Searched for:
(85,381 - 85,400 of 85,835)

Pages

document
Otten, G. (author)
doctoral thesis 1932
document
Vlugter, J.C. (author)
doctoral thesis 1932
document
Van Ewijk, L.J.G. (author)
doctoral thesis 1932
document
Josephus Jitta, A.C. (author)
public lecture 1932
document
Nieuwenhuis, J.G.J.C. (author)
doctoral thesis 1932
document
Mayer, A.W.J. (author)
doctoral thesis 1932
document
Elema, B. (author)
doctoral thesis 1932
document
Visser, G.H. (author)
doctoral thesis 1932
document
Stheeman, H.A. (author)
doctoral thesis 1932
document
Van Laarhoven, H.A.J. (author)
doctoral thesis 1932
document
Misset, H. (author)
doctoral thesis 1932
document
Küchlin, A.T. (author)
doctoral thesis 1932
document
Thijsse, J.T. (author)
Verdere vragen die zich voordeden bij de modelproeven uitgevoerd door Prof. Rehbock te Karlsruhe (1922-1925) zijn onderzocht in het waterbouwkunding laboratorium te Delft. In dit rapport zijn de resultaten van het deel der te Delft verrichte metingen, welke op sluizen betrekking hebben, opgenomen. Over het stortebed werd in Karlsruhe slechts...
report 1932
document
Anonymous, A. (author)
De behoefte aan bepaalde regels, die het ontwerpen van vaarwegen en in het bijzonder bij het ontwerpen van kunstwerken in of over vaarwegen kunnen worden in acht genomen, algemeen gevoeld wordt; men zal dus moeten komen tot normalisatie. Voor de toepassing van de genormaliseerde afmetingen van sluizen en bruggen op nieuw te bouwen kunstwerken...
report 1932
document
Nijland, D. (author)
24 losse tekeningen van de Zuiderzeewerken in zwart/wit
report 1932
document
Heuff, H. (author), Koning, R. (author), Van Mastenbroek, J.H. (author), Vreedeburgh, C. (author), Wenning, Y. (author)
Map met 10 aquarellen gemaakt n.a.v. de aanleg van de Afsluitdijk en de polder Wieringermeer
report 1932
document
report 1932
document
Bienfait, L. (author)
Praktijkproeven naar de betonkwaliteit tijdens de bouw van de sluis bij IJmuiden.
report 1932
document
Weinblum, Georg (author)
journal article 1932
document
book 1932
Searched for:
(85,381 - 85,400 of 85,835)

Pages