Searched for:
(85,881 - 85,900 of 86,321)

Pages

document
Anonymous, A. (author)
De behoefte aan bepaalde regels, die het ontwerpen van vaarwegen en in het bijzonder bij het ontwerpen van kunstwerken in of over vaarwegen kunnen worden in acht genomen, algemeen gevoeld wordt; men zal dus moeten komen tot normalisatie. Voor de toepassing van de genormaliseerde afmetingen van sluizen en bruggen op nieuw te bouwen kunstwerken...
report 1932
document
Nijland, D. (author)
24 losse tekeningen van de Zuiderzeewerken in zwart/wit
report 1932
document
Heuff, H. (author), Koning, R. (author), Van Mastenbroek, J.H. (author), Vreedeburgh, C. (author), Wenning, Y. (author)
Map met 10 aquarellen gemaakt n.a.v. de aanleg van de Afsluitdijk en de polder Wieringermeer
report 1932
document
report 1932
document
Bienfait, L. (author)
Praktijkproeven naar de betonkwaliteit tijdens de bouw van de sluis bij IJmuiden.
report 1932
document
Weinblum, Georg (author)
journal article 1932
document
book 1932
document
Betz, A. (author)
book 1932
document
journal article 1932
document
Eisner, Franz (author)
book 1932
document
Lerbs, Hermann (author)
book 1932
document
Springorum, K. (author)
book 1932
document
Gutsche, F. (author)
book 1932
document
Hogner, Einar (author)
book 1932
document
Mueller, Hans (author)
book 1932
document
von Karman, Th. (author)
book 1932
document
Allan, James F. (author)
book 1932
document
Weinig, Fritz (author)
book 1932
document
Gutsche, F. (author)
book 1932
document
Horn, F. (author)
book 1932
Searched for:
(85,881 - 85,900 of 86,321)

Pages