Searched for:
(81 - 100 of 1,513)

Pages

document
Krikke, M.M., (author), Noordermeer, M. (author), Verhaaf, R. (author)
Het bachelorproject is uitgevoerd bij Tam Tam B.V. te Rijswijk. Tam Tam is sinds 1996 actief op het gebied van online marketing & communicatie en portals. De afgelopen jaren heeft Tam Tam een gestage groei doorgemaakt en op dit moment zijn er zo'n 80 medewerkers in dienst. Gezien de voortdurende groei van Tam Tam bestaat er de wens een oplossing...
bachelor thesis 2008
document
Bouman, E. (author)
This document describes the stages of development of the Officeskill question type plugin, which can be used by the quiz module of Moodle. These stages include analysis, design and testing of the software. Also, the problems that were encountered are discussed.
bachelor thesis 2008
document
Milosevic, M. (author)
bachelor thesis 2008
document
Van den Berg, R. (author), Elstgeest, R. (author), Simoes Dias Vieira, A. (author), Zuidema, E. (author)
Developing software as a service is a new trend in the IT industry. Volta is a new technology that targets simplifying this type of software. It offers developers a toolkit that enables Web development in any .NET language. This is done by recompiling the CIL code to JavaScript for the client tier (browser) and a .NET application for the Web...
bachelor thesis 2009
document
Endhoven, L.A.M. (author)
Omdat een land optimaal beschermd wil zijn tegen de dreiging van hoge waterstanden, zullen de dijken die dit land beschermen een hoogte moeten aannemen die voldoet aan vooraf vastgestelde normen. Aangezien een ander belang van een land ook is om de uitgaven aan deze dijkverhogingen binnen de perken te houden, zal er een ophogingsstrategie moeten...
bachelor thesis 2009
document
Kalpoe, I.R. (author)
Case II (super)-diffusion is characterized by a diffusion like process that goes faster than the square root of time. Superdiffusion can occur in polymeric structures if a stress gradient enhances the diffusion process. In such a case the part of the polymer invaded by the penetrant, e.g. CO2, undergoes a transition in structure from the glass...
bachelor thesis 2009
document
El-Dardiry, Y.M.S. (author)
BuddyFuse is a software product that seamlessly integrates the Dutch social network Hyves into the popular instant messaging client Windows Live Messenger. It aims to enable its users to interact with all of his friends from an application he is already familiar with. The product has been developed as a bachelor graduation project at the Delft...
bachelor thesis 2009
document
Groot, G. (author)
In opdracht van het advies- en ingenieursbureau lv-lnfra en de Technische Universiteit Delft is onderzoek gedaan naar de effecten van het gedrag van het ingenieursbureau op het verloop van het ontwerpproces en de samenwerking met de opdrachtgever. Het doel van dit afstudeeronderzoek is om inzicht te krijgen in de interactie tussen de...
bachelor thesis 2009
document
Neven, D.M. (author), Van den Berg, R.P. (author)
De vraag waarop antwoord wordt gegeven in dit verslag is: "Hoe kan door middel van een intelligent informatiesysteem een goed beeld van de situatie, tijdens een BHV-inzet, gegeven worden waardoor de BHV efficier kan opereren?". Dit project biedt een mogelijke oplossing voor deze vraag in de vorm van een softwaresysteem. Het ontwikkelde systeem...
bachelor thesis 2009
document
Van Slooten, W.M.C. (author)
Breuken zien we natuurlijk in het dagelijks leven, maar hoe zit dat met breuken binnen breuken? De zogenaamde kettingbreuken hebben vele eigenschappen die ons kunnen verbazen. In deze presentatie behandelen we een specifiek type kettingbreuk: de Rosen Continued Fractions. Apart bekijken we het gedrag van de breuk voor even en oneven indices. En...
bachelor thesis 2009
document
De Klerk, P.R. (author), Bouma, G.G. (author), Slabbekoorn, K. (author)
In Japan, most cell phones have the capability of receiving GPS signals. Besides the cell phone there are many other devices that can keep track of GPS data, including the GPS device made by Sony. If all this GPS data is collected and organized, one could get a good overview of peoples whereabouts. That is why the goal of this project was to...
bachelor thesis 2009
document
Tokhi, K. (author)
TNA stands for Traffic Network Analyzer which is a software program that is able to calculate the optimal route in a multi-commodity (traffic) road network using Minimum Delay Flow deviation algorithm. TNA can be used as a tool to help understanding where traffic jams occur in road networks it can also be useful in the field of optimization and...
bachelor thesis 2009
document
Galama, Y.H. (author)
Dit afstudeeronderzoek gaat over De Zuidlanden, een nieuwe woonwijk onder Leeuwarden. Bij de ontwikkeling van deze bouwlocatie speelt een aantal problemen. De feitelijke bouw loopt sterk achter op de planning en wegen en nutsvoorzieningen blijken niet op tijd beschikbaar. Dat heeft gevolgen voor de bouw van de deelgebieden. Dit onderzoek heeft...
bachelor thesis 2009
document
Gorte, F.B. (author), Oosterom, J.A. (author)
De Integrated Development Enviroment voor de Delft Workbench is een programma dat de functionaliteit van de Delft Workbench aanbied in de vorm van een handig te gebruiken programma. Aan dit programma werden een aantal eisen gesteld zo moet het eenvoudig te gebruiken te zijn. Daarbij komt dat het een overzichtelijk programma moet zijn waarin een...
bachelor thesis 2009
document
Van Hoogstraten, F.M. (author)
bachelor thesis 2009
document
Van Zon, V. (author)
bachelor thesis 2009
document
Wiggers, C.J.I. (author)
The Delft Sandstone Member (Late Valanginian, Early Cretaceous) is part of the Delfland Subgroup that is deposited in the West Netherlands Basin, in the southwestern part of the Netherlands. It is the target sandstone for the Delft Aardwarmte Project, that is planning to produce hot water from this sandstone. A detailed reservoir-geological...
bachelor thesis 2009
document
Van Vliet, E. (author)
In dit verslag wordt een discrete modellering gemaakt van een vlakke plaatvloer. Daarbij wordt een vereenvoudiging van het probleem gemaakt waarvan de belangrijkste vereenvoudiging bestaat uit het verwaarlozen van wringing en dwarscontractie. Verder wordt een oplossing gezocht voor star, lijnvormig ondersteunde platen, puntvormig ondersteunde...
bachelor thesis 2009
document
Evers, R.P. (author), Karger, S.J. (author), Schaafsma, B.J. (author)
Dit verslag beschrijft het bachelor project van Bas Schaafsma, Ronald Evers en Ste?an Karger. Het doel van dit project is de website en alle achterliggende systemen van stichting ‘De Delftse Bedrijvendagen’ opnieuw te implementeren in één systeem. Dit in tegenstelling tot het huidige systeem waarin vele losse systemen en scripts op een...
bachelor thesis 2009
document
Zijdemans, M. (author), Van Beek, V.S. (author)
Tijdens het stage project TAG eForms is een prototype ontwikkeld, dit prototype dient na de stage verder ontwikkeld te worden tot een product. Dit verslag probeert ook enkele recommendations aan te leveren hiervoor. Het bedrijf TAG software & consultancy bestaat ondertussen een jaar of 20. In deze tijd heeft het bedrijf een enorme schat aan...
bachelor thesis 2009
Searched for:
(81 - 100 of 1,513)

Pages