Searched for:
(86,321 - 86,340 of 86,675)

Pages

document
van Berchum, E.C. (author), de Vries, P.A.L. (author), de Kort, R.P.J. (author)
The Galveston Bay Area is under significant risk from hurricane induced flooding. Ever since Hurricane Ike caused billions of damage back in 2008, the option of closing off the Galveston Bay from the Gulf of Mexico was investigated. This report, commissioned by Texas A&M University in Galveston, explores the opportunities and options for the...
report 2016
document
In het basis- en voortgezet onderwijs zijn fusies aan de orde van de dag. Fusies die soms eindigen in megalomane grotestructuren. Om de fusiedrang te beteugelen, heeft het ministerie van OCW in 2011 een tamelijk bureaucratische fusietoetsingesteld. Die fusietoets wil de minister nu veranderen. Volgens Jos Blank en Thomas Niaounakis is die nieuwe...
report 2016
document
Soehngen, Bernhard (author), Cordier, Yvan (author), Dafu, Cai (author), Eloot, Katrien (author), Gasset, Remy (author), Deplaix, Jean-Marc (author), Iribarren, Jose (author), Lan, Ji (author), Koedijk, O.C. (author), More Authors (author)
The Pianc Design guidelines for inalnd waterways contain a generalised approach, based om the review of existing guidelines and the corresponding Concept Design Method, reflecting practice examples in the so called 'Practice approach' and in special cases using field experiments or real-time simulation techniques.
report 2019
document
Volker, L. (author), van der Voordt, Theo (author)
Dit rapport brengt verslag uit van een evaluatie onderzoek naar het gebruik en de beleving van het nieuwe kantoor voor het Centrum voor Facilitaire Dienstverlening (B/CFD) van de Belastingdienst in Utrecht. "Forum Flex" wordt gekenmerkt door flexibel gebruik van een gevarieerd aanbod aan activiteitgerelateerde werkplekken en een modern interieur...
report 2004
document
Nikolic, I. (author), Warnier, Martijn (author), Kwakkel, J.H. (author), Chappin, E.J.L. (author), Lukszo, Z. (author), Brazier, F.M. (author), Verbraeck, A. (author), Cvetkovic, M. (author), Palensky, P. (author)
report 2019
document
Nikolic, I. (author), Lukszo, Z. (author), Chappin, E.J.L. (author), Warnier, Martijn (author), Kwakkel, J.H. (author), Bots, P.W.G. (author), Brazier, F.M. (author)
report 2019
document
Concept de Deltawet, de uiteindelijke Deltawet, Memorie van Toelichting met bijlagen en de parlementaire behandeling.
report 1957
document
van Loenen, B. (author), Ploeger, H.D. (author)
Als basis voor dit verslag heeft Andersson Elffers Felix (AEF) in opdracht van het ministerie van IenM een evaluatie van het Kadaster uitgevoerd. Hierbij heeft AEF samengewerkt met het Kenniscentrum Open Data van de Technische Universiteit Delft. Het departement heeft AEF gevraagd om naast de beoordeling van de doeltreffendheid en de...
report 2015
document
Schrijvers, P.J.C. (author), van der Hoeven, F.D. (author), Wandl, A. (author), Hensen, J (author), van den Dobbelsteen, A.A.J.F. (author), Kleerekoper, L. (author), Echevarria Icaza, L. (author), Roders, M.J. (author), van Hove, Bert (author), Blocken, Bert (author), Spit, Tejo (author), Dikmans, Marjolein (author)
report 2014
document
Jansen, J.D. (author)
These notes form part of the course material for the MSc course AES1490 "Advanced Reservoir Simulation" which has been taught at TU Delft over the past decade as part of the track "Petroleum Engineering and Geosciences" in the two-year MSc program "Applied Earth Sciences".
The notes cover the gradient-based optimization of subsurface flow....
report 2016
document
Blank, J.L.T. (author), van Heezik, A.A.S. (author)
Verhoging van de productiviteit van publieke diensten draagt sterk bij aan vergroting van de welvaart en beheersing van de overheidsuitgaven. De afgelopen decennia zijn ingrijpende hervormingen doorgevoerd om de productiviteit in de publieke sector te stimuleren. In de reeks Productiviteit van overheidsbeleid wordt het succes en falen van deze...
report 2017
document
Niaounakis, T.K. (author), van Hulst, B.L. (author)
Dagelijks wordt in het primair onderwijs in 8.500 schoolgebouwen lesgegeven aan ruim 1,5 miljoen leerlingen. In totaal beslaan de gebouwen een oppervlakte van meer dan tien miljoen vierkante meter (Algemene Rekenkamer, 2016). Als gevolg van decentralisatie zijn gemeenten sinds 1997 grotendeels verantwoordelijk voor de onderwijshuisvesting in het...
report 2017
document
Niaounakis, T.K. (author), van Heezik, A.A.S. (author)
Gemeenten en provincies beheren meer dan 90 procent van het totale Nederlandse wegennet. Met het onderhoud en de aanleg van dit omvangrijke wegennet zijn hoge kosten gemoeid: gezamenlijk besteden provincies en gemeenten jaarlijks ongeveer vijf miljard euro aan het wegbeheer. Het is de verwachting dat deze kosten de komende jaren flink zullen...
report 2017
document
Joppien, Johanna (author), Niermeijer, G. (author), Niks, Thijs (author), van Kuijk, J.I. (author)
report 2013
document
Blank, J.L.T. (author), van Heezik, A.A.S. (author), Niaounakis, T.K. (author)
Verhoging van de productiviteit van publieke diensten draagt sterk bij aan vergroting van de welvaart en beheersing van de overheidsuitgaven. De afgelopen decennia zijn ingrijpende hervormingen doorgevoerd om de productiviteit in de publieke sector te stimuleren. In de reeks Productiviteit van overheidsbeleid wordt het succes en falen van deze...
report 2016
document
Blank, J.L.T. (author), van Heezik, A.A.S. (author)
Verhoging van de productiviteit van publieke diensten draagt sterk bij aan vergroting van de welvaart en beheersing van de overheidsuitgaven. De afgelopen decennia zijn ingrijpende hervormingen doorgevoerd om de productiviteit in de publieke sector te stimuleren. In de reeks Productiviteit van overheidsbeleid wordt het succes en falen van deze...
report 2017
document
Niaounakis, T.K. (author), Blank, J.L.T. (author), Veeneman, W. (author)
Met het van kracht worden van de Wet personenvervoer 2000 (Wp2000) in 2001 doet marktwerking zijn intrede in het Nederlandse regionaal openbaar vervoer. Via openba-re aanbestedingsprocedures concurreren vervoerders om de concessies (pakketten van vervoerslijnen en -diensten), die door decentrale vervoersautoriteiten in de markt worden gezet. De...
report 2016
document
Niaounakis, T.K. (author), Blank, J.L.T. (author)
In 2012 is door Nederlandse gemeenten gezamenlijk 380 miljoen euro besteed aan het heffen van gemeentelijke belastingen, heffingen en het uitvoeren van de Wet Waarde-ring Onroerende Zaken (Wet WOZ). Om deze uitvoeringskosten te beheersen wordt door steeds meer gemeenten, maar ook door waterschappen, een samenwerkingsver-band aangegaan. In 2012...
report 2015
document
Korthals Altes, W.K. (author)
Gemeenten hebben in 2017 op hun grondexploitaties een positief saldo van meer dan € 1 miljard geboekt. Dat is voor het eerst. Wanneer rekening wordt gehouden met inflatie dan was het resultaat van 2006 (plus € 919 miljoen) nog iets hoger. Belangrijk verschil is dat baten en lasten in 2017 veel lager zijn dan toen. Een veel groter deel van de...
report 2018
document
Hoekstra, J.S.C.M. (author)
report 2016
Searched for:
(86,321 - 86,340 of 86,675)

Pages