Searched for:
(81 - 100 of 441)

Pages

document
de Vries, Jackie (author), van der Voordt, Theo (author), Arkesteijn, M.H. (author)
Ondanks een groot aantal publicaties en praktijkbeschrijvingen is er nog weinig wetenschappelijk gefundeerde kennis beschikbaar over de bijdrage van vastgoed aan de prestaties van organisaties. In dit hoofdstuk wordt vanuit een theoretische invalshoek meer inzicht gegeven in deze relatie. Stap voor stap werken we het schema uit verder uit en...
book chapter 2004
document
van der Voordt, Theo (author)
Het in kaart brengen van eisen, wensen en randvoorwaarden (de vraagspecificatie) wordt binnen het bouwproces aangeduid met de term programmeren. In het Engels spreken we van programming (USA) of briefing (UK) Het document waarin de eisen en wensen worden vastgelegd is het programma van eisen (PVE) ('programme of requirements' of 'brief'). In dit...
book chapter 2004
document
den Heijer, A.C. (author), van der Voordt, Theo (author)
In dit hoofdstuk bespreken we veel voorkomende functies en actoren in het bouwproces, met een focus op vastgoedontwikkeling en -beheer. Een functie is een samenhangend geheel van activiteiten, bijvoorbeeld het verlenen van een opdracht of het uitvoeren van een bouwwerk.
book chapter 2004
document
van der Voordt, Theo (author)
In dit hoofdstuk bespreken we enkele centrale begrippen en mechanismen uit de
omgevingspsychologie. Een goed begrip van de psychologische mechanismen waarmee mensen naar vastgoed kijken, gebouwen en buitenruimten beleven en gebruiken en vooren nadelen van huisvestingsalternatieven tegen elkaar afwegen, is essentieel voor een adequate...
book chapter 2004
document
de Jonge, Hans (author), den Heijer, A.C. (author), van der Voordt, Theo (author)
In dit hoofdstuk wordt het vakgebied Vastgoedmanagement gepositioneerd ten opzichte van andere vakgebieden binnen de bouwkundige discipline. Daarnaast wordt ingegaan op de invulling van Vastgoedmanagement in de praktijk. Vervolgens worden verschillende uitgangspunten genoemd die het vakgebied tezamen definiëren, zoals het bij de TU Delft wordt...
book chapter 2004
document
van der Voordt, Theo (author), de Been, I. (author)
Kenniswerkers ontlenen hun motivatie en plezier in het werk vooral aan interessant werk met waardevolle resultaten, leuke collega’s, een goed salaris en doorgroeimogelijkheden. Goede huisvesting en andere faciliteiten die de organisatie en het werk effectief en efficiënt ondersteunen zijn evenzeer belangrijk. Maar wat zijn nu precies die...
book chapter 2010
document
Prevosth, J.M. (author), van der Voordt, Theo (author), Doets, M (author)
Sturen op gastvrijheid staat in veel zorginstellingen hoog op de beleidsagenda. Het creëren van een Healing Environment krijgt eveneens veel aandacht. De twee begrippen worden vaak los van elkaar toegepast. Dit artikel laat zien dat toepassing van principes uit de Healing Environment literatuur bijdraagt aan een positieve gastvrijheidsbeleving.
book chapter 2013
document
Riratanaphong, C. (author), van der Voordt, Theo (author)
Purpose: A) to record Key Performance Indicators (KPIs) that are used in performance measurementin practice; B) to investigate the influence of the work environment on employee satisfaction and perceived productivity, and to explore the impact of culture on employees’ appraisal of their work environment and prioritized aspects.
Methodology:...
book chapter 2012
document
van der Voordt, Theo (author), de Jonge, H. (author), Wamelink, J.W.F. (author)
This chapter presents the objectives, output, staff and funding data and future perspectives of the IMBE research program of the Department of Management in the Built Environment, Faculty of Architecture and the Built Environment, Delft University of Technology.
book chapter 2010
document
van der Voordt, Theo (author), van Wegen, Herman (author)
Literally, ‘evaluating’ means to assess something’s ‘value’. It would seem that the term orginated in the banking world, where evaluation stands for appraisal in terms of the stock exchange, and for determining prices in cash. In the case of evaluations in the discipline of architecture, it is relevant to distinguish between product orientated...
book chapter 2002
document
van der Voordt, Theo (author)
Richtlijnen voor sociaal veilig ontwerpen en beheren van woonzorgvoorzieningen voor ouderen
book chapter 1998
document
van der Voordt, Theo (author)
Prototype design usually includes both ex ante evaluation and ex post evaluation. Ex ante evaluation of a first design may lead either to adaptations or to the conclusion that the design is ready to be built. After construction, ex post evaluation of the building may give rise to improvements. When the improved design is built, practical...
book chapter 2002
document
Jensen, PA (author), van der Voordt, Theo (author), Coenen, C (author), von Felten, D (author), Balslev-Nielsen, S (author), Sarasoja, AL (author), Riratanaphong, C. (author), Pfenninger, M (author)
Purpose: This chapter presents research perspectives and theoretical reflections on the concept of added value of FM from a variety of academic fields.
Methodology: A literature review of the most influential journals within the academic fields of Facilities Management (FM), Corporate Real Estate Management (CREM) and Business to Business...
book chapter 2012
document
de Jong, T.M. (author), van der Voordt, Theo (author)
This methodological book describes eight forms of study as they relate to design:
- Naming and describing;
- Design research and typology;
- Evaluating;
- Modelling;
- Programming and optimising;
- Technical study;
- Design study;
- Study by design.
These eight sections are the spine of the work. Its...
book chapter 2002
document
van der Voordt, Theo (author)
book chapter 1998
document
van der Voordt, Theo (author)
book chapter 2007
document
Plaisier, Ad (author), van der Voordt, Theo (author)
Richtlijnen voor het ontwerpen en beheren van woonzorgvoorzieningen voor ouderen die voorzien in de behoefte aan privacy en contact. [Guidelines to incorporate the needs for privacy and social interaction in facilities for assisted living for the elderly]
book chapter 1998
document
van der Voordt, Theo (author), van der Kolk, M (author)
Het lijkt niet logisch: eerst een leeg kantoorpand of ander bouwwerk verbouwen om het geschikt te maken voor een andere functie, om het na een aantal jaren weer terug te verbouwen naar de oorspronkelijke functie. Toch kan het een interessante optie zijn voor (naar verwachting) langdurig leegstaande panden. Bijvoorbeeld als de kantorenmarkt een...
book chapter 2007
document
van der Voordt, Theo (author)
This book chapter presents an overview of many publications on adding value through corporate and public real estate, in chronological order. It discusses the concepts of added value and adding value, various value parameters, the relationships between input-throughput-output-outcome, and how to manage adding value by CREM in four steps. A such...
book chapter 2016
document
Lans, W (author), van der Voordt, Theo (author)
A lot of knowledge is needed for a good design; one that is functional, affordable, with architectonic interest etc. The same applies to a wealth of other activities within the architectural discipline; as there are policy development, spatial planning, formulating programmes of requirement, building and maintenance. Knowledge may contribute to...
book chapter 2002
Searched for:
(81 - 100 of 441)

Pages