Searched for:
(85,901 - 85,920 of 86,378)

Pages

document
van Loenen, B. (author), Ploeger, H.D. (author)
Onderzoek uitgevoerd in opdracht van Rijkswaterstaat.
report 2013
document
van der Voordt, Theo (author), van Meel, JJ (author)
Als argument tégen kantoorinnovatie wordt vaak aangevoerd, dat het opgeven van de eigen werkplek indruist tegen universele menselijke behoeften, zoals de behoefte aan privacy, territoriumdrift en status. De vraag rijst, in hoeverre deze nadelen door de gebruikers inderdaad als bezwaarlijk worden ervaren en hoe zwaar deze aspecten en andere...
report 2002
document
Remøy, HT (author), van der Voordt, Theo (author), de Jong, P. (author)
report 2012
document
Finger, M. (author), Putallaz, Y (author), van de Velde, D.M. (author)
report 2015
document
Hermans, L.M. (author), Naber, A.C. (author), Ruijgh-van der Ploeg, M.P.M. (author)
Nu de eerste voorstellen voor deltabeslissingen en voorkeursstrategieën zijn vastgesteld, en met de ondertekening van de Bestuursovereenkomst Deltaprogramma, is een nieuwe fase in het Deltaprogramma aangebroken: van beleidsontwikkeling naar kaderstelling, uitwerking en uitvoering. De lange termijn opgaven en de daarmee gepaard gaande...
report 2016
document
Holscher, P. (author)
Op 1 februari 2016 heb ik een trillingsmeting uitgevoerd aan de fundering van en de bodem rondom een 3 MW windturbine in het Distripark Waddinxveen. De
windsnelheid tijdens de meting was gemiddeld 15 m/s met pieken tot 23 m/s.
Dit rapport beschrijft de meetopstelling, de postprocessing en de bevindingen.
De meetopstelling bestond uit...
report 2017
document
Marijnissen, R.J.C. (author), Aarninkhof, S.G.J. (author)
The goal of the study is to map the changes of marsh extent and topography on both Sturgeon Bank and Westham Island between 1980 and now. The study will look for a correlation between the recession and the possible loss of sediment from the banks. If a sediment deficit is a (major) contributor of marsh recession within the...
report 2017
document
Geraedts, Rob P. (author), van der Voordt, Theo (author)
Marktontwikkelingen van overschot naar tekort
Begin jaren negentig was op ruime schaal sprake van structurele leegstand in kantoorgebouwen. Aan het einde van de negentiger jaren heeft de kantorenmarkt zich hersteld en is de vraag fors toegenomen, vooral in het midden- en topsegment. De huurprijzen verbeterden en de leegstand nam sterk...
report 1999
document
Hoepel, H (author), Visser, S (author), de Vries, JC (author), van der Voordt, Theo (author), van der Zwart, J. (author)
report 2009
document
Matheus, R. (author), Janssen, M.F.W.H.A. (author), Moynihan, Rick (author)
This deliverable describes the planned dissemination and exploitation activities to promote the project outcomes within the project's target groups and stakeholders. The activities plan is also assigned giving the partners responsibilities.
report 2016
document
Matheus, R. (author), Janssen, M.F.W.H.A. (author), Praditya, D. (author)
In this report evaluation methods and measures for the OpenGovIntelligence (OGI) project are presented. The evaluation of OGI innovation ecosystem on public administration is based on four main areas that will be evaluated: 1. Co-Creation Framework. How will this framework enable co-creation? 2. OGI ICT Toolkit (Building blocks and Cubes Design)...
report 2016
document
Geraedts, Rob P. (author), van der Voordt, Theo (author), van Doorn, A.J. (author)
In dit rapport over moduul 2 van het transformatie-onderzoek wordt eerst kort ingegaan op de achtergrond, het doel en de aanpak van het transformatie-onderzoek (hoofdstuk 1). Vervolgens wordt het aanbod aan leegstaande kantoren in Rotterdam in kaart gebracht, zowel de huidige leegstand als recente ontwikkelingen en verwachtingen voor de nabije...
report 1999
document
Hartjes, A (author), Pullen, W.R. (author), van der Voordt, Theo (author), van Klingeren, N (author), de Bruyne, E. (author)
report 2008
document
Heijne, K.G. (author), van der Meer, J.D. (author), Stelzle, Benjamin (author), Pump, Matthias (author), Klamert, Kevin (author), Wilde, Andreas (author), Siarheyeva, Alena (author), Jannack, Anja (author)
Project U_CODE. funded by EU Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 688873
report 2018
document
Korthals Altes, W.K. (author)
De opbrengsten van de grondverkopen van gemeenten zijn in 2016 voor het derde opeen-volgende jaar gestegen. Er is sprake van een stijging van 13% ten opzichte van de verkoop in 2015.
Het in 2016 geboekte resultaat van grondexploitaties is € 390 miljoen positief. Dit is 30% lager dan het resultaat in 2015. Het voorzichtiger zijn met het...
report 2017
document
Bertsch, E.L. (author), Simons, D.G. (author), Snellen, M. (author)
I n October 2014, the first "Joint DLR & TU Delft Aviation Noise Workshop" was organized. This publication is the executive summary of this event. Overall, 38 invited participants f r om industry, academia, and research institutions have discussed the specific topic of this first 3 day workshop, i.e. "Aircraft Noise Reduction at the Source"....
report 2015
document
Boorsma, K (author), Wagenaar, J.W. (author), Savenije, F.J. (author), Boquet, M. (author), Bierbooms, W.A.A.M. (author), Giyanani, A.H. (author), Rutteman, R. (author)
ECN with its partners TU DelŌ, Avent LiDAR Technologies and XEMC Darwind executed the four-year TKI Wind op Zee project LAWINE (LiDAR ApplicaƟon for WInd Energy Efficiency). In this project the applica Ɵon of LiDAR technology has been developed and validated so that it can be used to improve the operaƟon of offshore wind farms with the goal to...
report 2016
document
Taale, Henk (author)
report 1994
document
Korthals Altes, W.K. (author)
Gemeenten hebben in 2017 op hun grondexploitaties een positief saldo van meer dan € 1 miljard geboekt. Dat is voor het eerst. Wanneer rekening wordt gehouden met inflatie dan was het resultaat van 2006 (plus € 919 miljoen) nog iets hoger. Belangrijk verschil is dat baten en lasten in 2017 veel lager zijn dan toen. Een veel groter deel van de...
report 2018
document
Korthals Altes, W.K. (author)
Het positieve saldo van gemeentelijke grondexploitaties was tot en met het 4e kwartaal € 688 miljoen, een stijging van 31% in vergelijking met 2015. Het merendeel van de gemeenten heeft een positief saldo. Zowel voor gemeenten met een negatief saldo als voor gemeenten met een positief saldo geldt dat dit sterk is geconcentreerd bij enkele...
report 2017
Searched for:
(85,901 - 85,920 of 86,378)

Pages