Searched for:
(1 - 20 of 45)

Pages

document
Hoekstra, B.W. (author), Meijer, I.G.N. (author)
Document(en) uit de collectie Chemische Procestechnologie.
report
document
Hoekstra, J. (author)
Atelier Kustkwaliteit is een werkplaats gericht op het ontwikkelen, ontwerpen, verdiepen, verspreiden en bediscussiëren van nieuwe ideeën voor veiligheid en ruimtelijke kwaliteit van de Nederlandse kust. Atelier Kustkwaliteit is een initiatief van: het Deltaprogramma Kust, de Provincies Friesland, Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland, de...
report 2012
document
van der Schaar, J. (author), van Bortel, G.A. (author), Hoekstra, J.S.C.M. (author)
report 2012
document
Deng, W. (author), Hoekstra, J.S.C.M. (author), Elsinga, M.G. (author)
This paper reviews the housing policy of China from 1949-2013. It examines the housing tenure change, policy instruments, and impacts social structures in different time periods. After the welfare period of 1949-77, the dual provision period of 1978-1998, and the market dominant period of 1999-2011, China’s housing policy was again reformed...
report 2015
document
Vermunt-Bastiaansen, A. (author), De Vries, P. (author), Hoekstra, J.S.C.M. (author)
Verantwoording op basis van de methodiek van de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland.
report 2011
document
Hoekstra, A.I. (author), Pedroli, G.B.M. (author)
In een slufter treft men op een klein oppervlak een unieke combinatie van verschillende ecotooptypen aan. Per ecotooptype zijn verder verschillende successiestadia aanwezig. Op morfologische, ecologische of landschapsecologische kaarten van de Nederlandse kuststrook komt in de legenda het begrip slufter niet voor. Toch is een slufter een eenheid...
report 1992
document
Hoekstra, E. (author)
Document(en) uit de collectie Chemische Procestechnologie
report 1948
document
Bedaux, M. (author), Broeksmit, W.B. (author), Broersma, S.A. (author), Emanuels, H.B. (author), Havenaar, D. (author), Herrewiinen, J.B. (author), Hoekstra, H.Y. (author), De Lannoy, M.R.J. (author), Simon, S.B. (author), Welp, F. (author)
report 1987
document
Hoekstra, J. (author)
Atelier Kustkwaliteit is een werkplaats gericht op het ontwikkelen, ontwerpen, verdiepen, verspreiden en bediscussiëren van nieuwe ideeën voor veiligheid en ruimtelijke kwaliteit van de Nederlandse kust. In dit werkboek worden resultaten gepresenteerd van twee ontwerpstudio’s uit het 2011 curriculum van de TU Delft en de Wageningen University,...
report 2012
document
Hoekstra, J.S.C.M. (author)
Various countries have developed financial incentives that are intended to boost the construction of affordable rental housing by private actors. Some of these incentives come together with conditions with regard to rent setting and the income of the prospective tenants. Usually these conditions last for a specific period of time, typically ten...
report 2013
document
Hoyer, R.P. (author), Van der Weide, J. (author), Boogaard, A. (author), Kooman, C. (author), Hoekstra, A. (author)
1. Stroombestendigheid sluitgatdrempel 2. Vormgeving Wintersluitgat 3. Ontgrondingen sluitingsfasen 4. Wind- en stroomweerstand caisson 5. Krachten door de strom op caissons uitgeoefend tijdens plaatsingsmanoeuvres
report 1970
document
Pijlman, C. (author), Paardekooper-Van der Kooij, G.J.M.B. (author), Hoekstra, J.S.C.M. (author)
Rapportage KWH-Visitatie 2010, Tablis Wonen.
report 2010
document
Boelhouwer, P.J. (author), Hoekstra, J.S.C.M. (author)
report 1998
document
Hoekstra, J. (author)
Atelier Kustkwaliteit is een werkplaats gericht op het ontwikkelen, ontwerpen, verdiepen, verspreiden en bediscussiëren van nieuwe ideeën voor veiligheid en ruimtelijke kwaliteit van de Nederlandse kust. Dit werkboek is het verslag van een verkenning naar de toekomstmogelijkheden van de Nederlandse Noordzeekust. Met de veiligheidsopgave voor de...
report 2012
document
Eysink, W.D. (author), Hoekstra, A. (author), Hoozemans, F.M.J. (author)
report 1992
document
Elsinga, M.G. (author), Haffner, M.E.A. (author), Hoekstra, J.S.C.M. (author)
Onderzoek uitgevoerd in opdracht van Platform 31 (in samenwerking met Corpovenista en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties).
report 2015
document
Hoekstra, A.H. (author)
Document(en) uit de collectie Chemische Procestechnologie
report 1950
document
Hoekstra, T. (author)
Document(en) uit de collectie Chemische Procestechnologie
report 1955
document
Hoekstra, J. (author)
Atelier Kustkwaliteit is een werkplaats gericht op het ontwikkelen, ontwerpen, verdiepen, verspreiden en bediscussiëren van nieuwe ideeën voor veiligheid en ruimtelijke kwaliteit van de Nederlandse kust. Dit werkboek is het verslag van een ontdekkingstocht. Een verkenning naar wat veiligheid in de verre toekomst in petto heeft voor de kracht en...
report 2012
document
Oxley, M. (author), Brown, T. (author), Haffner, M. (author), Hoekstra, J. (author)
The size of the private rented housing sector (PRS) varies markedly between coun-tries. The paper explores the role of policy in supporting the PRS with emphasis on the evidence from France, Germany, the UK and the USA. The definition and meas-urement of the size of the sector in each country is considered. A key issue that is explored is the...
report 2011
Searched for:
(1 - 20 of 45)

Pages