Searched for: +
(61 - 80 of 86)

Pages

document
Verhagen, H.J. (author), Butter, J. (author)
Door hun hoge ouderdom zijn veel strandhoofden in Zeeuwschvlaanderen aan renovatie toe. Het is daarbij de vraag of de huidige geometrie gehandhaafd dient te blijven. In deze nota wordt een methode beschreven om te komen tot een optimale en verantwoorde keuze van de hoogteligging van de strandhoofden.
report 1985
document
Verhagen, H.J. (author)
report 1989
document
Verhagen, H.J. (author), Starink, A.C. (author)
The calculations of bottom changes presented in our report "Terminal do Seixal Hydro-morphological study", February 1982 were based on a calibrated sediment transport formula. This formula was calibrated with the results of measurements made by Hydronamic in September 1981. These measurements were executed during one of the driest summers...
report 1982
document
Verhagen, H.J. (author)
De bestaande "Leidraad Duinen" eist dat achter het afslagprofiel een bepaald minimaal grensprofiel aanwezig moet zijn. Hiervoor wordt een minimale hoogte aangegeven. Bij zeer brede duinen hoeft deze hoogte echter niet volledig aanwezig te zijn. Deze nota is een aanvulling op genoemde leidraad, en geeft aan hoe hoog een grensprofiel moet zijn bij...
report 1990
document
Verhagen, H.J. (author)
Addtional drawings for the mathematical model of the estimated siltation in the access channel to Siderurgia nacional in Seixal (Lisbon).
report 1982
document
Verhagen, H.J. (author)
Langs de Nederlandse kust zijn in de loop der eeuwen een groot aantal strandhoofden en (na 1965) een kleiner aantal paalschermen gebouwd. Het doel van deze hoofden is het verminderen van de kusterosie. Hoofden zijn, naast de bouw van zeedijken, lange tijd het enige middel geweest om iets aan kustverdediging te doen. Veel hoofden zijn gepland en...
report 1989
document
Verhagen, H.J. (author)
Sand waves, defined as longshore wave-like movements of the shoreline, measured in a horizontal plane, are described along several stretches of the shoreline of The Netherlands. They have a celerity in the order of 50-200 m/yr, a period of 50- 150 years and an amplitude of 30- 500 m. They are found along the whole Dutch shoreline. Analysis of...
report 1989
document
De Looff, A.P. (author), Verhagen, H.J. (author)
Deze nota heeft als studielolcatie het mondingsgebied van de Westerschelde. Van dit gebied is een beschrijving opgesteld van stromingen onder invloed van het getij. Ook zijn de beschikbare golfklimaatgegevens geïnventariseerd en ten dele geanalyseerd. Verder bestaat deze nota uit een beschrijving van de bodemligging en van de natuurlijke...
report 1986
document
Verhagen, J.H.G. (author)
report 1976
document
Verhagen, H.J. (author)
In dit artikel wordt een aanzet gegeven voor de ontwerpfilosofie voor waterkeringen, uitgaande van het veiligheidsbeginsel. Het primaire doel van iedere waterkering is het keren van water. Dit lijkt een open deur, maar in de praktijk van het ontwerpen van waterkeringen en aanverwante constructies blijkt dat dit primaire aspect vaak door de...
report 1992
document
Verhagen, J.H.G. (author)
report 1986
document
Verhagen, H.J. (author)
Morphological study (measurements and computation) for a new access channel to the Quimigal productuion plant in Seixal (Lisbon) in the Tagus Estuary (Tejo). The report contains measurement data of flow and sediment concentrations on various locations in the Tagus inner estuary.
report 1981
document
Verhagen, H.J. (author)
kort overzicht van aandrijfmechanismen voor kuststromen
report 1985
document
De Koning, M.J.A. (author), Swart, W. (author), Verhagen, H.J. (author)
Onderzoek van Rijn-Schelde-Verolme en Hydronamic naar de mogelijkheden tot het plaatsen van windturbines op de Noordzee in het kader van het Nationaal Onderzoekprogramma Windenergie.
report 1978
document
Verhagen, H.J. (author), De Gijt, J.G. (author), Boskma, L. (author)
Dit rapport is een aanvulling op het eindverslag van het onderzoek naar het gedrag van kunststof GC elementen voor oever- en bodembescherming. Conclusies van dat (schaal-) onderzoek waren dat een structuur van GC elementen verrassend sterke hydraulische eigenschappen bezit en daarmee interessant is als erosiebeschermer bij bodem en...
report 2006
document
Verhagen, H.J. (author)
The Administracao dos Portos do Douro e Leixoes is confronted with the fact that future expansion of the port area of Leixoes is limited by the surrounding hills and urbanization. One of the alternatives for future expansion might be the creation of port facilities in the Douro estuary, where a relatively large, flat area is available. However,...
report 1982
document
Pilarczyk, K.W. (author), Verhagen, H.J. (author), Roelse, P. (author), Adriaanse, L. (author), Consemulder, J. (author)
Beoogt de instanties, bedrijven of personen, die betrokken zijn bij het beheer en onderhoud van de Nederlandse kust, die noodzakelijke kennis over zandsuppleties te verschaffen. De diverse aspecten van kustverdediging door middel van zandsuppletie komen aan de orde: achtergrondinformatie over kustprocessen en kustlijnontwikkeling,...
report 1988
document
Verhagen, H.J. (author)
Uiteenzetting voor de CUR over de resultaten van de werkgroepen A27 en A28 over onderhoud van oevers en waterkeringen. Opzet van een methodiek voor systematisch en rationeel onderhoud van dijken.
report 1991
document
van Veen, J. (author), Verhagen, H.J. (author)
Manuscript met aantekeningen van Johan van Veen over kustmorfologie. Van Veen heeft ten behoeve van zijn promotieonderzoek alle op dat moment beschikbare literatuur over kustmorfologie in relatie tot de Noordzeekust bestudeerd. Dit cahier is een weerslag van die studie, met eigen kritische opmerkingen. Het is de basis van het later verschenen...
report 1934
document
Verhagen, H.J. (author)
Summary of the engineering activities needed for the design of man-made islands, with focus on arctic areas
report 1982
Searched for: +
(61 - 80 of 86)

Pages