Searched for:
(85,781 - 85,800 of 86,291)

Pages

document
Boumeester, H.J.F.M. (author), Lamain, C.J.M. (author)
Onderzoek uitgevoerd in opdracht van Vereniging Eigen Huis.
report 2016
document
Boumeester, H.J.F.M. (author), Lamain, C.J.M. (author)
Onderzoek uitgevoerd in opdracht van Vereniging Eigen Huis.
report 2016
document
Boumeester, H.J.F.M. (author), Lamain, C.J.M. (author)
Onderzoek uitgevoerd in opdracht van Vereniging Eigen Huis.
report 2016
document
Boumeester, H.J.F.M. (author), Lamain, C.J.M. (author)
report 2016
document
den Heijer, A.C. (author), Arkesteijn, M.H. (author), de Jong, P. (author), de Bruyne, E. (author)
In the Netherlands fourteen publicly funded research universities accommodate more than 270.000 students and 53.000 staff members - together they manage about 4,4 million m2 Campus NL (gross floor area, data 2015/2016). This paper elaborates on past, present and future of Campus NL, based on literature, previous campus research - including Den...
report 2016
document
de Been, I. (author), de Bruyne, E. (author), Pullen, W.R. (author), Gerritse, D. (author), Thoolen, F. (author)
Toekomstverkenning door Center for people and Buildings i.s.m. Hospitality Group en 12 grote kantoorhoudende organisaties waaronder belastingdienst, SVB, ING, ministerie van Binnenlandse Zaken, Kadaster, ABN Amro.
report 2016
document
van Loenen, B. (author), Welle Donker, F.M. (author), Ploeger, H.D. (author)
Onderzoek uitgevoerd in opdracth van RIVM.
Open data is een van de pijlers van onze informatie-economie en van een transparante overheid. Ook de minister van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft in 2015 aangekondigd werk te gaan maken van open data in de zorg. Naast het domein van de Volksgezondheid en Zorg heeft het...
report 2016
document
Brand, A.D. (author), Kothuis, B.L.M. (author), van Prooijen, Bram (author)
The aim of this survey is to give a concise overview of the pre- and post-barrier functioning of the Eastern Scheldt estuary. The survey builds upon the Eastern Scheldt Memo (dated March 2016), which explored possible sources and shortlisted leading publications, key institutes and contacts. In response to the memo’s reception by the...
report 2016
document
van Wezenbeek, W.J.S.M. (author), Touwen, H.J.J. (author), Versteeg, A.M.C. (author), van Wesenbeeck, Astrid (author)
This National Plan Open Science sets out what the Dutch parties involved in creating this Plan are already doing and what they plan to do to grasp the opportunities and at the same time make science even more accessible to others. A major boost is required if these initiatives are to be coordinated and the great ambition realised. That is why...
report 2017
document
Niaounakis, T.K. (author), Blank, J.L.T. (author)
In 2012 is door Nederlandse gemeenten gezamenlijk 380 miljoen euro besteed aan het heffen van gemeentelijke belastingen, heffingen en het uitvoeren van de Wet Waarde-ring Onroerende Zaken (Wet WOZ). Om deze uitvoeringskosten te beheersen wordt door steeds meer gemeenten, maar ook door waterschappen, een samenwerkingsver-band aangegaan. In 2012...
report 2015
document
Blank, J.L.T. (author), Niaounakis, T.K. (author), van Heezik, A.A.S. (author)
report 2018
document
Boumeester, H.J.F.M. (author)
Om de informatie voor de lezer overzichtelijk te houden en om de betekenis van de informatie beter te kunnen interpreteren, is er gekozen voor een indeling van de publicatie naar thema’s. De achterliggende gedachte bij de gekozen thema’s is dat een feitelijke transactie op de koopwoningmarkt en de daarbij tot stand gekomen verkoopprijs sterk...
report 2016
document
Boumeester, H.J.F.M. (author)
Om de informatie voor de lezer overzichtelijk te houden en om de betekenis van de informatie beter te kunnen interpreteren, is er gekozen voor een indeling van de publicatie naar thema’s. De achterliggende gedachte bij de gekozen thema’s is dat een feitelijke transactie op de koopwoningmarkt en de daarbij tot stand gekomen verkoopprijs sterk...
report 2016
document
Boumeester, H.J.F.M. (author)
In relatieve zin heeft de nieuwbouwmarkt van koopwoningen zich sinds 2013 even sterk hersteld als de markt van bestaande koopwoningen. Maar de dynamiek op de nieuwbouw-markt was natuurlijk veel verder weggezakt en de laatste drie kwartalen stokt het aantal verkochte nieuwbouwkoopwoningen weer op gemiddeld zo’n 7.500 woningen. Een onver-wachtse...
report 2016
document
Boumeester, H.J.F.M. (author)
Overeenkomstig het normale seizoenpatroon dat de woningmarkt kenmerkt, zijn het aantal nieuwe hypotheken en het aantal transacties in het eerste kwartaal van 2016 geringer dan in het vorige kwartaal. Maar het door het Kadaster in het eerste kwartaal van 2016 geregi-streerd aantal nieuwe hypotheken (bijna 62.500) en transacties van koopwoningen ...
report 2016
document
Boumeester, H.J.F.M. (author)
Om de informatie voor de lezer overzichtelijk te houden en om de betekenis van de informatie beter te kunnen interpreteren, is er gekozen voor een indeling van de publicatie naar thema’s. De achterliggende gedachte bij de gekozen thema’s is dat een feitelijke transactie op de koopwoningmarkt en de daarbij tot stand gekomen verkoopprijs sterk...
report 2016
document
Boumeester, H.J.F.M. (author)
De door het Kadaster geregistreerde aantallen nieuwe hypotheken (ruim 83.700) en trans-acties van koopwoningen (ruim 60.700) in het derde kwartaal van 2016 betekenen wederom een flinke stijging ten opzichte van het vorige kwartaal en van hetzelfde kwartaal een jaar geleden. De woonconsumenten hebben nog niet eerder sinds 2004 zoveel vertrouwen...
report 2016
document
Taale, Henk (author), Coëmet, Michèle (author), Zijderhand, F (author), de Hoog, Aad (author)
report 1999
document
Sebastian, Antonia (author), Lendering, K.T. (author), van Loon-Steensma, J.M. (author), Paprotny, D. (author), Bellamy, Rob (author), Willems, Patrick (author), van Loenhout, Joris (author), Colaço, Conceição (author), Dias, Susana (author), Nunes, Leónia (author), Rego, Francisco (author), Koundouri, Phoebe (author), Xepapadeas, Petros (author), Vassilopoulos, Achilleas (author), Wiktor, Paweł (author), Wysocka-Golec, Justyna (author)
This report focuses on the methodological development of the testing and implementation framework (TIF) for increasing the socio-technical readiness of climate adaptation innovations and assessing their impact on different socio-economic and environmental sectors. It is designed to be read by innovators and used as a supporting document for the...
report 2017
document
Bouwmeester, J (author), Drost, J.C. (author), Van der Meer, M.T. (author)
Voor het berekenen van de hydraulische aspecten als gevolg van de scheepsgeïnduceerde waterbeweging op beperkt water is een betere kennis gewenst van de vaarsnelheid van het schip. Dit vanwege het feit dat de vaarsnelheid en de scheepsgeïnduceerde waterbeweging in sterke mate onderling gerelateerd zijn. Voor bestaande vaarwegen die door bekende...
report 1986
Searched for:
(85,781 - 85,800 of 86,291)

Pages