Searched for:
(85,381 - 85,400 of 86,044)

Pages

document
Vanoni, Vito A. (author)
report 1941
document
Ueno, Keizo (author)
report 1941
document
journal article 1941
document
contribution to periodical 1941
document
van Veen, J. (author)
Analyse van de effecten van zoutindringing op de benedenrivieren t.g.v. bodemdaling en/of zeespiegelstijging. Overzicht van de beschikbare meetgegevens. Toename van zoutgehalte in de bovenafvoer van de Rijn. Ligging van de zoutgrens in het benedenrivierengebied. Mogelijkheden om de menging tegen te gaan. Mogelijkheden om de verzilting van het...
report 1941
document
De Kok, W.J.C. (author)
doctoral thesis 1940
document
Anonymous, A. (author)
In de nota worden enkele berekeningen verricht voor het bepalen van de benodigde dijkshoogte te Rotterdam. De lagere liggende gedeelten van den dijk zijn verwoest door een brand. Dit geeft aanleiding om rekening te houden met de toekomstige mogelijkheden. Dit rapport geeft een advies voor de hoogte van de dijken en straten bij de wederopbouw.
report 1940
document
Van Duijn, D. (author)
doctoral thesis 1940
document
Custers, M.T.J. (author)
doctoral thesis 1940
document
Pet, J.C.L.B. (author)
doctoral thesis 1940
document
Hoog, H. (author)
doctoral thesis 1940
document
Burgers, W.G. (author)
public lecture 1940
document
van Veen, J. (author)
Statistische analyse van de relatie tussen zonnevlekken en het voorkomen van stormvloeden en andere klimaataspecten.
report 1940
document
Van Veen, J. (author)
Na het bombardement van Rotterdam was er de gelegenheid om de waterkering op voldoende sterkte te brengen. In deze nota wordt aangegeven hoe hoog de nieuwe waterkering voor Rotterdam moet worden
report 1940
document
Kempf, Günther (author)
journal article 1940
document
journal article 1940
document
Havelock, Th.H. (author)
book 1940
document
Havelock, Th.H. (author)
book 1940
document
book 1940
document
Baker, G.S. (author)
report 1940
Searched for:
(85,381 - 85,400 of 86,044)

Pages