Searched for:
(85,021 - 85,040 of 113,142)

Pages

document
ten Kate, A.J.B. (author)
doctoral thesis 1993
document
Wijbenga, J.H.A. (author)
report 1993
document
Rullens, R. (author)
When trailing suction hopper dredgers are employed, three methods of production measurement are commonly used. These are: 1. in-situ measurement 2. measurement in the pipeline 3. measurement in the means of transport Before a choice can be made, the advantages and disadvantages of the methods of production measurement have to be assessed in...
master thesis 1993
document
Velsink, H. (author)
1. Maritime transport, means and commodities 3. Principles of integrated port planning 4. Planning and design of a port's water areas 5. Port terminals - introduction 6. Conventional general cargo terminals 7. Container terminals 8. Oil & liquid gas terminals 9. Dry bulk cargo terminals 10. Fishery ports 11. Marinas 12. Ports and terminals for...
lecture notes 1993
document
Janssen, C.M. (author)
Cross-shore sediment transport is an important phenomenon in coastal engineering, which mainly accounts for the short-term changes in the coastline. To study on- and offshore transport the evolution of the beach profile is considered. For investigation of the beach profile small-scale physical models are often used. A problem in using a physical...
master thesis 1993
document
Goossens, H. (author)
report 1993
document
Van Dijk, M.J. (author), Rientjes, T.H.M. (author)
The study area of this case study is the river basin of the Mananga river, one of the main rivers on Cebu-island, the Philippines. Today the Mananga is used as discharge river, in the near future this river may be used for drinking water purposes of the region around Cebucity, some 25 kilometres east of the Mananga catchment. This catchment area...
report 1993
document
Reinhoudt, H.R. (author), Eigeman, P.M. (author)
Document uit de collectie Chemische Procestechnologie
report 1993
document
Bezuijen, A. (author), Stoutjesdijk, T.J.P. (author)
In het kader van het onderzoek aan open taludbekledingen zijn metingen verricht van getij en freatische lijn bij steenzettingen. Dit rapport bundelt de hierbij opgedane kennis en ervaring. Het meetsysteem wordt besproken, de belangrijkste resultaten worden besproken, en de voor- en nadelen van de meetmethode komen aan bod. In de Appendices zijn...
report 1993
document
Uittenbogaard, R.E. (author)
report 1993
document
Koster, A.W.J. (author), Boogaard, H.F.P. van den (author)
report 1993
document
Uittenbogaard, R.E. (author)
report 1993
document
Verhagen, H.J. (author), Struik, P. (author)
Tegenwoordig is bijna elk probleem bij de versterking van dijken op te lossen door een kunstwerk te maken in plaats van de traditionele grondconstructie. Soms wordt bij de afweging te weinig rekening gehouden met de lange levensduur en de bijzondere aard van' de waterkering'. Dat kan toekomstige generaties met grote problemen opzadelen.
journal article 1993
document
Atkins, R. (author), Ockenden, M.C. (author)
This report describes the development of a self-contained system for making long-term field measurements of bed elevation changes and the associated near-bed hydrodynamics and cohesive sedimentary parameters in estuarine environments. These measurements are required to ensure the understanding of these parameters and their interaction with bed...
report 1993
document
De Koning, J. (author)
public lecture 1993
document
Huang, X. (author)
doctoral thesis 1993
document
Schoen, P. (author)
doctoral thesis 1993
document
Meeuwissen, M.J.P. (author)
DEEL 1: HOPPERBEZINKSYSTEMEN Dit onderzoek heeft als doel het genereren van praktische oplossingen ter verbetering van het sedimenteren van vaste stof gedurende het laden aan boord van sleephopperzuigers. Het hoppersysteem wordt onderverdeelt in drie soorten subsystemen: de instroom, het bassin en de uitstroom. De drie soorten hoppersubsystemen...
master thesis 1993
document
Sloof, J.E. (author)
doctoral thesis 1993
document
Jansen, E.P. (author)
doctoral thesis 1993
Searched for:
(85,021 - 85,040 of 113,142)

Pages