Searched for:
(81 - 100 of 260)

Pages

document
Steijn, F.P.A. (author)
book 1994
document
Leliveld, T. (author), Wassenberg, F. (author)
book 1994
document
Conijn, J.B.S. (author), Lamain, C.J.M. (author)
book 1994
document
Priemus, H. (author), Smid, I. (author)
book 1993
document
Swets, H. (author)
In dit boek wordt een model en een computerapplicatie ontwikkeld voor de afweging van kwaliteit en kosten in de woningbouw. Het model is geschikt voor alle financieringssectoren. Voor dit model is het kwaliteitsbegrip uitgewerkt en het kostenbegrip gedefinieerd. Er is veel aandacht besteed aan informatiestructurering en aan kostenmodellen. Een...
book 1993
document
Zevenbergen, J.A. (author), De Jong, J. (author), Bogaerts, M.J.M. (author)
Mede door de toenemende technische mogelijkheden is de privacybescherming binnen de vastgoed informatie sterk in de belangstelling komen te staan. Vele vastgoedregistraties bevatten immers persoonsgegevens, dat wil zeggen gegevens omtrent individuele natuurlijke personen. Gedacht kan hierbij worden aan de registraties van de rechtstoestand (bij...
book 1993
document
De Wolff, H.W. (author)
In opdracht van de Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening is door de Sectie Planologische en Juridische Geodesie van de Faculteit Geodesie van de TUDelft onderzoek verricht naar condities waaronder ruimtelijke investeringen in stedelijke projekten gestimuleerd kunnen worden. Het onderzoek is gedaan vanuit de optiek om, gegeven de beperkte ...
book 1993
document
Priemus, H. (author), Smid, I.S. (author)
book 1993
document
Van der Heijden, H.M.H. (author)
book 1993
document
Louw, E. (author)
book 1993
document
Buis, A.M. (author)
book 1993
document
Van der Heijden, H.M.H. (author), Kersloot, J.M. (author)
book 1993
document
Van den Broeke, R.A. (author)
book 1992
document
Boelhouwer, P.J. (author)
book 1992
document
Heeger, H. (author)
book 1992
document
Conijn, J.B.S. (author)
book 1992
document
Priemus, H. (author), Smid, I. (author), Vijverberg, G. (author)
book 1992
document
Wassenberg, F. (author)
book 1991
document
Swets, H. (author), Kooijman, D. (author), Hobma, F. (author), Schuur, R. (author), Priemus, H. (author)
book 1991
document
Elsinga, M. (author)
book 1991
Searched for:
(81 - 100 of 260)

Pages