Searched for:
(85,381 - 85,400 of 86,017)

Pages

document
De Minjer, C.H. (author)
doctoral thesis 1939
document
Van Gelder, D.W. (author)
doctoral thesis 1939
document
Bagnold, R.A. (author)
Description of the original tests of Bagnold on wave impacts.
report 1939
document
Van der Want, D. (author)
doctoral thesis 1939
document
Kerkhoven, C.L.M. (author)
doctoral thesis 1939
document
Kloos, W.B. (author)
doctoral thesis 1939
document
Kronig, R. (author)
public lecture 1939
document
Van der Meer, Z.Y. (author)
doctoral thesis 1939
document
Van der Meer, Z.Y. (author)
Beschrijving van de opkomst van de waterschappen, hoogheemraadscahppen, heemraadschappen en polderdistricten in de Nederlanden in de 16e en 17e eeuw. Beschrijving van de situatie in de afzonderlijke provincien. De regeling van de financien van de waterstaat. Aandacht voor interprovinciale belangen
doctoral thesis 1939
document
Versteege, L.G. (author)
doctoral thesis 1939
document
Wemelsfelder, P.J. (author)
Door middel van een frequentiekromme op logarithmische schaal is een overzichtelijke statistiek der stormvloeden te verkrijgen. Anngetoond wordt, dat de structuur van de verdeeling der stormvloeden over de jaren zoowel naar kracht als naar aantal goed kan worden weergegeven door een der wetten der waarschijnhjkheid. Hieruit is ook het karakter...
report 1939
document
Oosterkamp, W.J. (author)
doctoral thesis 1939
document
Borgesius, T.W.A. (author)
doctoral thesis 1939
document
van Veen, J. (author)
Study on the relation between climate change and ice cover in the Dutch rivers since 1879.
report 1939
document
Sretenski, L.N. (author)
book 1939
document
Rahola, Jaakko (author)
book 1939
document
Rothe, Rudolf (author)
book 1939
document
journal article 1939
document
Havelock, Th.H. (author)
book 1939
document
conference paper 1939
Searched for:
(85,381 - 85,400 of 86,017)

Pages