Searched for:
(81 - 100 of 286)

Pages

document
Van der Heijde, J. (author)
book 1994
document
Priemus, H. (author), De Jong, M. (author), Wassenberg, F.A.G. (author)
book 1994
document
Den Hollander, B. (author)
book 1994
document
Hoenderdos, T. (author), De Hoog, N. (author)
book 1994
document
Arends, G.J. (author)
book 1994
document
Boelhouwer, P.J. (author), Mariën, A.A.A. (author), De Vries, P. (author)
Medio oktober 1993 bracht het Onderzoeksinstituut OTB het rapport De woonuitgaven van huurders in vijf groeikernen uit. In het rapport werd verslag gedaan van een onderzoek naar de woonuitgaven van de huurders in vijf groeikernen: Alkmaar, Almere, Lelystad, Spijkenisse en Zoetemeer. De studie werd uitgevoerd als voorbereiding op een mogelijk SEV...
book 1994
document
Boelhouwer, P.J. (author), Van de Ven, B.L.M. (author), Mariën, A.A.A. (author)
book 1994
document
Elsinga, M.G. (author)
book 1994
document
Steijn, F.P.A. (author)
book 1994
document
Leliveld, T. (author), Wassenberg, F. (author)
book 1994
document
Conijn, J.B.S. (author), Lamain, C.J.M. (author)
book 1994
document
Van den Ende, J.C.M. (author)
doctoral thesis 1994
document
Egeter, B. (author), Schoemaker, T.J.H. (author), Van Binsbergen, A.J. (author), Lutje Schipholt, L.R. (author)
'Strategische Vervoerstudies' is de nieuwe naam voor een groep vervoerkundige onderzoekers binnen de TU Delft, die inmiddels de nodige bekendheid heeft opgebouwd met lange-termijnonderzoek op het gebied van vervoer en verkeer. Gemeenschappelijk element van alle onderzoeken is het vernieuwende en verdiepende karakter en een sterke...
report 1994
document
Priemus, H. (author), Smid, I. (author)
book 1993
document
Swets, H. (author)
In dit boek wordt een model en een computerapplicatie ontwikkeld voor de afweging van kwaliteit en kosten in de woningbouw. Het model is geschikt voor alle financieringssectoren. Voor dit model is het kwaliteitsbegrip uitgewerkt en het kostenbegrip gedefinieerd. Er is veel aandacht besteed aan informatiestructurering en aan kostenmodellen. Een...
book 1993
document
Zevenbergen, J.A. (author), De Jong, J. (author), Bogaerts, M.J.M. (author)
Mede door de toenemende technische mogelijkheden is de privacybescherming binnen de vastgoed informatie sterk in de belangstelling komen te staan. Vele vastgoedregistraties bevatten immers persoonsgegevens, dat wil zeggen gegevens omtrent individuele natuurlijke personen. Gedacht kan hierbij worden aan de registraties van de rechtstoestand (bij...
book 1993
document
De Wolff, H.W. (author)
In opdracht van de Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening is door de Sectie Planologische en Juridische Geodesie van de Faculteit Geodesie van de TUDelft onderzoek verricht naar condities waaronder ruimtelijke investeringen in stedelijke projekten gestimuleerd kunnen worden. Het onderzoek is gedaan vanuit de optiek om, gegeven de beperkte ...
book 1993
document
Priemus, H. (author), Smid, I.S. (author)
book 1993
document
Van der Heijden, H.M.H. (author)
book 1993
document
Louw, E. (author)
book 1993
Searched for:
(81 - 100 of 286)

Pages