Searched for:
(85,961 - 85,980 of 86,719)

Pages

document
Scharp, J.C. (author)
Nota bevat een uiteenzetting over de bezwaren, die zich bij de bestaande peilschalen voordoen, ten einde nader te kunnen overwegen in hoeverre er aanleiding zou kunnen bestaan voor de Commissie om zich tot den Directeur-Generaal van den Rijkswaterstaat te wenden, ten einde op de wenschelijkheid van verbetering te wijzen. In het algemeen voldoen...
report 1944
document
Scharp, J.C. (author)
Bij de berekening van de te verwachten hoogste standen in het gebied van de benedenrivieren in verband met de verschillende plannen voor afsluitingen en indijkingen, doet zich de vraag voor in hoeverre vroegere waterstaatswerken in dit gebied de hoge vloedstanden hebben beinvloed. In het algemeen blijken de tot stand gekomen waterstaatswerken...
report 1944
document
Schönfeld, J.F. (author)
Een stormvloedbergingskom zou in tegenstelling tot wat aangenomen is een "kuil" in de hoogwaterlijn niet doen verdwijnen, maar juist versterken. Een inpoldering heeft -met betrekking tot de S.V.standen op de rivier- hoofzakelijk het gevolg, dat het effect van het ingepolderde stormvloedbergingsgebied wordt weggenomen. Een inpoldering neemt dus...
report 1944
document
Scharp, J.C. (author)
Hoofddocument: "Nota_over_de_bodemdaling_door_J.C._Scharp.pdf" Voor bijlagen zie: "Nota_over_de_bodemdaling_bijlagen.pdf" Hoofdstuk 1 Bij het vraagstuk der bodemdaling of bodemrijzing is het in de eerste plaats de vraag, of hierbij sprake is van een werkelijke daling of rijzing van den bodem ten opzichte van een vaste stand van het zeeniveau,...
report 1944
document
Anonymous, A. (author)
Achter Uithuizen - Uithuizermeeden bevond zich een gedeeltelijk door de natuur, gedeeltelijk door mensenhand gevormde kwelder, welke in 1942/1943 door Domeinen werd ingepolderd op last van de Duitse overheid. Blijkens de vele beraadslagingen, welke hierover hebben plaatsgevonden, en de principiele verschillen van opvatting, welke daarbij aan het...
report 1944
document
Houwink, R. (author), De Nie, W.J.L. (author), Derksen, J.C. (author), Rinse, J. (author), Van Wijk, D.J. (author)
book 1944
document
Anonymous, A. (author)
Klassificatie, beschrijving en wijze van gebruik van de volgende instrumenten: - Stroomrichtingmeter - Peilstok - Echolood - Schroefpaal - Verhangmeter - Transportabele registrerende peilschaal - Drijvers - Slingerstroommeter (Planetarium, planeta) - Ottmolen - Stroomsnelheidsmeter "Dyna" - Gewone thermometers - Thermokoppels - Vangbakken en...
report 1944
document
Sottorf, W. (author)
report 1944
document
Rösingh, W.H.C.E. (author)
journal article 1944
document
Kempf, Günther (author)
journal article 1944
document
Lammeren, W.P.A (author)
book 1944
document
Bonebakker, J.W. (author)
journal article 1944
document
Gott, J.P. (author)
report 1944
document
Hogg, H. (author)
report 1944
document
conference paper 1944
document
Gott, J.P. (author)
report 1944
document
Miche, M. (author)
Dans cet exposé préliminaire, nous confronterons dans l’ordre ci-dessus, les faits avec les théories en cours, nous en indiquerons. quelque points faible et le améliorations ou compléments que nous entendons y apporter comme constituant le but de cette étude. Nous préciserons et justifierons le choix de méthodes de calcul et d'approximation...
report 1944
document
journal article 1944
document
Burrill, L.C. (author)
report 1944
document
Lindblad, Anders (author)
report 1944
Searched for:
(85,961 - 85,980 of 86,719)

Pages