Searched for:
(181 - 196 of 196)

Pages

document
Stive, M.J.F. (author)
report 1985
document
Van Heteren, J. (author), Stive, M.J.F. (author)
Realistic modelling of the internal kinematics of wind waves breaking on a beach is of great practical importance, e.g. for the modelling of coastal processes and for the design of coastal structures. A fundarnental aspect in this modelling concerns. the relation between the surface elevation and the internal kinematics. In this respect it...
report 1985
document
Baarse, C. (author), Stive, M.J.F. (author)
Gedurende de laatste decennia gaat de Noordzeekust van het eiland Texel over de gehele linie achteruit, zij het niet overal in hetzelfde tempo. Naast het waarborgen van de veiligheid tegen overstroming, is er een aantal andere belangen gemoeid met het kust- en duingebied van Texel, zoals het natuurlijk milieu, de rekreatie (het toerisme) en de...
journal article 1985
document
Stive, M.J.F. (author)
journal article 1985
document
Battjes, J.A. (author), Stive, M.J.F. (author)
journal article 1985
document
Stive, M.J.F. (author), Dingemans, M.W. (author)
report 1984
document
Stive, M.J.F. (author), Dingemans, M.W. (author)
report 1984
document
Stive, M.J.F. (author)
journal article 1984
document
Van Heteren, J. (author), Stive, M.J.F. (author)
conference paper 1984
document
Battjes, J.A. (author), Stive, M.J.F. (author)
conference paper 1984
document
Stive, M.J.F. (author)
report 1983
document
Stive, M.J.F. (author)
report 1983
document
Stive, M.J.F. (author)
report 1983
document
Stive, M.J.F. (author), Wind, H.G. (author)
journal article 1982
document
Van Hijum, E. (author), Stive, M.J.F. (author)
Het doel van het onderzoek is om te komen tot een inventarisatie van literatuur met betrekking tot snelheidvelden in golven. Aan de hand van deze inventarisatie kan in een later stadium inzicht worden verkregen in de toepasbaarheid van bestaande golftheorieen of worden overgegaan tot de opzet van een beschrijvend model van het snelheidsveld...
report 1980
document
Stive, M.J.F. (author)
conference paper 1980
Searched for:
(181 - 196 of 196)

Pages