Searched for:
(85,461 - 85,480 of 86,044)

Pages

document
contribution to periodical 1938
document
Suarez, A. (author)
report 1938
document
Mazure, J.P. (author)
Ter oplossing van het, aan de "Staatscommissie inzake hooge waterstanden als gevolg van de afsluiting der Zuiderzee" voorgelegde probleem, heeft de voorzitter dezer commissie, de groote natuurkundige H. A. Lorentz, als eerste een betrouwbare en practisch uitvoerbare methode gegeven tot het berekenen. van getijverschijnselen in zeeannen. Deze...
doctoral thesis 1937
document
Mulders, E.M.J. (author)
doctoral thesis 1937
document
Degens, P.N. (author)
doctoral thesis 1937
document
Baars, A. (author)
doctoral thesis 1937
document
Gonsalves, V.E. (author)
doctoral thesis 1937
document
Karsten, P. (author)
public lecture 1937
document
Anonymous, A. (author)
De Hoofdingenieur-Directeur van den Rijkswaterstaat te 's-Hertogenbosch verzoekt in zijn schrijven van 14 Mei 1937 o.a. te willen nagaan of een afwatering naar de Ooster- of Westerschelde, alwaar de laagwaterstanden lager zijn dan elders, voordelen zou bieden boven een afwatering naar het Hollandsch Diep, zoals door den Provincialen Waterstaat...
report 1937
document
Tollenaar, F. (author)
doctoral thesis 1937
document
Schouten, C. (author)
doctoral thesis 1937
document
Veldman, A.R. (author)
doctoral thesis 1937
document
Schweizer, A. (author)
doctoral thesis 1937
document
Van Veen, J. (author)
Waarnemingen naar de verdeling van de stroomsnelheid in de vertikaal, inclusief een theoretische afleiding en hoe aan de hand van de oppervlaktesnelheid de gemiddelde snelheid (en dus het debiet) bepaald kan worden.
report 1937
document
Anonymous, A. (author)
Deze beschrijving bevat de administratieve gegevens, die voorheen in het randschrift van de waterstaatskaart werden opgenomen, alsmede tal van historische en andere bijzonderheden betreffende de waterstaatkundige toestand van dit gewest. Het boek is zo samengesteld dat ook zonder de waterstaatskaart een duidelijk overzicht van de provincie Zuid...
report 1937
document
von Sanden, Kurt (author)
public lecture 1937
document
Dodge, Russell A. (author)
book 1937
document
Sretenski, L.N. (author)
book 1937
document
Timoshenko, S (author)
book 1937
document
journal article 1937
Searched for:
(85,461 - 85,480 of 86,044)

Pages