Searched for: +
(81 - 100 of 5,546)

Pages

document
Thuy, V.T.T. (author)
Model to determine storm surges due to typhoons along the Vietnmase coast using Delft3d.
report 2003
document
Verheij, H.J. (author), Hoffmans, G. (author), Den Adel, H. (author), Akkerman, G.J. (author), Giri, S. (author)
A desk study has been carried out regarding interface stability of granular filter structures. Actually, the project focuses on two particular aspects: (1) interface stability as function of the thickness of the filter layer consisting of standard armourstone gradings, and (2) interface stability of gravel mixtures with a wide gradation The...
report 2009
document
Ingram, D.M. (author), Causon, D.M. (author), Gao, F. (author), Mingham, C.G. (author), Troch, P. (author), Li, T. (author), De Rouck, J. (author)
The main objective of Workpackage 5 is to use numerical simulation of wave overtopping in order to solve the problem of suspected scale effects. A second, related, objective is to improve existing codes in such a way as they are able to simulate wave overtopping in a reliable way. The final, single, objective is to numerically model long waves...
report 2004
document
Mazijk, A. van (author)
report 1973
document
Muttray, M. (author)
Overview of computational rules for Accropede and Xbloc in Cress
report 2006
document
Mesman, T.J. (author)
'Caissonbouw' is het verhaal van een methode van uitvoeren die uitgroeide tot een industriële bouwwijze. Het geeft een beeld van menselijk vernuft en technische doelmatigheiden en schetst de reis van een constructiemethode door vier werelddelen over een spanne tijds van ongeveer 75 jaar.
report 1977
document
Brochure van het Beheersverslag Rijkswateren IJsselmeergebied 2002-2004. De informatie is in uitgebreidere vorm in het gelijknamige rapport (IJG-rapport nr. 2006-04) te vinden. Er wordt een overzicht gegeven voor de jaren 2002, 2003 en 2004 van de toestand, zowel kwalitatief als kwantitatief, van de door Rijkswaterstaat IJsselmeergebied beheerde...
report 2004
document
Abels, W.R. (author)
Door deze dienst worden reeds geruime tijd voor verschillende doeleinden golfmetingen uitgevoerd in de Haringvlietmond, het aangrenzende zeegebied, de Maasvlakte, de mond van de Rotterdamsche Waterweg en benoorden de Noorderdam bij Hoek van Holland. Om enig inzicht te krijgen in het "golfklimaat" in voornoemd meetgebied is een onderlinge...
report 1981
document
Anonymous, N.N. (author)
report 1985
document
Muijs, J.A. (author)
report 1984
document
Weerts, A.H. (author)
report 2007
document
Meetdienst Zeeland, R.W.S. (author)
Meetresultaten OSM-meting t.b.v. morfologisch onderzoek Voordelta Oosterschelde, Geul van de Banjaard 8 november t/m 1 december 1989
report 1989
document
Tricoli, D. (author)
Design manual for construction of dams, weirs, spillways and training works in small rivers using gabions. Includes also a manual on the fabrication of the gabion. Maintenance of gabions. Experiences with gabions in Niger.
report 2004
document
Anonymus, N.N. (author)
report 1973
document
Jimenez, J.A. (author)
This document provides an overview of the effects of the impact of the main recent storms in the Ebro delta that have induced “managerial” problems. The reported storms have been identified as “problematic” events by the Generalitat de Catalunya (the local manager) because they have had some consequences from the ecological and/or economical...
report 2009
document
Mazijk, A. van (author)
report 1971
document
Hartsuiker, G. (author)
report 1984
document
Bons, C.A. (author)
report 1994
document
Smits, J.G.C. (author)
report 1979
document
Lansen, J. (author), Jacobse, J. (author), Kluyver, M. (author), Arnold, E. (author)
During the storm season from October 2006 untill April 2007 several severe storms occurred at the North Sea. Three storm periods are selected to study the realiability of the SWAN wave model by means of a hindcast. The objective of this hindcast is to gain insight into the performance of the SWAN model, especially under storm conditions for the...
report 2007
Searched for: +
(81 - 100 of 5,546)

Pages