Searched for:
(81 - 100 of 167)

Pages

document
Unesco-IHE (author)
The pressure on the Urban Wastewater Systems (UWwS) increases as urbanization continues relentlessly and climate change appears to lead to more extreme rainfall events. These pressures have a negative effect on the efficiency of UWwS to reduce the urban pollution reaching water-receiving systems. One of the main causes of the problem is that the...
report 2008
document
Venmans, A.A.M. (author)
Nieuwe contracten als Design & Construct (DC) en Design, Construct & Maintenance (DCM) bieden de aannemer de kans om het ontwerp integraal aan te pakken. Hiervoor ontbreken instrumenten en een richtlijn voor een integrale ontwerpbenadering van ondergrond en bovenbouw. Door middel van de interviews is inzicht gekregen in het traject van het...
report 2008
document
Egyed, C.E.G. (author), Visser, H. (author), Tromp, E. (author)
Eén van de belangrijke onderdelen van het Delft Clusteronderzoek ‘Duurzame onderhoudsstrategie voor voorzieningen op slappe bodem’ is het maken van een afweegmodel, de onderdelen E en F van het onderzoek. Met het model kan een optimale maatregel bepaald worden voor het ophogen van de openbare ruimte. Voor de input van het model en voor het...
report 2008
document
Taanman, M. (author), Diepenmaat, H. (author)
In samenwerking tussen Acht Voor Ruimte programma’s en KSI is in 2006 begonnen met het ontwikkelen van transitiemonitoring. KSI, PSIBouw, Leven met Water, Transumo, Delft Cluster, TransForum en Ruimte voor Geo-Informatie trekken hierbij samen op. Het doel van transitiemonitoring is de activiteiten van programma’s binnen hun maatschappelijke...
report 2008
document
Hölscher, P. (author)
Achtergrond en probleemstelling: Ondergrondse afvalwaterpersleidingen worden steeds vaker aangelegd met microtunnelling. Hierbij worden vanuit een startschacht achter een boormachine aan buiselementen achter elkaar met vijzels in de grond weggedrukt. Om een grotere afstand te kunnen overbruggen brengt men smering langs de buis aan en plaatst men...
report 2008
document
Meijers, P. (author)
During vibratory sheet piling quite often the soil near the sheet pile wall will settle. In many cases this is not a problem. For situations with houses, pipelines, roads or railroads at relative short distance these settlements may not be acceptable. The purpose of the research described in this thesis is to develop a model that is capable of...
doctoral thesis 2007
document
Van Eekelen, S. (author)
Voor u ligt het rapport 'Haalbaarheid en draagvlak' van Stichting Wetlands in het IJsselmeer, dat een overzicht geeft van de behaalde resultaten van fase 2a van het project. De doelstelling om draagvlak te creëren en media-aandacht te krijgen voor de Wetlands visie is behaald: het IJsselmeergebied als belangrijke ontwikkeling staat op de agenda....
report 2007
document
Peñailillo Burgos, R. (author), Passier, H. (author), Bakker, I. (author), Delsman, J. (author), Van Vliet, M. (author)
Sediments play an important role in water resources management. In the past, hazardous contaminants from municipal and industrial wastewater effluents and from agriculture were discharged in large quantities into the water bodies and accumulated within the bottom sediments. Today, relatively unpolluted recent sediment surface layers cover older...
report 2007
document
The FMMP is cooperating with WWF Living Mekong Programme, and three Delft Cluster institutes (UNESCO-IHE, Delft Hydraulics and Geodelft) to implement a 2 year 'Roads and Floods' project. The project aims at developing economically sound and environmentally friendly guidelines for the planning and design of roads in the Mekong floodplains of...
report 2007
document
Gehrels, H. (author), Van Leeuwen, E. (author), Voogt, W. (author), Sterk, R. (author), Van der Velde, R. (author), Verhoeven, G. (author), Stuurman, R. (author), Van Oostrom, N. (author)
Polder Het Waalblok ligt in de gemeente Westland tussen de kern van ’s-Gravenzande en de kust. De polder heeft een oppervlakte van 55 ha, waarvan het grootste gedeelte in gebruik is, en in de toekomst ook blijft, voor de glastuinbouw. Op dit ogenblik vinden er diverse herstructureringsinitiatieven in de glastuinbouw plaats. De telers in het...
report 2007
document
Mosselman, E. (author)
This document reports the progress of Delft Cluster project CT04.30 "Safety against flooding" till June 2009. Fundamental knowledge from the project has resulted in a large number of scientific publications, PhD theses and MSc theses. Work package A 1 in particular has resulted in high-profile scientific publications, immediately awarded with...
report 2007
document
Spruit, R. (author), Wilschut, D. (author), Van Deen, J. (author)
In het Delft Cluster onderzoek "Duurzame OnderhoudsStrategie (DOS) voor voorzieningen op slappe bodem" worden gereedschappen ontwikkeld om beter onderbouwde keuzes te maken voor beheer van openbare ruimte in gebieden met zettingsgevoelige ondergrond. Omdat voor het goed gebruik van deze gereedschappen betrouwbare gegevens nodig zijn, is het...
report 2007
document
Vink, C. (author), Leunk, I. (author), Cirkel, D.G. (author)
Voorliggende pilot studie 'Borgharen' van het project Stedelijk Waterbeheer en Drinkwaterwinning heeft tot doel de in de eerste fase van het project verworven inzichten en ontwikkelde methodenl te toetsen aan de praktijk. De locatiekeuze van de studie is gebaseerd op de nabijheid en omvang van stedelijk gebied in het intrekgebied van de winning...
report 2007
document
Talmon, A. (author), Bezuijen, A. (author), Hoefsloot, F. (author)
Er wordt een eenvoudige methode gegeven om vanuit de groutinjectieverdeling en de grouteigenschappen, de verticale groutdrukgradiënt direct achter de TBM te kwantificeren. Deze groutdrukgradiënt is nodig als input voor de berekening van het krachtenspel in de tunnelbuis tijdens tunnelbouw. Het bestaande gefaseerde analytische liggerwerkingsmodel...
report 2007
document
Van Duinen, T.A. (author)
Door diverse min of meer parallel lopende projecten is er binnen GeoDelft veel aandacht voor het bezwijkgedrag van humeuze klei en veen. Dit heeft geleidt tot discussies over onder andere de betekenisan de hoge wrijvingshoek van veen en humeuze klei voorstabilliteitsanalyses, het ontstaan van schuifvlakken bij bezwijken van grond, numerieke...
report 2007
document
Mengmeng, X. (author)
This first chapter will give an introduction to what is a BLEVE, Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion, and its hazards particularly in relation to tunnel safety. It will be shown that several definitions of a BLEVE can be given, depending on the aspect put in focus. In particular distinction can be made between two groups of references,...
report 2007
document
Van Kessel, T. (author), Winterwerp, H. (author), Van Prooijen, B. (author), Van Ledden, M. (author), Borst, W. (author)
This paper discusses the application of a simple algorithm for the buffering of fines in a sandy seabed. A second layer is introduced in which fines may be stored during calm weather and from which fines may be resuspended during storms. The algorithm is applied first in a one-dimensional vertical (1DV) point model at a location in the North Sea...
report 2007
document
Roelofsen, F. (author), Buma, J. (author), Oude Essink, G. (author), Garming, L. (author), Van Oostrom, N. (author), Gehrels, J. (author), Peters, T. (author), Van Meerten, H. (author), Vergroesen, T. (author), Penailillo, R. (author)
Delft en omliggende gemeenten zullen in de komende jaren moeten anticiperen op de mogelijke veranderingen in het onttrekkingsregime voor grondwater van DSM Gist en de geplande aanleg van de spoortunnel onder Delft. Deze veranderingen hebben invloed op het watersysteem en daarmee op het waterbeheer. In het kader van het onderzoeksprogramma ...
report 2007
document
De Kruijf, J. (author)
Water management issues are often complex, unstructured problems. They are complex, because they are part of a natural and human system wich consists of many diverse, interdependent elements, e.g. upstream events influence the water system downstream, different interdependent goverment layers, manage the water system, and multiple stakeholders...
report 2007
document
Van der Meij, R. (author), Van Ruijven, J. (author)
Dit rapport betreft een literatuurstudie naar bouwmaterialen die in paalmatrassystemen worden gebruikt. De volgende aspecten komen aan bod: • Materialen voor paalmatrassystemen (palen, geotextielen, matrasmateriaal) • Hiaten in kennis (op basis van interviews) Door middel van deze literatuurstudie en interviewrondes met ontwerpers en aanbieders...
report 2007
Searched for:
(81 - 100 of 167)

Pages