Searched for:
(86,001 - 86,020 of 86,326)

Pages

document
van der Voordt, Theo (author), van Vlimmeren, C (author), Mezger, A (author)
Rapportage fase 1: thema Werkplekconcepten, flexibiliteit en voorzieningen
report 2013
document
Itard, L.C.M. (author)
Recente studies in Nederland en in andere Europese landen hebben laten zien dat de resultaten van voorspellingsmodellen voor het energiegebruik van woningen vaak sterk afwijken van de werkelijkheid en leiden tot een systematische overschatting van potentiële energiebesparing. Voor deze afwijkingen zijn verschillende oorzaken mogelijk: verkeerde...
report 2016
document
Itard, L.C.M. (author)
Monitoringonderzoek energieverbruik woningen en ontwikkeling verbeterde berekeningsmodellen voor de bepaling van het energieverbruik.
Het project is uitgevoerd met subsidie van het Ministerie van Economische Zaken, Subsidieregeling energie en innovatie (SEI), Topsector Energie, uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.
report 2016
document
Duvvuru Mohan, V.K. (author), Vardon, P.J. (author), Dusic, Milorad (author), van Gelder, P.H.A.J.M. (author), Hicks, M.A. (author), Burgazzi, Luciano (author)
Nuclear power plants are exposed to a variety of hazards, which may result in risks (the product of the likelihood of the hazard and resulting consequence). One of the key objectives of the NARSIS project is to improve the integration of external hazards and their consequences with existing state-of-the-art risk assessment methodologies in the...
report 2019
document
Batenburg, R (author), van der Voordt, Theo (author)
In dit rapport wordt verslag uitgebracht van een onderzoek naar de invloed van facilitybeleving op de gepercipieerde arbeidsproductiviteit, op zichzelf en in verhouding tot de invloed hierop van tevredenheid over de organisatie, tevredenheid over het werk en de invloed van persoons- en functiekenmerken. Gaat een hogere tevredenheid over de...
report 2008
document
Brand, A.D. (author), Kothuis, B.L.M. (author), van Prooijen, Bram (author)
The aim of this survey is to give a concise overview of the pre- and post-barrier functioning of the Eastern Scheldt estuary. The survey builds upon the Eastern Scheldt Memo (dated March 2016), which explored possible sources and shortlisted leading publications, key institutes and contacts. In response to the memo’s reception by the...
report 2016
document
Mouter, N. (author), van Cranenburgh, S. (author), van Wee, G.P. (author)
Individuen kennen als burger meer waarde toe aan verkeersveiligheid dan aan reistijd vergeleken met de keuzes die zij maken als consument. Dit betekent dat een MKBA gebaseerd op burgerwaarderingen, anders uitvalt dan gebaseerd op consumentenwaarderingen.
report 2017
document
Hobo, C (author), Grashof, AH (author), Hoekstra, J.S.C.M. (author)
report 2016
document
Geraedts, Rob P. (author), van der Voordt, Theo (author), van Doorn, A.J. (author)
In deze samenvatting over moduul 2 van het transformatie-onderzoek wordt eerst kort ingegaan op de achtergrond, het doel en de aanpak van het transformatie-onderzoek. Vervolgens wordt het aanbod aan leegstaande kantoren in Rotterdam in kaart gebracht, zowel de huidige leegstand als recente ontwikkelingen en verwachtingen voor de nabije toekomst....
report 1999
document
Norrman, J. (author), Volchko, Y. (author), Maring, L (author), Hooimeijer, F.L. (author), Broekx, S. (author), Garcao, R. (author), Beames, A. (author), Kain, J.H. (author), Ivarsson, M. (author), Touchant, K. (author)
Land take as a result of urbanization is one of the major soil threats in Europe. One of the key measures to prevent further urban sprawl and additional land take, is redevelopment of urban brownfields: underused urban areas with, in many cases, soil and groundwater pollution. The latter issue can be a bottleneck for redevelopment of brownfields...
report 2015
document
Boelhouwer, P.J. (author), Schiffer, K (author)
report 2016
document
Loonstijn, M.A. (author)
The Diesel A model has been developed with the idea of looking at overall engine cycle performance in a larger system. As such, the goal has always been to provide an acceptable prediction of the engine performance without sacrificing the computational performance of the model. The simplest form of the Diesel A model has only a single integrator...
report 2017
document
de Jong, D (author)
report 1961
document
Özogul, S. (author), Tasan-Kok, M.T. (author)
Report 2h: Fieldwork entrepreneurs in Toronto, Jane-Finch (Canada).
This project is funded by the European Union under the 7th Framework Programme; Theme: SSH.2012.2.2.2-1; Governance of cohesion and diversity in urban contexts.
report 2016
document
Hermans, M.H. (author), Huizing, D.S. (author), Veldhuis, J.H. (author)
report 2018
document
Ozer, I.E. (author), van Leijen, F.J. (author)
Satellietradarinterferometrie (InSAR) maakt het mogelijk om voor bepaalde objecten op het aardoppervlak deformaties op mm niveau te meten. De techniek wordt onder andere toegepast voor het monitoren van de stabiliteit van verschillende typen infrastructuur, zoals wegen en spoorwegen. De voordelen van satellietradarinterferometrie zijn dat grote...
report 2018
document
Sairanen, Susanne (author), Jylhä, Tuuli (author), Ihasalo, Heikki (author), Dooley, Ken (author)
report 2017
document
Candy, A.S. (author), Pietrzak, J.D. (author)
The Kralendijk Declaration is the outcome of the conference on "Coastal Dynamics and Ecosystem Change: Caribbean, Quo Vadis?" that was held on Bonaire, October 18-21 2016.
report 2016
document
Hermans, M.H. (author), Rots, S.J. (author)
De bouwsector is een projectensector: van woningbouw tot gebiedsontwikkeling, we organiseren onze activiteiten in projecten. Die projectstructuur blijkt – zowel in de praktijk als volgens de theorie – het structureel leren niet eenvoudig te maken. Voor vernieuwing in de bouwsector wordt leren echter als belangrijk en essentieel gezien. Enerzijds...
report 2019
document
Geraedts, Rob P. (author), van der Voordt, Theo (author), van Doorn, A.J. (author)
report 1999
Searched for:
(86,001 - 86,020 of 86,326)

Pages