Searched for:
(85,001 - 85,020 of 112,858)

Pages

document
Boer, P. (author)
Om te beginnen is de hydraulische situatie ter plaatse van een toekomstige Hartelkering nader uitgewerkt. Met name aan het uitwerken van de situatie die ontstaat a.g.v. het overstromen van de hefdeur is het nodige zoekwerk in vakliteratuur vooraf gegaan. Op basis van de resultaten van het hierboven genoemde uitzoek- en denkwerk is vervolgens een...
master thesis 1993
document
De Borst, R. (author), Sluys, L.J. (author), Muhlhaus, H.B. (author), Pamin, J. (author)
journal article 1993
document
Van der Velden, E.T.J.M. (author)
Het transport en de erosie van mengsels van zand met 10 tot 30 % slib is onderzocht. Zowel het transport in de algemene zin als de erosie rond pijpleidingen is in beschouwing genomen. De transport karakteristieken van zand waar zich slib in bevindt verschillen van die van zuiver zand. De critische bodem schuifspanning neemt toe voor een...
master thesis 1993
document
Buijs, W. (author), Van der Giessen, H.W. (author)
Document(en) uit de collectie Chemische Procestechnologie.
report 1993
document
O'Prinsen, N.M. (author)
Door de ontwikkeling van de scheepvaart ontstaan er na 1950 steeds grotere schepen, waardoor veel zeehavens niet meer aan de vereiste diepte en omvang voldoen. Ook de hoeveelheid schepen stijgt sterk zodat Rijkswaterstaat besluit tot uitbreiding van een drietal havenmonden. Ten eerste wordt de havenmond te IJmuiden vergroot, Ten tweede wordt de...
master thesis 1993
document
Dillingh, D. (author), De Haan, L. (author), Helmers, R. (author), Können, G.P. (author), Van Malde, J. (author)
Dit onderzoek is geheel gericht geweest op statistische verwerking van waterstandsgegevens van verschillende aard; in dit kader is niet alleen gebruik gemaakt van beschikbare theorieën en benaderingswijzen, maar konden ook nieuwe methoden worden ontwikkeld en toegepast. Om op zo verantwoord mogelijke wijze reeksen van waterstandsgegevens te...
report 1993
document
Schoemaker, T.J.H. (author), Van Binsbergen, A.J. (author)
Rapport opgesteld door de TU-Delft, Vakgroep Verkeer in opdracht van Initiatiefgroep Wijs op weg. In de studie 'Trendbreukscenario Goederenvervoer' is onderzocht of het mogelijk is goederenvervoer milieuvriendelijker te maken, zodat ondanks de te verwachten groei in de omvang van het vervoer, ten opzichte van 1990 toch een aanzienlijke...
report 1993
document
Philippart, M.E. (author), Pwa, S.T. (author), De Ronde, J. (author)
In het voorliggende rapport zijn de resultaten van het modelonderzoek vastgelegd. Het rapport is als volgt ingedeeld. In hoofdstuk 2 wordt het project gedefiniëerd. Er wordt hierbij nader ingegaan op de probleemstelling en de aanpak van het onderzoek. Basis van het onderzoek zijn manipulaties van reeds opgetreden stormen. Door deze manipulaties...
report 1993
document
Meer, J.W. van der (author), Waal, J.P. de (author)
report 1993
document
Driel, G. van (author), Meijer, D.G. (author), Verheij, H.J. (author)
report 1993
document
Van der Velden, E.T.J.M. (author)
Het transport en de erosie van mengsels van zand met 10 tot 30% slib is onderzocht. Zowel het transport in de algemene zin als de erosie rond pijpleidingen is in beschouwing genomen. De transport karakteristieken van zand waar zich slib in bevindt verschillen van die van zuiver zand. De critische bodemschuifspanning neemt toe voor een toenemend...
report 1993
document
Van der Sman, R.J. (author)
In rivierbochten treedt een spiraalstroming op, die ervoor zorgt, dat in alluviale rivieren een dwarshelling ontstaat. Hierdoor wordt de buitenbocht diep en de binnenbocht ondiep. Voor vele menselijke, in rivieren plaatsvindende aktiviteiten is het noodzakelijk het diepteprofiel van de rivier te kennen. Te denken valt aan scheepvaart en de bouw...
master thesis 1993
document
Rensing, M.V. (author), Visschedijk, A. (author)
Document uit de collectie Chemische Procestechnologie
report 1993
document
Karssen, B. (author), Wang, Z.B. (author)
report 1993
document
Meijer, D.G. (author), Wal, M. van der (author), Verheij, H.J. (author)
report 1993
document
Hakkesteegt, P. (author)
Samenwerkingsproject TU Delft en Peek Traffic. Deze notitie geeft een korte handleiding voor het gebruik van het programma ACQUAINT-1. Dit computerprogramma is gemaakt om het in de notitie "Rekenen aan Bereikbaarheid" (maart 1993) ontwikkelde conceptuele model te operationaliseren en studie-cases te kunnen doorrekenen. Waar nodig wordt naar deze...
report 1993
document
Laddé, E.E. (author)
public lecture 1993
document
Hakkesteegt, P. (author)
Samenwerkingsproject van de TU Delft en Peek Traffic BV. Bereikbaarheid hangt af van twee factoren: enerzijds van de mate waarin men zekere verplaatsingsweerstanden acceptabel acht en anderzijds van de aantallen personen/huishoudens, voor wie die weerstanden gelden. Die weerstanden zijn essentieel: kleine bieden meer mogelijkheden dat iets...
report 1993
document
Ockels, W.J. (author)
public lecture 1993
document
Kraak, M. (author)
doctoral thesis 1993
Searched for:
(85,001 - 85,020 of 112,858)

Pages