Searched for: +
(61 - 80 of 5,546)

Pages

document
Van Urk, A. (author)
Deze nota is het eindverslag van een hernieuwd onderzoek naar de basispeilen langs de Nederlandse kust. Kort na de stormramp van 1953 stelde de Minister van Verkeer en Waterstaat de Deltacommissie in met als taak een plan op te stellen ter beveiliging van het land tegen overstroming. In haar eindverslag geeft de Deltacommissie voor een groot...
report 1993
document
Verheij, H.J. (author)
report 1995
document
Grashoff, P.S. (author)
report 1994
document
Balfoort, H. (author), Boer, J. DE. (author), Geenen, J. (author), Glas, P.C.G. (author), Peerboom, R. (author), Rooy, P. VAN. (author), Wulffraat, K. (author)
‘Watercactussen en zee-egels’, de naam zegt het al, wil prikkelen. Dat is immers een van de doelen van het onderzoeksprogramma Waterverkenningen van de Rijkswaterstaat. Dit onderzoeksprogramma kent twee sporen. Het eerste spoor bouwt kennis op van nieuwe thema’s in het waterbeheer, bijvoorbeeld water en ruimte, en verkent hoe nieuwe inzichten...
report 2000
document
Hall, V.L. (author), Ludwig, J.D. (author)
Erosional problems and damages include loss of land, imperilment to roadways, loss of recreational beach, loss of access to the lakes and structural damage to dwellings, boathouses, docks, and stairways: Some shoreline conditions along the Great Lakes are difficult to alter to control erosion, particularly in areas where there is no beach or...
report 1975
document
Koster, J. (author)
report 1972
document
Van der Meer, J.W. (author), Van Hovern, A. (author), Paulissen, M. (author), Steendam, G.J. (author), Verheij, H.J. (author), Hoffmans, G. (author), Kruse, G. (author)
Dit rapport is voortgekomen uit de resultaten van een vier jaar durend destructief onderzoek naar de erosiebestendigheid van binnentaluds onder golfoverslagbelasting. Dit onderzoek is onder andere uitgevoerd met de golfoverslagsimulator. In het onderzoek is kennis ontwikkeld over de wijze waarop golfoverslag de grasbekleding van een binnentalud...
report 2012
document
Mosselman, E. (author), Akkerman, G.J. (author)
report 1998
document
Mosselman, E. (author)
report 2007
document
Pimmel, A. (author)
Depuis une vingtaine d'annees, les mangroves du Sénégal ont intéressé beaucoup de pédologues. Les etudes commencées par J.VIEILLEFON en 1965 ont été développées par C.MARIUS de 1971 à 1983. Conjointement a ces travaux, dans lesquels l'accent est mis sur les facteurs principaux de la pedogenese de ces sols, tels que le soufre et les sels, un...
report 1984
document
Anonymus, N.N. (author)
report 1972
document
Meulen, T. van der (author), Smith, G.M. (author)
report 1995
document
Anonymous, A. (author)
Na een niet zeer strenge vorstperiode in de tweede dekade van December was tegen het einde der maand dooiweer ingetreden, waardoor het sneeuwdek, behalve in het gebergte, verdween. Het smeltwater, gevoegd bij den overvloedigen regenval, veroorzaakte eenigen was in de groote rivieren; het jaar 1929 begon dientengevolge met betrekkelijk hooge...
report 1930
document
Calle, E.O.F. (author), Kruse, G.A.M. (author), Van der Meer, M.T. (author), Halter, W.R. (author), Effing, B.M. (author)
Dit rapport bevat de verslaglegging van activiteit 2 uit het projectplan, namelijk het aangeven van benodigde schematisiringen voor grondmechanisch toetsen van dijken.
report 2009
document
Te Slaa, G. (author)
Lecture notes: • 'Large' river training schemes • Channel regulation • Water level regulation • Discharge regulation (water and sediment!) • Navigation • River training works • Functions, layouts, structural aspects, current attack, scour, construction aspects, contracting, environmental/ ecological aspects • Dredging
report 2004
document
Vos, R.J. (author)
Within the project CALPREA at RIKZ application of reliable oil spill models and oil data bases is an important issue. An oil spill model contains in general a transport module, an oil weathering module, an oil data base, and possibly a user-friendly graphical user interface. Recently, de Jong (2004) has made a study of four particle models for...
report 2005
document
Verhagen, J.H.G. (author)
report 1977
document
Juhl, J. (author)
Discussions at the 2nd MAST2 workshop.
report 1995
document
anonymous, A. (author)
Als uitvloeisel van het voorgestane terughoudende beleid ten aanzien van de ontgrondingen in de Waddenzee is in 1974 een contingenteringsregeling ingesteld. De in 1974 opgestelde formule, meestal de Vlieformule genoemd, leidde tot een tabel met zandwinningen op jaarbasis. Ten behoeve van bepaalde dijkverzwaringen mogen deze overschreden worden....
report 1992
document
Akkerman, G.J. (author)
report 1976
Searched for: +
(61 - 80 of 5,546)

Pages