Searched for:
(81 - 100 of 158)

Pages

document
Klein Breteler, M. (author)
report 1999
document
Heijer, F. den (author)
report 1998
document
Leeuwestein, W. (author)
report 1998
document
Klein Breteler, M. (author)
report 1998
document
Meijer, D.G. (author), Verheij, H.J. (author)
report 1998
document
Klein Breteler, M. (author)
report 1998
document
Van Berchum, A.M. (author)
Dijkbekledingsmateriaal fungeert als substraat voor organismen. Het type steen is, naast de natuurlijke omstandigheden, medebepalend voor de soortenrijkdom. Gezien het streven oevers natuurvriendelijk te beheren, is het belangrijk de relaties tussen dijkbekleding en begroeiing te kennen. Daarom zijn verschillende steenbestortingen op de teen van...
report 1998
document
Verheij, H.J. (author), Kruse, G.A. (author), Niemeyer, J.H. (author), Sprangers, J.T.C.M. (author)
report 1997
document
Heijer, F. den (author)
report 1997
document
Spaan, G.B.H. (author)
report 1997
document
Anonymus, A. (author)
Leidraad voor het toetsen op veiligheid van waterkeringen, duinen, dijken en andere waterkerende kunstwerken.
report 1996
document
Klein Breteler, M. (author), Smith, G.M. (author), De Waal, J.P. (author)
Het onderhavige verslag geeft een diepgaande analyse van de metingen in Deltagoot met blokken op klei. De analyse van de gemeten blokbeweging en stijghoogtes op en onder de toplaag heeft geleid tot kwantificering van de leklengte van de constructie. Deze blijkt goed overeen te komen met de berekende leklengte op basis van formules voor...
report 1995
document
De Waal, J.P. (author), Klein Breteler, M. (author), Den Adel, H. (author)
Het analytisch rekenmodel voor de bepaling van de stabiliteit van taludbekledingen van gezette steen is op diverse aspecten onderzocht op de mogelijkheid van verbeteringen. Dit heeft ondermeer geleid tot aangepaste grafieken voor de kritieke golfhoogte, aangepaste formules voor de invloed van wrijving en nieuwe formules en inzichten met...
report 1995
document
Klein Breteler, M. (author), Smith, G.M. (author), Waal, J.P. de (author), Rigter, B.P. (author)
report 1995
document
Weide, J. van der (author), Smith, G.M. (author)
report 1995
document
Meijers, T. (author)
report 1995
document
Luth, H.R. (author), Waal, J.P. de (author)
report 1994
document
Ruygrok, P.A. (author)
Met als doel het verkrijgen van relevante parameters voor, danwel benodigde aanpassingen op, het eerder opgestelde dimensioneringsmodel voor asfaltbekledingen onder golfbelasting te verkrijgen, zijn gemeten tijdreeksen van rek en belasting geanallyseerd. Geconcludeerd is dat voor de dimensionering op golfklappen de beschrijving van de relevante...
report 1994
document
Klein Breteler, M. (author)
report 1994
document
Wouters, J (author)
report 1993
Searched for:
(81 - 100 of 158)

Pages