Searched for:
(11,261 - 11,280 of 11,281)

Pages

document
Hooimeijer, F.L. (author), Lafleur, F. (author), Vafa, Nasiem (author), van der Meulen, Geertjan (author)
This project focuses on the urban renewal of (delta) metropolises and concentrates on the question how to design resilient, durable (subsurface) infrastructure in urban renewal projects using parameters of the natural system – linking in an efficient way (a) water cycle, (b) soil and subsurface conditions, (c) soil improvement technology, and (d...
report 2018
document
van Ginkel, D.H. (author), Hoekstra, J.S.C.M. (author), van de Kreeke, J.M. (author), Dankert, R (author)
report 2018
document
Pasha, A. (author)
The Bullseye Chart is an effective method to construct and easily communicate about the efficiency of a project.
report 2018
document
Korthals Altes, W.K. (author)
Gemeenten hebben in 2017 op hun grondexploitaties een positief saldo van meer dan € 1 miljard geboekt. Dat is voor het eerst. Wanneer rekening wordt gehouden met inflatie dan was het resultaat van 2006 (plus € 919 miljoen) nog iets hoger. Belangrijk verschil is dat baten en lasten in 2017 veel lager zijn dan toen. Een veel groter deel van de...
report 2018
document
Hazenberg, H.G.G. (author), van den Hoven, M.J. (author), Cunningham, S. (author), Alfano, M.R. (author), Asghari, H. (author), Sullivan-Mumm, E.E. (author), Ebrahimi Fard, A. (author), Turcios Rodriguez, Elsa (author)
For the period surrounding the 2018 Dutch municipal elections, a team of researchers from the Delft University of Technology investigated the effect of the digital environment on parliamentary democracy. An interdisciplinary group of researchers combined expertise on digital ethics, political theory, big data analytics, the economics of privacy...
report 2018
document
Hermans, M.H. (author), Huizing, D.S. (author), Veldhuis, J.H. (author)
report 2018
document
Ozer, I.E. (author), van Leijen, F.J. (author)
Satellietradarinterferometrie (InSAR) maakt het mogelijk om voor bepaalde objecten op het aardoppervlak deformaties op mm niveau te meten. De techniek wordt onder andere toegepast voor het monitoren van de stabiliteit van verschillende typen infrastructuur, zoals wegen en spoorwegen. De voordelen van satellietradarinterferometrie zijn dat grote...
report 2018
document
De Bes, Jannette (author), Eckartz, Silja (author), Van Kempen, Elisah (author), Van Merrienboer, Siem (author), Ploos van Amstel, Walther (author), Van Rijn, Jessica (author), Vrijhoef, R. (author)
De afgelopen jaren is onderzoek gedaan naar nieuwe concepten voor bouwlogistiek en bij negen proeftuinen in binnenstedelijk gebied is aangetoond dat hier forse winst is te behalen in termen van besparingen op logistieke kosten en bouwtijd, betere doorstroming, minder schadelijke uitstoot en minder hinder voor de omgeving. Zo bleek het mogelijk...
report 2018
document
van Dorsser, J.C.M. (author), Taneja, P. (author), Vellinga, T. (author)
This report presents a new three step approach for developing a shared vision on the future development of the port of Rotterdam. The first step concerns a novel three layered framework for analysing future developments. In this step relevant trends are identified and placed in a broader 'meta'-perspective of a three layered framework, whereby...
report 2018
document
Korthals Altes, W.K. (author)
report 2018
document
Korthals Altes, W.K. (author)
report 2018
document
Rocco de Campos Pereira, R.C. (author)
The Faculty of Architecture and the Built Environment is changing. Women empowerment, globalization, European integration, the emergence of economies in the Global South, and many other cultural and economic trends mean that our faculty is more diverse than ever. In many ways, we are at the forefront of diversity. But in some areas, we lag...
report 2018
document
Taale, Henk (author), Talen, Stefan (author), Wilmink, Isabel (author)
report 2018
document
Nadin, V. (author), Fernandez Maldonado, A.M. (author), Zonneveld, W.A.M. (author), Stead, D. (author), Dabrowski, M.M. (author), Piskorek, K.I. (author), Sarkar, Alankrita (author), Schmitt, Peter (author), Smas, Lukas (author), Cotella, Giancarlo (author), Janin Rivolin, Umberto (author), Solly, Alys (author), Berisha, Erblin (author), Pede, Elena (author), Seardo, Bianca Maria (author), Komornicki, Tomasz (author), Goch, Katarzyna (author), Bednarek-Szczepańska, Maria (author), Degórska, Bożena (author), Szejgiec-Kolenda, Barbara (author), Śleszyński, Przemysław (author), Lüer, Christian (author), Böhme, Kai (author), Nedovic-Budic, Zoriica (author), Williams, Brendan (author), Varghese, Johanna (author), Colic, Natasa (author), Knaap, Gerrit (author), Csák, László (author), Faragó, László (author), Mezei, Cecília (author), Pálné, Ilona (author), Pámer, Zoltán (author), Reimer, Mario (author), Münter, Angelika (author)
The objective of the COMPASS project was to provide an authoritative comparative report on changes in territorial governance and spatial planning systems in Europe from 2000 to 2016. This Final Report presents the main findings, conclusions and policy recommendations. The COMPASS project compares territorial governance and spatial planning in 32...
report 2018
document
van Loenen, B. (author), Welle Donker, F.M. (author), Kilic, Deniz (author)
Het doel van de verkenning is het uitbouwen en verspreiding van kennis over het gebruik van ‘sociale’ locatiegegevens door de overheid. Tijdens de verkenning wordt inzicht gegeven in de rol die locatiedata van sociale media en aan sociale media gerelateerde applicaties spelen bij de wederzijdse communicatie tussen de overheid en de burger. Door...
report 2018
document
Zijlstra, H. (author)
Midterm report. In dit rapport beschrijven we de opzet van het project (zie ook projectplan TU Delft 2017) en geven we aan wie de direct betrokkenen zijn bij het project. Ook noemen we de bijeenkomsten of bijzondere momenten die er waren. Het rapport gaat in op de uitvoering van het project vanuit de KaDEr-Kaderstelling en via de Living Labs. De...
report 2018
document
Welle Donker, F.M. (author), Vancauwenberghe, G. (author), van Loenen, B. (author)
Onderzoek AMS E-GOS Local Governance modellen van open data bij gemeenten en de performatie van open data.

In 2017 is het Kenniscentrum Open Data begonnen met het project ‘Effective Governance of Open Spatial data’ (E-GOS) Local. Het E-GOS Local onderzoeksproject was een uitbreiding op het E-GOS-project uitgevoerd door Dr. Glenn...
report 2018
document
Pijs, Jip (author), van der Pennen, A.W. (author)
Een ‘ontwerpend onderzoek’ over de invulling van een nieuwe functie voor de kerk van Melick. In de bijgesloten publicatie rapporteren de auteurs over het bewonersonderzoek dat is uitgevoerd aan de hand van narratieve tekeningen van de dorpsbewoners. Op basis van de uitkomsten zijn de eerste schetsen voor de transformatie van de kerk gemaakt....
report 2019
document
Korthals Altes, W.K. (author)
Volgens voorlopige cijfers hebben gemeenten in 2018 een positief resultaat van één en een kwart miljard euro gerealiseerd op grondexploitaties. Dit saldo bestaat voor een kwart miljard euro uit een positief resultaat op investeringen in fysieke bedrijfsinfrastructuur en voor een miljard euro uit grondexploitaties voor woningbouw. Dit resultaat...
report 2019
document
Alons, Kristel (author), Somers, Guy (author), van Duin, Ron (author)
Synchromodaal transport biedt een oplossing om goederen efficiënter en betrouwbaarder te vervoeren, maar blijkt in de praktijk vaak nog lastig te realiseren. Welke uitdagingen zijn er voor bedrijven van intermodaal naar synchromodaal transport over te schakelen?
report 2019
Searched for:
(11,261 - 11,280 of 11,281)

Pages