Searched for:
(81 - 100 of 206)

Pages

document
Häglund, M. (author), Svensson, P. (author)
Many coastal areas in Vietnam suffer from erosion. One of the worst affected areas is the Hai Hau beach, located in the Red River delta in northern Vietnam. Over the last hundred years, vast parts of the beach have eroded at an average rate of approximately 25 m per year. Important agricultural land has vanished into the sea and families have...
report 2002
document
Wang, Z.B. (author)
report 2001
document
Veuger, A. (author)
The area of interest in this study is the closed part of the Holland coast. This is the coastal stretch from Den Helder to Hoek van Holland. Here the coast is not interrupted by tidal inlets like at the Waddeneilanden or Zeeland.Due to erosion and accretion the coast is not always stable. Many investigations have been done on these phenomena...
master thesis 2001
document
Mols, H.J.M.A. (author)
Gradients in sediment transport due to waves and currents cause coastal changes and sediment transport is an important subject in coastal engineering research. It is therefore necessary to predict the sediment transport rates in the coastal region. Various formulae are available to predict the sediment transport rates, for example the sediment...
master thesis 2001
document
Westgeest, T.W. (author)
This study focuses on time-averaged sediment transport in oscillatory flow in the sheet flow regime. The tests, used in this study, are part ofthe experiments, carried out under the name SISTEX99 (Small-scale International Sediment Transport Experiments 1999). SISTEX99 focuses on near-bed sediment transport processes under influence of regular...
master thesis 2000
document
Wang, Z.B. (author), Jeuken, C. (author), De Vriend, H.J. (author)
Theoretical study on tidal asymmetry and application to the Westerschelde estuary.
report 1999
document
Nieuwaal, E. (author)
DHV heeft een numeriek stromings- en sedimentatiemodel gebruikt voor een studie naar de de hydraulische, morfologische en ecologische effecten van spuien van water door de slufter "het Zwin" in Zee1and. Naar aanleiding van deze studie ontstonden enkele vragen met betrekking tot de modellering van sedimentatie en erosie op droogvallende platen....
master thesis 1999
document
Mulderij-Meijer, G.J. (author)
Experimenteel onderzoek naar de validiteit van een sediment pick-up functie. Sinds 1988 is door Bakker en Van Kesteren gerapporteerd over de ontwikkeling van een sediment pick-up theorie. De theorie beschrijft erosie van horizontale zandlagen onder invloed van hoge stroomsnelheden. Uit de theorie is op analytische wijze een sediment pick-up...
master thesis 1999
document
Feenstra, T.D.S. (author)
De laaggelegen delen van Nederland en de gebieden langs de rivieren worden tegen hoog water beschennd met een stelsel van waterkeringen, waaronder dijken. Over dijkbouw is veel bekend, maar over het bezwijken van een dijk veel minder. Dit is wel een steeds belangrijker wordend onderwerp. In de probabilistiek wordt met het mogelijk falen van een...
master thesis 1999
document
Vrijling, J.K. (author), Hauer, M. (author), Van der Meulen, T. (author)
Het verschijnsel ontmenging is al sinds lang een bekend fenomeen bij ontwerpers en constructeurs van granuiaire constructies. Desalniettemin is nog altijd erg weinig bekend over de aard en de omvang van de gevolgen die het optreden van dit verschijnsel voor het functioneren van een constructie kan hebben. Tot op heden bleven de beschouwingen...
report 1998
document
Mosselman, E. (author)
report 1998
document
Wilbers, A.W.E. (author)
Na het succesvol analyseren van echolodingen uit 1997 (in de Bovenrijn en de Waal) werd er besloten om enkele oude echolodingen van hoogwaters tussen 1989 en 1995 op dezelfde manier te analyseren. Uit deze analyse moeten de duinontwikkeling en het bodemtransport in de Bovenrijn en de Waal naar voren komen. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van het...
report 1998
document
Balsters, A. (author)
Naar aanleiding van de hoogwatergolf op de Maas in 1993 werd door de Minister van Verkeer en Waterstaat de Commissie Boertien 11 ingesteld, met als opdracht te adviseren op welke wijze de hoogwateroverlast in het Maasdal in de toekomst beperkt kan worden. Het advies luidde in hoofdzaak een verbreding van de Grensmaas en een verdieping van de...
master thesis 1998
document
Akkerman, G.J. (author), Verheij, H.J. (author)
report 1998
document
Akkerman, G.J. (author), Verheij, H.J. (author)
report 1998
document
Cloin, B. (author)
The main goals of this study are to obtain more insight and quantitative data of the selective transport process under sheet flow conditions. Experiments were carried out in the Large Oscillating Water Tunnel of WL DELFT HYDRAUUCS for five different hydraulic conditions. The sand that was used consisted of a mixture of 50% fine (0. 13mm) and 50%...
master thesis 1998
document
Booij, R. (author)
Deze notitie beschrijft de resultaten van een inleidend onderzoek naar de mechanismen van de erosie van de basislaag onder geometrisch open filters. Hierbij wordt in eerste instantie uitgegaan van de beter onderzochte erosie van de bodem van een waterloop zonder beschermende filterlaag. Op basis van metingen van Van Os (1998) in een inleidend...
report 1998
document
Lenders, Roger (author), van Maren, Bas (author), Mol, Jan-Willem (author)
Kribvakmetingen Druten/Ochten juli 1996 tot april 1997. Onderzoek naar de sedimenthuishouding van een viertal kribvakken langs de Waal. Het onderzoek betreft een studie naar de hydrodynamische invloed van scheepvaart op de sedimenthuishouding en de invloed van eolisch zandtransport op de sedimenthuishouding in vier kribvakken langs de Waal. Het...
report 1998
document
Van Os, P. (author)
In de kust- en waterbouw worden regelmatig geometrisch open filterconstructies toegepast. Er bestaat onduidelijkheid over het doordringen van de hydraulische be lasting in de filterlaag en de invloed daarvan op de erosie van de basislaag. Eerder onderzoek geeft het verband aan tussen de schuifspanning op de filterlaag en schuifspanning op de...
master thesis 1998
document
Van Noort, J.C. (author)
Rip currents are narrow and intense, offshore directed flows in the nearshore zone. A rip current is able to transport a considerable amount of water and sediment seaward and may dominate the morphological exchange between surfzone and the offshore. Rip currents are often located nearby lateral boundaries that obstruct the longshore current, but...
master thesis 1997
Searched for:
(81 - 100 of 206)

Pages