Searched for:
(81 - 100 of 687)

Pages

document
Cumming, M. (author)
book chapter 2003
document
Stouffs, R. (author), Engeli, M. (author), Tuncer, B. (author)
book chapter 2003
document
Steijns, Y. (author), Koutamanis, A. (author)
book chapter 2003
document
Stive, M.J.F. (author)
Short overview of history and effect islands in front of the coast.
book chapter 2003
document
Roosmalen, P.K.M. van (author)
Within the context of a rational study and in order to arrive at a balanced appreciation of nineteenth and twentieth century heritage worldwide, architecture and town planning realized under colonial rule requires special attention. This paper describes the strengths and need for a revised vision of this particular heritage and the...
book chapter 2003
document
Reunis, M.R.B. (author), Santema, S.C. (author)
book chapter 2004
document
den Heijer, A.C. (author), van der Voordt, D.J.M. (author)
In dit hoofdstuk bespreken we veel voorkomende functies en actoren in het bouwproces, met een focus op vastgoedontwikkeling en -beheer. Een functie is een samenhangend geheel van activiteiten, bijvoorbeeld het verlenen van een opdracht of het uitvoeren van een bouwwerk.
book chapter 2004
document
Verhagen, H.J. (author)
Example for the the dataprocessing of wave data in such a way that design values for coastal structures can be determined
book chapter 2004
document
van der Voordt, D.J.M. (author)
In dit hoofdstuk bespreken we enkele centrale begrippen en mechanismen uit de<br/>omgevingspsychologie. Een goed begrip van de psychologische mechanismen waarmee mensen naar vastgoed kijken, gebouwen en buitenruimten beleven en gebruiken en vooren nadelen van huisvestingsalternatieven tegen elkaar afwegen, is essentieel voor een adequate...
book chapter 2004
document
de Jonge, Hans (author), den Heijer, A.C. (author), van der Voordt, D.J.M. (author)
In dit hoofdstuk wordt het vakgebied Vastgoedmanagement gepositioneerd ten opzichte van andere vakgebieden binnen de bouwkundige discipline. Daarnaast wordt ingegaan op de invulling van Vastgoedmanagement in de praktijk. Vervolgens worden verschillende uitgangspunten genoemd die het vakgebied tezamen definiëren, zoals het bij de TU Delft wordt...
book chapter 2004
document
Roosmalen, P.K.M. van (author)
This chapter describes the development and professionalization of Dutch Indian (Indische) town planning between 1905 and 1950. The chapter is included in a publication edited by N. Jenny M.T. Hardjatno and Febi Harta entitled 'Sejarah Penataan Ruang Indonesia 1948-2000. Beberapa Ungkapan'. The publication is a collaborative effort of the...
book chapter 2004
document
van der Voordt, D.J.M. (author)
Het in kaart brengen van eisen, wensen en randvoorwaarden (de vraagspecificatie) wordt binnen het bouwproces aangeduid met de term programmeren. In het Engels spreken we van programming (USA) of briefing (UK) Het document waarin de eisen en wensen worden vastgelegd is het programma van eisen (PVE) ('programme of requirements' of 'brief'). In dit...
book chapter 2004
document
de Vries, Jackie (author), van der Voordt, D.J.M. (author), Arkesteijn, M.H. (author)
Ondanks een groot aantal publicaties en praktijkbeschrijvingen is er nog weinig wetenschappelijk gefundeerde kennis beschikbaar over de bijdrage van vastgoed aan de prestaties van organisaties. In dit hoofdstuk wordt vanuit een theoretische invalshoek meer inzicht gegeven in deze relatie. Stap voor stap werken we het schema uit verder uit en...
book chapter 2004
document
Mallory-Hill, S (author), van der Voordt, Theo (author), Dortmont, A (author)
Over the last decade many businesses are engaged in making organizational changes; adopting new management styles and ways of working. Concurrently, there has been a rise in the number of non-territorial “flexible” office designs based on job functions and work processes rather than individually assigned<br/>workstations. Office buildings are...
book chapter 2004
document
Roosmalen, P.K.M. van (author)
Dit hoofdstuk, een korte versie van Van Roosmalens dissertation, schetst de ontwikkeling en professionalisering van stedenbouw in Nederlands-Indië en Indonesië tussen 1905 en 1950, de modernisering van de kolonie en het ontstaan van Indonesië. Een Engelse versie van het hoofdstuk verscheen in 2008 (‘For Kota and Kampong. The Emergence of Town...
book chapter 2004
document
Volker, L. (author), van der Voordt, D.J.M. (author)
Om te weten of organisatiedoelstellingen gehaald worden zijn indicatoren nodig. Wanneer is een organisatie succesvol? Zet het beleid zoden aan de dijk? Of zijn ingrepen nodig in de organisatie, de werkprocessen en/of de bedrijfsmiddelen om tot betere prestaties te komen? In deze bijdrage ligt de focus op de huisvesting. Hoe goed presteert uw...
book chapter 2005
document
Nieboer, N. (author)
book chapter 2005
document
Hofman, J.A.M.H. (author), Kramer, O.J.I. (author), van der Hoek, J.P. (author), Nederlof, M (author), Groenendijk, M (author)
Central softening has been utilized by the Dutch water utilities since the late 1970s. It was introduced in the water treatment process as a method to supply water with an optimum water composition to prevent lead and copper release and to prevent excessive scaling. Twenty years of experience show that central softening is beneficial for public...
book chapter 2006
document
Auger, J.F. (author)
Résumé : La formation des ingénieurs électrotechniciens débuta au cours de la Seconde Révolution industrielle (1880-1920) en Europe et en Amérique du Nord. Ce chapitre examine l’établissement du génie électrique au Canada avant la Première Guerre mondiale. Il démontre l’influence de la politique provinciale et des caractéristiques de l’économie...
book chapter 2006
document
Khoshelham, K. (author)
book chapter 2006
Searched for:
(81 - 100 of 687)

Pages