Searched for:
(81 - 100 of 86,377)

Pages

document
Havelock, Th.H. (author)
book 1913
document
Waterman, H.I. (author)
doctoral thesis 1913
document
Olivier, S.C.J. (author)
doctoral thesis 1913
document
Haarman, J.H.A. (author)
doctoral thesis 1913
document
Peteri, W.B. (author)
doctoral thesis 1913
document
Klein, W.C. (author)
doctoral thesis 1913
document
Van Hettinga Tromp, J. (author)
doctoral thesis 1913
document
Taverne, N.J.A. (author)
doctoral thesis 1913
document
Rueb, J. (author)
doctoral thesis 1913
document
Kluyver, A.J. (author)
doctoral thesis 1914
document
Heymann, J.A. (author)
doctoral thesis 1914
document
Wolff, E.B. (author)
doctoral thesis 1914
document
Schouten, J.A. (author)
doctoral thesis 1914
document
Ruys, J.D. (author)
doctoral thesis 1914
document
Biezeno, C.B. (author)
Intreerede van prof.ir. C.B. Biezeno.
public lecture 1914
document
Van Nieuwenburg, C.J. (author)
doctoral thesis 1914
document
Wortman, H. (author), de Groot, A.T. (author)
Verslag van een studiereis naar Zweden om informatie in te winnen m.b.t. breuksteen en zetsteen voor oeverwerken, met name graniet en basalt. Aanleiding is dat levering van dit soort steen uit Duitsland en België moeizaam geworden is (ivm de 1e wereldoorlog).
report 1915
document
Gelinck, W.G.C. (author)
Berging van een scheepswrak uit de vaargeul van IJmuiden
report 1915
document
Wortman, H. (author)
Economische analyse en technisch ontwerp van eenverbetering van de haven van Delfzijl.
report 1915
document
Ramaer, J.C. (author), van den Thoorn, N.A.M. (author), Wortman, H. (author)
Onderzoek naar het effect van zandwinning op de duinwaterwinning.Overzicht van welke duinen in beheer zijn bij het Rijk en bij waterschappen
report 1915
Searched for:
(81 - 100 of 86,377)

Pages