Searched for:
(81 - 100 of 355)

Pages

document
Meetdienst Zeeland, R.W.S. (author)
Meetresultaten Transport-debietmeting Hammen-West (vloedmeting) 22 februari 1988.
report 1988
document
Flokstra, C. (author)
report 1988
document
Meetdienst Zeeland, R.W.S. (author)
Meetresultaten debietmeting raai IV t3-projekt (EOS), 8 december 1987.
report 1988
document
Meetdienst Zeeland, R.W.S. (author)
Meetresultaten debietmeting raai I T3-projekt (EOS), 12 oktober 1987.
report 1988
document
Anonymus, A. (author)
De studie naar de stormvloedkering in de Oosterschelde is verricht door een projektorganisatie. Deze projektorganisatie is schematisch aangegeven in figuur 3 van het eindrapport. Een aantal van de binnen de projektorganisatie fungerende werkgroepen hield zich bezig met het ontwerpen van caissons gefundeerd op staal. Alhoewel in de algemene...
report 1988
document
Anonymus, A. (author)
Het doel van de stafgroep "Kostprijszaken en werkschema's" is: - Adviseren aan projectgroep en werkgroep of nauwkeuriger: - Het verrichten van kostenvergelijkende onderzoeken t.b.v. de werkgroepen; - Het opstellen van een kostenraming voor de stormvloedkering; - Het opstellen van een prognose van de onderhouds- en beheerskosten van de...
report 1988
document
Driegen, J. (author)
report 1988
document
Praagman, N. (author), Roos, A. (author)
A probabilistic coitiputation method for the determination of the design waterlevel of a dam or dyke is presented. The results of the application of the method in the Eastern Scheldt estuary are shown
report 1987
document
Wal, M. van der (author)
report 1987
document
Wal, M. van der (author)
report 1987
document
Driegen, J. (author)
report 1987
document
De Quelerij, L. (author), Verhagen, H.J. (author), Vergeer, G. (author), Kuiter, C. (author), Boom, L. (author), Thissen, W. (author), Van Westen, C. (author)
Bundel artikelen over beheer Oosterschelde: Veiligheid Oosterscheldedijken, Geconcentreerde golfaanval, Grondmechanische stabiliteit, Beheer van de stormvloedkering, Effecten van de stormvloedkering
report 1987
document
Boere, P.W. (author)
De grootte van de slibtransporten zijn noodzakelijke invoergegevens voor de koolstofbalans voor de Oosterschelde • Bij de bepaling van deze slibtransporten ontstonden onduidelijkheden over de grootte van de valsnelheid van slib. De valsnelheid is een zeer belangrijke parameter in de slibtransportbepaling. De horizontale slibtransporten in een...
report 1987
document
Graauw, A.F.F. de (author)
report 1986
document
Graauw, A.F.F. de (author)
report 1986
document
Visser, P.J. (author)
report 1986
document
Vriend, H.J. de (author), Banning, G.K.F.M. van (author)
report 1986
document
Graauw, A.F.F. de (author)
report 1986
document
Meulen, T. van der (author)
report 1986
document
Graauw, A.F.F. de (author)
report 1986
Searched for:
(81 - 100 of 355)

Pages