Searched for:
(84,941 - 84,960 of 112,886)

Pages

document
Sluys, L. (author), Tromp, L. (author)
Document(en) uit de collectie Chemische Procestechnologie.
report 1993
document
Bleeker, F.J. (author), Bons, C.A. (author)
report 1993
document
Wouters, J. (author)
Deel III. Meetverslag Deltagootonderzoek Het verslag geeft een beschrijving van grootschalig onderzoek in de Deltagoot. Het betreft een onderzoek naar de mate waarin een onbeschermde kleilaag weerstand kan bieden tegen golfklappen. Verder wordt aandacht besteed aan de stabiliteit van een steenzetting op een klei-onderlaag.
report 1993
document
Blok, B.W.G. (author), Ebben, M.H.M. (author)
report 1993
document
Stelling, G.S. (author), Boogaard, H.F.P. van den (author)
report 1993
document
Anonymus, N.N. (author)
In dit Technisch Rapport is de kennis gebundeld, die is opgedaan bij het onderzoek naar de veiligheid van boezemkaden in ons land. Aanleiding tot dit onderzoek was de doorbraak van een kade langs een zijtak van het Noordzeekanaal in januari 1960, die tot gevolg had dat een woonwijk in de polder Oostzaan inundeerde en de bevolking geëvacueerd...
report 1993
document
Van der Veen, A.J. (author)
doctoral thesis 1993
document
Sedee, C.A.J.C. (author), In 't Veld, P.J. (author)
Document(en) uit de collectie Chemische Procestechnologie.
report 1993
document
Wouters, J (author)
report 1993
document
Marks, C. (author)
Eindrapport afstudeeronderzoek Faculteit der Civiele Techniek, Vakgroep Verkeer.
report 1993
document
Schmitz, M.W.J. (author)
Voor het efficiënt vervoeren van goederen is het noodzakelijk dat er vooraf een goed ritplan wordt opgesteld. Hoewel er verschillende ritplanningsystemen op de markt zijn, blijft het gebruik van deze systemen achter bij de verwachtingen. Belangrijke oorzaken voor het achterblijvende gebruik zijn onder meer de grote diversiteit van...
report 1993
document
Schmitz, M.W.J. (author)
In het buiktransport van chemicaliën, zijn de activiteiten laden en lossen van relatief groot belang binnen de totale logistieke keten. Enerzijds nemen deze activiteiten relatief veel tijd in beslag en anderzijds vertonen de laad- en lostijden vaak een grote spreiding en zijn ze moeilijk "voorspelbaar". Dit heeft tot gevolg dat de kans op...
report 1993
document
Van den Berg, J.R. (author)
Afstudeeronderzoek in opdracht van de Technische Universiteit Delft bij de Centrale Ontwikkelingskern van de Nederlandse Spoorwegen.
report 1993
document
Van Strien, E.G.L. (author), Molkenboer, S. (author)
Document(en) uit de collectie Chemische Procestechnologie
report 1993
document
Schmitz, M.W.J. (author)
In het goederenvervoer over de weg is de laatste jaren een belangrijke verandering waarneembaar. Lag vroeger de nadruk in het vervoer en in de planning voornamelijk op het kostenaspect van het vervoer (minimalisatie van de transportkosten), tegenwoordig ligt de nadruk steeds meer op het tijdsaspect van het vervoer (betrouwbaarheid, JIT). Om een...
report 1993
document
Marijnissen, J.C.M. (author), Pratsinis, S. (author)
book chapter 1993
document
Van Roermund, A.H.M. (author)
public lecture 1993
document
Van Dam, J.C. (author)
public lecture 1993
document
Njo, L. (author), Strous, M. (author)
Document(en) uit de collectie Chemische Procestechnologie Appendices 1 en 2 zijn vertrouwelijk en zijn niet opgenomen in deze publicatie.
report 1993
document
Boneschanscher, N. (author)
doctoral thesis 1993
Searched for:
(84,941 - 84,960 of 112,886)

Pages