Searched for:
(85,381 - 85,400 of 86,059)

Pages

document
journal article 1942
document
contribution to periodical 1942
document
Lindenbergh, P.C. (author)
Investigation on the use of groundwater storage for drinking water in the dune area near Leiden, Netherlands. Optimization of the ratio of infiltration and extraction of drinking water
doctoral thesis 1941
document
Van Duuren, H.C.A. (author)
doctoral thesis 1941
document
Schulz, K.J. (author)
doctoral thesis 1941
document
Van Veen, J. (author)
Van de 4 plannen (A t/m D) is plan C als meest in aanmerking komend plan overgebleven. Voor plan C (ringdijk) werd een nieuwe begroting opgemaakt, waarbij tot een eindcijfer van 4 miljoen gulden werd gekomen. Dit bedrag had alleen betrekking op de watervrijmaking van Dordrecht en de daaruit voortvloeiende werken in de Oude Maas. Het kan dus...
report 1941
document
Anonymous, A. (author)
In verband met de grote hoeveelheden zand die voor den aanleg van wegen, spoorwegen, dijken en stadsuitbreidingen in het westen des lands nodig zijn, is het noodzakelijk een normaliseeringsplan voor het Hollandsch Diep op te maken. Samenvatting resultaten onderzoeken: - Een baggering zonder daarmede gepaard gaande varnauwing zou de...
report 1941
document
Smits van Waesberghe, F.A.M.J. (author)
doctoral thesis 1941
document
Ebbinge, H. (author)
doctoral thesis 1941
document
De Boer, K. (author)
doctoral thesis 1941
document
van Veen, J. (author)
Eerste beschrijving van een luchtbellenscherm om zoutindringing (met name bij schutsluizen) tegen te gaan. Deze methode is verzonnen door Van Veen, en later verder uitgewerkt en toegepast o.a. bij de sluizen in IJmuiden.
report 1941
document
van Veen, J. (author)
In verband met de voorgenomen dijksverhogingen is het wenselijk zich te bezinnen over de mogelijkheid het net der benedenrivieren te vereenvoudigen. Een vereenvoudiging zou ook wenselijk zijn met het oog op de geconstateerde verzilting van de benedenrivieren, waardoor niet alleen de prise d'eau van Rotterdam wordt bedreigd, doch ook de inlaten...
report 1941
document
Iribarren Cavanilles, R. (author)
Calculation of refraction and diffraction into ports. This is the first technical application of the theory for the design of ports.
report 1941
document
Knapp, R.T. (author)
report 1941
document
conference paper 1941
document
Vanoni, Vito A. (author)
report 1941
document
Ueno, Keizo (author)
report 1941
document
journal article 1941
document
contribution to periodical 1941
document
van Veen, J. (author)
Analyse van de effecten van zoutindringing op de benedenrivieren t.g.v. bodemdaling en/of zeespiegelstijging. Overzicht van de beschikbare meetgegevens. Toename van zoutgehalte in de bovenafvoer van de Rijn. Ligging van de zoutgrens in het benedenrivierengebied. Mogelijkheden om de menging tegen te gaan. Mogelijkheden om de verzilting van het...
report 1941
Searched for:
(85,381 - 85,400 of 86,059)

Pages