for the safety of the Netherlands against inundation by storm surges (dunes protect the polder-area, which is situated below sea level), already in former centuries it was necessary to get some knowledge about the movements of the coastline. In the...
report 1990
document
Verhagen, H.J. (author), Loman, G.J.A. (author)
Norman Hells is situated on the north bank of the Mackenzie River, 145 km south of the Arctic Circle. The use of a pool-wide water flood system for secondary recovery and the features of the oil-bearing structure require six man-made platforms to provide vertical access to the portion of the oil pool that 1 ies beneath the Mackenzie River (60%)....
report 1980
document
Verhagen, J.H.G (author)
report 1964
document
Verhagen, H.J. (author)
De veiligheidsbeschouwing van de duinenkust is gebaseerd op de beoordelingsmethodiek die ontwikkeld is door de TAW en vastgelegd is in de Leidraad voor de beoordeling van de veiligheid van duinen als waterkering. Volgens deze methode is een duinwaterker ing veilig als de kans op onderlopen van het achterliggende polderland t g v een...
report 1989
document
Verhagen, H.J. (author)
Fotorapportage van de aanleg stuw- en sluizencomplex te Lith. Laatste fase van de bouw van het betonwerk, bodembescherming en de bewegingswerken: De stuw is aangelegd in de periode 1932-1936 Gedeeltelijk als werkverschaffingsproject. 3. Noordelijk landhoofd 4. Aansluiting van zinkstuk aan stortebed 5. Ontgraving bouwput 8-10-‘32 6. Ontgraving...
report 1936
document
De Haan, T. (author), Verhagen, H.J. (author)
Overview of the Dutch approach to sea defence
report 1990
document
Verhagen, H.J. (author)
Ten behoeve van een optimale keuze van een beheersstrategie voor de stormvloedkering is het nodig inzicht te hebben in het faalgedrag van glooiingen langs de Oosterscheldedijken. Hieroe zijn o.a. proeven gedaan in de Deltagoot van het WL. Deze nota analyseert de proefresultaten en vertaalt e.e.a. naar de aanwezige glooiingen langs de...
report 1984
document
Verhagen, H.J. (author)
Method to optimise the layout and dimensions of a groyne field on the basis of observations of existing groynes in the same area. The case has been wordked out for the coastline of Zeeuws Vlaanderen.
report 1985
document
Verhagen, H.J. (author)
In a densely populated country such as The Netherlands it is almost impossible to install large numbers of large windturbines on the mainland. That was the main reason to investigate the possibilities of siting the windturbines offshore on the Dutch part of the North Sea Continental Shelf, with a further advantage of a higher windfactor. The...
report 1980
document
Verhagen, H.J. (author)
During the dry season shipping between Mongu and Kalabo is impossible, therefore this project was started to improve the situation by dredging. Dredging was started at Mongu harbour, where a new dredger was delivered, assembled and launched. Due to the urgency of the project dredging had to be started before a profound survey concerning the...
report 1978
document
Verhagen, H.J. (author)
Onderzoek naar kennisdissiminatie in de waterbouw en opzet van een kennisbank met toegang tot deze informatie. Uiteindelijk heeft dit project geresulteerd in www.kennisbank-waterbouw.nl.
report 2002
document
Verhagen, H.J. (author), Van der Hoeven, T. (author), Maaskant, B. (author), Schoenmakers, N. (author), De Gijt, J. (author), Boskma, L. (author)
Anome BV en het Innovatie Test Centrum van Rijkswaterstaat-DWW zijn samen met verschillende partners aan het onderzoeken in hoeverre Ground Consilidators (GC’s) interessant zouden kunnen zijn voor gebruik in Oever- en bodembescherming. De eerste fase van het onderzoek is afgerond en er is besloten om verdergaand onderzoek te doen. In verband met...
report 2006
document
Verhagen, H.J. (author)
Serie foto’s van de KLM tijdens de aanleg van het sluis- en stuwcomplex en de bijbehorende bochtafsnijdingen in de Maas. Detailopnamen van de de stuw. De stuw is aangelegd in de periode 1932-1936.
report 1936
document
Schiereck, G.J. (author), Verhagen, H.J. (author)
Design manual for coastal engineering works with focus on Indonesia.
report 1996
document
Verhagen, H.J. (author), Butter, J. (author)
Door hun hoge ouderdom zijn veel strandhoofden in Zeeuwschvlaanderen aan renovatie toe. Het is daarbij de vraag of de huidige geometrie gehandhaafd dient te blijven. In deze nota wordt een methode beschreven om te komen tot een optimale en verantwoorde keuze van de hoogteligging van de strandhoofden.
report 1985
document
Verhagen, H.J. (author)
report 1989
document
Verhagen, J.H.G (author)
report 1970
document
Verhagen, H.J. (author), Starink, A.C. (author)
The calculations of bottom changes presented in our report "Terminal do Seixal Hydro-morphological study", February 1982 were based on a calibrated sediment transport formula. This formula was calibrated with the results of measurements made by Hydronamic in September 1981. These measurements were executed during one of the driest summers...
report 1982
document
Verhagen, H.J. (author)
De bestaande "Leidraad Duinen" eist dat achter het afslagprofiel een bepaald minimaal grensprofiel aanwezig moet zijn. Hiervoor wordt een minimale hoogte aangegeven. Bij zeer brede duinen hoeft deze hoogte echter niet volledig aanwezig te zijn. Deze nota is een aanvulling op genoemde leidraad, en geeft aan hoe hoog een grensprofiel moet zijn bij...
report 1990
Searched for: +
(61 - 80 of 109)

Pages