Searched for: +
(81 - 100 of 109)

Pages

document
Verhagen, H.J. (author)
An overview of the upgrade of the railroad dike in Vlaardingen to a full sea defence, creating in this way a multifunctional flood defence.
report 2016
document
Verhagen, H.J. (author)
Addtional drawings for the mathematical model of the estimated siltation in the access channel to Siderurgia nacional in Seixal (Lisbon).
report 1982
document
Verhagen, H.J. (author)
Foto's van de fabricage van de stuwschuiven van de stuw bij Lith in 1935
report 1935
document
Verhagen, H.J. (author)
Langs de Nederlandse kust zijn in de loop der eeuwen een groot aantal strandhoofden en (na 1965) een kleiner aantal paalschermen gebouwd. Het doel van deze hoofden is het verminderen van de kusterosie. Hoofden zijn, naast de bouw van zeedijken, lange tijd het enige middel geweest om iets aan kustverdediging te doen. Veel hoofden zijn gepland en...
report 1989
document
Verhagen, H.J. (author)
Sand waves, defined as longshore wave-like movements of the shoreline, measured in a horizontal plane, are described along several stretches of the shoreline of The Netherlands. They have a celerity in the order of 50-200 m/yr, a period of 50- 150 years and an amplitude of 30- 500 m. They are found along the whole Dutch shoreline. Analysis of...
report 1989
document
De Looff, A.P. (author), Verhagen, H.J. (author)
Deze nota heeft als studielolcatie het mondingsgebied van de Westerschelde. Van dit gebied is een beschrijving opgesteld van stromingen onder invloed van het getij. Ook zijn de beschikbare golfklimaatgegevens geïnventariseerd en ten dele geanalyseerd. Verder bestaat deze nota uit een beschrijving van de bodemligging en van de natuurlijke...
report 1986
document
Verhagen, J.H.G. (author)
report 1976
document
Verhagen, H.J. (author)
In dit artikel wordt een aanzet gegeven voor de ontwerpfilosofie voor waterkeringen, uitgaande van het veiligheidsbeginsel. Het primaire doel van iedere waterkering is het keren van water. Dit lijkt een open deur, maar in de praktijk van het ontwerpen van waterkeringen en aanverwante constructies blijkt dat dit primaire aspect vaak door de...
report 1992
document
Verhagen, J.H.G. (author)
report 1986
document
Verhagen, H.J. (author)
Morphological study (measurements and computation) for a new access channel to the Quimigal productuion plant in Seixal (Lisbon) in the Tagus Estuary (Tejo). The report contains measurement data of flow and sediment concentrations on various locations in the Tagus inner estuary.
report 1981
document
Verhagen, H.J. (author)
kort overzicht van aandrijfmechanismen voor kuststromen
report 1985
document
Verhagen, H.J. (author), Jansen, L. (author)
For describing the relation between the grainsize and the nominal diameter (d50 vs. dn50) usually a factor 0.84 is used. This factor has been derived by Laan [1981] "De relatie tussen vorm en gewicht van breuksteen (the relation between shape and weight of pieces of rock), report MAW-R-81079". However, this original report cannot be retrieved...
report 2014
document
De Koning, M.J.A. (author), Swart, W. (author), Verhagen, H.J. (author)
Onderzoek van Rijn-Schelde-Verolme en Hydronamic naar de mogelijkheden tot het plaatsen van windturbines op de Noordzee in het kader van het Nationaal Onderzoekprogramma Windenergie.
report 1978
document
Verhagen, H.J. (author)
Waves can be measured in several ways. One way of measuring waves is by measuring the wave pressure at a certain depth using a pressure sensor and calculate the wave information from the pressure record. The EMS wave logger uses a Honeywell MLH 050 PGP 06A pressure sensor. The information is stored by the logger on a SD card. The software in the...
report 2013
document
Verhagen, H.J. (author), De Gijt, J.G. (author), Boskma, L. (author)
Dit rapport is een aanvulling op het eindverslag van het onderzoek naar het gedrag van kunststof GC elementen voor oever- en bodembescherming. Conclusies van dat (schaal-) onderzoek waren dat een structuur van GC elementen verrassend sterke hydraulische eigenschappen bezit en daarmee interessant is als erosiebeschermer bij bodem en...
report 2006
document
Verhagen, H.J. (author)
The Administracao dos Portos do Douro e Leixoes is confronted with the fact that future expansion of the port area of Leixoes is limited by the surrounding hills and urbanization. One of the alternatives for future expansion might be the creation of port facilities in the Douro estuary, where a relatively large, flat area is available. However,...
report 1982
document
Pilarczyk, K.W. (author), Verhagen, H.J. (author), Roelse, P. (author), Adriaanse, L. (author), Consemulder, J. (author)
Beoogt de instanties, bedrijven of personen, die betrokken zijn bij het beheer en onderhoud van de Nederlandse kust, die noodzakelijke kennis over zandsuppleties te verschaffen. De diverse aspecten van kustverdediging door middel van zandsuppletie komen aan de orde: achtergrondinformatie over kustprocessen en kustlijnontwikkeling,...
report 1988
document
Verhagen, H.J. (author)
Uiteenzetting voor de CUR over de resultaten van de werkgroepen A27 en A28 over onderhoud van oevers en waterkeringen. Opzet van een methodiek voor systematisch en rationeel onderhoud van dijken.
report 1991
document
Verhagen, H.J. (author)
Foto’s van het sluiscomplex tijdens het inhangen van de stuwen, een foto van de motor voor het heffen van de stuw en een gezelschap in de omgeving van de sluis.
report 1936
document
van Veen, J. (author), Verhagen, H.J. (author)
Manuscript met aantekeningen van Johan van Veen over kustmorfologie. Van Veen heeft ten behoeve van zijn promotieonderzoek alle op dat moment beschikbare literatuur over kustmorfologie in relatie tot de Noordzeekust bestudeerd. Dit cahier is een weerslag van die studie, met eigen kritische opmerkingen. Het is de basis van het later verschenen...
report 1934
Searched for: +
(81 - 100 of 109)

Pages