Searched for:
(85,001 - 85,020 of 113,000)

Pages

document
Maiwald, K.D. (author), Postma, L. (author)
report 1993
document
Jong, P. de (author)
report 1993
document
Meijer, A. (author)
report 1993
document
Groenveld, R. (author)
lecture notes 1993
document
Rakhorst, H.D. (author)
Note: NH-93.ANV002a.pdf bevat het hoofdrapport en NH-93.ANV002b.pdf bevat alle bijlagen. ----- De minister van Verkeer en Waterstaat heeft de kamer een interim-nota kustverdediging in 1993 toegezegd, waarin het kustverdedigingsbeleid wordt geëvalueerd. Een onderdeel van deze evaluatie is de evaluatie van de zandsuppleties. Om deze evaluatie uit...
report 1993
document
Anonymus, A. (author)
Een tweetal actieve stormdepressies die elkaar vrij snel opvolgden veroorzaakten in het gehele kustegebied aanzienlijke verhogingen van de waterstanden. De Oosterscheldekering is één keer gesloten, de kering in de Hollandse IJssel twee keer. Gemiddeld genomen was de duinafslag over de gehele kust matig; de grootste duinafslag was op Texel.
report 1993
document
Struijk, K.P. (author), Talman, J.A. (author)
Document(en) uit de collectie Chemische Procestechnologie
report 1993
document
Nederveen, M.T. (author)
master thesis 1993
document
Hamel, B. (author), Schoemaker, T.J.H. (author)
Rapport in opdracht van NOVEM. Onder de naam SYRENE (System Integration of Renewable Energy and End Use Technology in the Netherlands) ontwikkelt Novem een programma dat een integraal beeld moet geven van de mogelijkheden van de toepassing van duurzame energievoorzieningssystemen op de lange termijn. Een deel van de onderwerpen die in het SYRENE...
report 1993
document
Van Binsbergen, A.J. (author), Schoemaker, T.J.H. (author)
Rapport in opdracht van de Provincie Overijssel. In de gemeente Hengelo is in januari 1992 een bodemsaneringsproject gestart op het terrein van de voormalige gasfabriek. Bij het vervoer van de grond is het Afzet Container Transport Systeem ingezet, een vorm van gecombineerd weg-rail vervoer waarbij horizontale overslag plaatsvindt. Doel van de...
report 1993
document
Lutje Schipholt, L.R. (author)
Afstudeerrapport Facultiteit der Civiele Techniek, Vakgroep Verkeer. Het integreren van de Hoekse lijn met de Oost-West metro kan substantieel bijdragen tot een verbetering van het regionale/stadsgewestelijke openbaar vervoer in de regio Rotterdam. Een koppeling van de NS-lijn Hoek van Holland met de Oost-West metro in Rotterdam blijkt in...
report 1993
document
Van Binsbergen, A.J. (author), Schoemaker, T.J.H. (author)
Rapport in opdracht van Adviesdiensten Verkeer en Vervoer. Doel van deze studie is aan te geven hoe een goederenvervoersysteem voor stedelijke gebieden in de verdere toekomst eruit zou moeten zien indien zowel rekening gehouden wordt met bereikbaarheids- en efficiency doelstellingen als met leefbaarheidsdoelstellingen. Om een gestructureerde...
report 1993
document
Schuurman, H. (author), Vermijs, R.G.M.M. (author)
In opdracht van de Adviesdienst Verkeer en Vervoer van RWS heeft het LVV een onderzoek verricht naar de verkeersafwikkeling bij discontinuïteiten op autosnelwegen. In dit rapport worden drie vormen van discontinuïteiten behandeld: weefvakken van het type 2+1 en 3+1 en een enkelstrooks invoeging op een driestrooks autosnelweg. De doelen van het...
report 1993
document
Wormmeester, G.J. (author)
public lecture 1993
document
Hao, X. (author), Nieuwstad, T.J. (author)
Airlift-loop reactors have become competitive in treating municipal wastewater. Many studies have verified that high COD conversion efficiencies can be reached. When simultaneous nitrification and denitrification could be realised to the same degree as is possible in low loaded conventional activated sludge processes, their application would be...
report 1993
document
Koster, C.L. (author)
doctoral thesis 1993
document
de Vreught, J.P.M. (author)
doctoral thesis 1993
document
De Vreught, J.P.M. (author)
This topic of this thesis is parallel parsing using context-free grammars and attribute grammars. The first parts concentrates on slow and fast parallelism of the parsing and recognition process using double dotted items. The second part describe the maximum derivation length of acyclic grammars, the decoration of parses, and a raking algorithm...
doctoral thesis 1993
document
Tijsseling, A.S. (author)
doctoral thesis 1993
document
Fang, N. (author)
doctoral thesis 1993
Searched for:
(85,001 - 85,020 of 113,000)

Pages