Searched for:
(85,481 - 85,500 of 86,058)

Pages

document
Gonsalves, V.E. (author)
doctoral thesis 1937
document
Karsten, P. (author)
public lecture 1937
document
Anonymous, A. (author)
De Hoofdingenieur-Directeur van den Rijkswaterstaat te 's-Hertogenbosch verzoekt in zijn schrijven van 14 Mei 1937 o.a. te willen nagaan of een afwatering naar de Ooster- of Westerschelde, alwaar de laagwaterstanden lager zijn dan elders, voordelen zou bieden boven een afwatering naar het Hollandsch Diep, zoals door den Provincialen Waterstaat...
report 1937
document
Tollenaar, F. (author)
doctoral thesis 1937
document
Schouten, C. (author)
doctoral thesis 1937
document
Veldman, A.R. (author)
doctoral thesis 1937
document
Schweizer, A. (author)
doctoral thesis 1937
document
Van Veen, J. (author)
Waarnemingen naar de verdeling van de stroomsnelheid in de vertikaal, inclusief een theoretische afleiding en hoe aan de hand van de oppervlaktesnelheid de gemiddelde snelheid (en dus het debiet) bepaald kan worden.
report 1937
document
Anonymous, A. (author)
Deze beschrijving bevat de administratieve gegevens, die voorheen in het randschrift van de waterstaatskaart werden opgenomen, alsmede tal van historische en andere bijzonderheden betreffende de waterstaatkundige toestand van dit gewest. Het boek is zo samengesteld dat ook zonder de waterstaatskaart een duidelijk overzicht van de provincie Zuid...
report 1937
document
von Sanden, Kurt (author)
public lecture 1937
document
Dodge, Russell A. (author)
book 1937
document
Sretenski, L.N. (author)
book 1937
document
Timoshenko, S (author)
book 1937
document
journal article 1937
document
Anonymous, A. (author)
Deze beschrijving bevat de administratieve gegevens, die voorheen in het randschrift van de waterstaatskaart werden opgenomen, alsmede tal van historische en andere bijzonderheden betreffende de waterstaatkundige toestand van dit gewest. Het boek is zo samengesteld dat ook zonder de waterstaatskaart een duidelijk overzicht van de provincie...
report 1937
document
Hort, H. (author)
journal article 1937
document
Feld, E. (author)
report 1937
document
Havelock, Th.H. (author)
book 1937
document
conference paper 1937
document
van Veen, J. (author)
Summary of research in the British Channel on bedforms with the aim to show if there is an interaction with local sediment transport overthere and the sand balance of the Dutch coast. Focus is on echosounding and observation techniques.
report 1937
Searched for:
(85,481 - 85,500 of 86,058)

Pages