Searched for:
(85,041 - 85,060 of 113,054)

Pages

document
Pilarczyk, K.W. (author)
J. Aguirre-Pe, R. Fuentes - Stability and weak motion of riprap at a channel bed A.F. Ahmed, F. EI-Gamal, M.M. Gasser - Deterministic and probabilistic design approaches of riprap as bank protection J.P. Ahrens - Design considerations for dynamic revetments G.J. Akkerman, E. Berendsen - Experimental validation of stability criteria for the...
report 1993
document
van der Voordt, D.J.M. (author)
Verslag van een studiereis naar de opzet en implementatie van de Americans with Disabilities Act (ADA) . 14 t/m 22 november 1992
book 1993
document
Anonymus, A. (author)
Verslag van de stormvloed van 21 februari 1993.
report 1993
document
Löffler, M.A.M. (author), Kraak, A.W. (author)
Dit verslag geeft de resultaten weer van de themamiddag over natuurlijk zeereepbeheer. De themamiddag was primair bedoeld voor de leden van de werkgroep "zandige kusten" van de Technische Adviescommissie van de Waterkeringen (TAW-C), maar stond ook open voor andere belangstellenden. De middag is georganiseerd door drs. J. de Ruig ...
report 1993
document
Meijer, D.G. (author), Verhey, H.J. (author)
De uitgevoerde studie kent een drietal onderdelen: selectie relevante boegschroefinstallaties, bepaling initiele stroomsnelheid ter plaatse van de boegschroef, en bepaling van de stroomsnelheid in de boegstraal. Allereerst is een inventarisatie gemaakt van de geïnstalleerde typen boegschroefinstallaties resulterend in een drietal hoofdtypen. Van...
report 1993
document
Rijn, L.C. van (author)
report 1993
document
Winter, T. (author)
A literature review is undertaken to understand the causes and the effects of the first process. Using the resulting equations, the UNIBEST-TC program is verified for the process of wave transmission over and through a submerged breakwater. Due to the fact that only impermeable breakwaters can be implemented in the program, deviations occur. For...
master thesis 1993
document
Okkerse, W.J.H. (author), Ruitenberg, M. (author)
Document(en) uit de collectie Chemische Procestechnologie
report 1993
document
Eysink, W.D. (author)
report 1993
document
Kuijper, H. (author), De Gaaij, R.J.P. (author), Van de Paverd, M. (author)
Diktaat waterkeringen voor het HTS onderwijs gemaakt in opdracht van de vereninging K&O (VBKO, Vereniging van Waterbouwers) en de Dienst Weg- en Waterbouwkunde van Rijkswaterstaat.
report 1993
document
Hoffmans, G.J.C.M. (author)
Scour is a natural phenomenon caused by the flow of water in rivers and streams. Scour occurs naturally as part of the morphological changes of rivers and as result of structures man-made. Several types of scour can be distinghuished. Experience has shown that due to sand or flow slides or micro instabilities at the end of the bed protection,...
report 1993
document
Schaafsma, A.S. (author)
report 1993
document
Booij, N. (author), Eldeberky, Y. (author), Dekker, J. (author)
report 1993
document
Kooij, A.F. (author)
South Korea suffers from a high population density and stands therefore in need of agricultural and industrial land. The Koreans are seeking for solutions to solve this problem. One of the possibilities is to reclaim land from the sea. Several land-reclamation projects have already been carried out and one of the projects that is at the moment...
master thesis 1993
document
Maiwald, K.D. (author), Postma, L. (author)
report 1993
document
Jong, P. de (author)
report 1993
document
Meijer, A. (author)
report 1993
document
Groenveld, R. (author)
lecture notes 1993
document
Rakhorst, H.D. (author)
Note: NH-93.ANV002a.pdf bevat het hoofdrapport en NH-93.ANV002b.pdf bevat alle bijlagen. ----- De minister van Verkeer en Waterstaat heeft de kamer een interim-nota kustverdediging in 1993 toegezegd, waarin het kustverdedigingsbeleid wordt geëvalueerd. Een onderdeel van deze evaluatie is de evaluatie van de zandsuppleties. Om deze evaluatie uit...
report 1993
document
Anonymus, A. (author)
Een tweetal actieve stormdepressies die elkaar vrij snel opvolgden veroorzaakten in het gehele kustegebied aanzienlijke verhogingen van de waterstanden. De Oosterscheldekering is één keer gesloten, de kering in de Hollandse IJssel twee keer. Gemiddeld genomen was de duinafslag over de gehele kust matig; de grootste duinafslag was op Texel.
report 1993
Searched for:
(85,041 - 85,060 of 113,054)

Pages