Searched for:
(84,981 - 85,000 of 112,900)

Pages

document
Duijvestein, C.A.J. (author)
public lecture 1993
document
Kuijk, K.E. (author)
doctoral thesis 1993
document
Kaan, H.F. (author)
doctoral thesis 1993
document
Koop, R.J.J. (author)
doctoral thesis 1993
document
Kruis, F.E. (author)
doctoral thesis 1993
document
De Graaff, W.J. (author)
The pipavav port in western Gujarat, India, will be developed in two phases, one projected for 1997 and the second for 2010. In the first phase four terminals are projected on the northern side of the bay. (See appendix II for a map of the project site.) One of these terminals will be a multi-purpose terminal for the handling of bagged rice and...
master thesis 1993
document
Smook, R.A.F. (author)
public lecture 1993
document
Jin, X.Y. (author)
doctoral thesis 1993
document
Anonymous, A. (author)
Dit document bevat het Beleidsplan voor de Voordelta zoals opgesteld in het Bestuurlijk Overleg Voordelta. De situatie rond de Voordelta kan bij de start van het project als volgt gekenschetst worden: - De morfologische ontwikkeling van de buitendelta's is een, in omvang en snelheid, uniek proces dat kan leiden tot een belangrijke versterking...
report 1993
document
Van Gelderen, P. (author)
doctoral thesis 1993
document
Kernkamp, H.W.J (author), Kaaij, T. van der (author)
report 1993
document
Van der Heijden, A.M. (author), Ouwerkerk, R. (author)
Document uit de collectie Chemische Procestechnologie
report 1993
document
Wittig, S. (author), Hallmann, M. (author), Scheurlen, M. (author), Schmehl, R. (author)
A new Eulerian model for the computation of turbulent evaporating sprays in recirculating flows is derived. It comprises droplet heating and evaporation processes by solving separate transport equations for the droplet's temperature and diameter. Full coupling of the droplet and the gaseous phase is achieved by the exchange of source terms due...
conference paper 1993
document
Bolier, G. (author), Van der Veer, B. (author)
In de periode zomer 1989 tot en met voorjaar 1990 zijn voor tien punten in het gebied 'De Oude Venen' bij Eernewoude algengroeipotentietoetsen uitgevoerd zowel met de natuurlijke populatie (AGP-nat.pop.) als met de toetsalg Scenedes-mus Quadricauda (AGP-water). Het doel van dit onderzoek was: - analyse van het nutriënt dat de algengroei bepaalt;...
report 1993
document
Baan, P.J.A. (author)
report 1993
document
Bleeker, F.J. (author), Bons, C.A. (author)
report 1993
document
Groot, S. (author)
report 1993
document
Grubel, R. (author), Pitts, S.M. (author)
We introduce a nonparametric estimator for the renewal function and discuss its properties, including consistency, asymptotic normality and asymptotic validity of bootstrap confidence regions. The underlying theme is that stochastic models can be regarded as functionals or nonlinear operators. This view leads to nonparametric estimators in a...
journal article 1993
document
Joustra, N.D. (author), Pater, R.P.N. (author)
Gedurende de deelonderzoeken is een bepaalde tendens waar te nemen met betrekking tot de nauwkeurigheid van de methode voor het bepalen van het vervormingsgedrag van het schip en de typen schepen waarop deze methode van toepassing is. In de literatuurstudie is gekeken naar algemene informatie over aanvaarbelastingen. De gevonden...
master thesis 1993
document
Bleeker, F.J. (author), Bons, C.A. (author)
report 1993
Searched for:
(84,981 - 85,000 of 112,900)

Pages