Searched for: +
(81 - 100 of 460)

Pages

document
Bakker, I. (author), van der Voordt, D.J.M. (author)
Sinds 2010 is Karel Luyben rector magnificus van de Technische Universiteit Delft. Deze universiteit staat nationaal en internationaal hoog aangeschreven en heeft grote ambities voor zowel onderwijs als onderzoek. De Delftse campus biedt ruimte aan zo’n 18.000 studenten en 4.500 medewerkers. Zijn er specifieke kenmerken van een campus aan te...
journal article 2013
document
Jensen, P.A. (author), Sarasoja, A.L. (author), van der Voordt, D.J.M. (author), Coenen, C. (author)
The purpose of this paper is to present lessons learnt from a 3 year collaborative research project on the added value of Facilities Management (FM) involving institutions in five European countries. The starting point was the so-called FM Value Map developed earlier by the leader of the research group. The project applied three basic...
conference paper 2013
document
Karabulut, B. (author), van Doorn, A.J. (author), van der Voordt, D.J.M. (author)
BREEAM-NL wordt veel gebruikt om duurzame gebouwen te realiseren en te certificeren. Voor aannemers is afval scheiden op de bouwplaats vrij lastig. De eisen voor transport & logistiek zijn vooral gericht op registraties en niet op verduurzaming hiervan. Toepassing van Smart Building Logistics (SBL) zorgt voor betere afvalscheiding en minder...
journal article 2013
document
van der Voordt, D.J.M. (author)
Tijdens de planontwikkeling voor nieuwbouw of verbouw in de zorg, vinden vaak nog allerlei veranderingen plaats in het programma van eisen. Gevolg: tijdverlies, extra kosten en frustratie bij de betrokkenen. Zijn wijzigingen te voorkomen? Kunnen we de nadelige effecten reduceren? Een verkenning van soorten wijzigingen, oorzaken, gevolgen en...
journal article 2013
document
Visscher, H.J. (author), Stutvoet, E.N.M. (author), van der Voordt, Theo (author)
book chapter 2013
document
Khanna, C. (author), van der Voordt, Theo (author), Koppels, P.W. (author)
Purpose – The purpose of this paper is to show how international companies (can) use real estate as a means to reinforce corporate identity and to express brand values in order to evoke a positive image in today’s competitive world.<br/>Design/methodology/approach – The paper relies on a review of literature, seven case studies including...
journal article 2013
document
Bakker, I.C. (author), van der Voordt, Theo (author), de Boon, J (author), Vink, P. (author)
The purpose of this research is to establish the influences of the colours red and blue on perceived well being, social cohesion and productivity in complex real life work conditions during regular meetings.<br/>Methodology: Seven regular government teams held seven regular meetings in a red, blue and reference meeting room. In literature it is...
journal article 2013
document
van Sprang, H (author), Groen, BH (author), van der Voordt, Theo (author)
This paper explores the impact of the physical and social dimensions of the work environment on satisfaction and perceived productivity of knowledge workers in Dutch universities of applied sciences. The approach took the form of a literature review, multiple case study of six research centres using interviews and logbook analysis, and web-based...
journal article 2013
document
van der Voordt, Theo (author), van Vlimmeren, C (author), Mezger, A (author)
Rapportage fase 1: thema Werkplekconcepten, flexibiliteit en voorzieningen
report 2013
document
Prevosth, J.M. (author), van der Voordt, Theo (author), Doets, M (author)
Sturen op gastvrijheid staat in veel zorginstellingen hoog op de beleidsagenda. Het creëren van een Healing Environment krijgt eveneens veel aandacht. De twee begrippen worden vaak los van elkaar toegepast. Dit artikel laat zien dat toepassing van principes uit de Healing Environment literatuur bijdraagt aan een positieve gastvrijheidsbeleving.
book chapter 2013
document
de Jonge, H. (author), Remøy, Hilde (author), van der Voordt, Theo (author), Zijlstra, H. (author), Borst, S (author), Rieuwerts, S (author), Koppels, P.W. (author)
Rapport in opdracht van Atelier Rijksbouwmeester.
report 2013
document
van der Voordt, D.J.M. (author), Prevosth, J. (author), van der Zwart, J. (author)
Purpose: To explore if and how Dutch hospital managers steer on adding value by well-considered Facility Management (FM) and Corporate Real Estate Management (CREM), which values are leading, and how adding value is being translated into concrete interventions. Methodology: In addition to a review of literature, eighteen interviews have been...
book chapter 2012
document
Arkenbout, R. (author), Remoy, H.T. (author), van der Voordt, D.J.M. (author)
Ontwikkelingen in communicatiemedia maken het mogelijk om werkprocessen tijd- en plaatsonafhankelijk te faciliteren. Traditionele hiërarchische organisaties maken plaats voor dynamische organisaties met meer zelfsturing. Hiermee verandert ook de rol van het kantoorgebouw als facilitator van werkprocessen. Het Nieuwe Werken leidt tot een netwerk...
journal article 2012
document
van der Voordt, D.J.M. (author)
Goede facilitaire voorzieningen zijn onmisbaar voor een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering. Toch wordt FM door sommige bestuurders nog steeds als een kostenpost beschouwd die zo laag mogelijk moet worden gehouden. Om ervoor te zorgen dat de toegevoegde waarde van FM zwaarder meeweegt in bestuurlijke beslissingen, moeten de baten van FM...
journal article 2012
document
van Doorn, A.J. (author), van der Voordt, D.J.M. (author)
Als de ambitie en doelstellingen voor het duurzame ontwerpproject helder zijn, is de volgende stap om deze te vertalen naar het Programma van Eisen (PvE). Hierin legt de opdrachtgever al zijn eisen, wensen en randvoorwaarden vast voor het project. Het PvE is een van de belangrijkste middelen die de opdrachtgever tot zijn beschikking heeft om te...
book chapter 2012
document
Doets, M. (author), van der Voordt, D.J.M. (author), Bos, P. (author), Willemse, M. (author)
Het ASz bestaat uit ziekenhuizen in Sliedrecht, Zwijndrecht en Dordrecht. Bij het ASz mogen de patiënten de juiste zorg op het juiste moment en de juiste plaats met de juiste middelen door de juiste persoon met het juiste resultaat verwachten. Maar wat is juist? Als het gaat om (medisch inhoudelijke) kwaliteitseisen en normen, dan vertrouwen...
journal article 2012
document
Jensen, P.A. (author), van der Voordt, D.J.M. (author), Coenen, C. (author)
book chapter 2012
document
van der Voordt, D.J.M. (author), Remoy, H.T. (author), Hendrikx, T. (author)
Waarom besluit een deel van de gebruikers bij een discrepantie tussen vraag en aanbod tot ingrijpende renovatie en verhuizen andere gebruikers naar een bestaand of nieuw gebouw? Deze vraag is al decennia lang onderwerp van onderzoek, maar met de hoge leegstand van nu extra actueel. Dit artikel bespreekt de belangrijkste push- en pull-factoren.
journal article 2012
document
van Sprang, H. (author), Groen, B. (author), van der Voordt, D.J.M. (author)
journal article 2012
document
van der Voordt, D.J.M. (author), Remoy, H.T. (author), Hendrikx, T. (author)
Waarom besluit een deel van de kantoorgebruikers bij een discrepantie tussen vraag en aanbod tot ingrijpende renovatie en verhuizen andere gebruikers naar een bestaand of nieuw gebouw? Dit artikel bespreekt de belangrijkste push- en pullfactoren die bij zo’n beslissing komen kijken. Opvallend is dat duurzaamheid in toenemende mate een rol speelt...
journal article 2012
Searched for: +
(81 - 100 of 460)

Pages