Searched for:
(1 - 20 of 41)

Pages

document
Willemse, R.C. (author), Smits, P.G. (author)
Document uit de collectie Chemische Procestechnologie
report 1992
document
Los, F.J. (author), De Rooij, N.M. (author), Smits, J.G.C. (author), Bigelow, J.H. (author)
This volume discusses the methodology and results of the special PAWN study of eutrophication control. It should be read in conjunction with Vol. III, Screening of Eutrophication Control Tactics. Volume VI estimates the effectiveness of many of the tactics discussed in Vol. III for controlling phytoplankton blooms in the particular circumstances...
report 1982
document
Van Holten, TH. (author), Pavel, M.D. (author), Smits, G.N. (author)
report 1999
document
Bos, G. (author), Calle, E. (author), Jansen, H.L. (author), Van der Meer, M.T. (author), Smits, M.T.J.H. (author)
In dit rapport is de kennis gebundeld die is opgedaan bij het onderzoek naar de toepassing van kistdammen en diepwanden in waterkeringen. Het beschrijft onder meer een methode om een dergelijk kunstwerk te ontwerpen en/of te toetsen op een vooraf vastgesteld betrouwbaarheidsnivo. In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de functies van dijken in het...
report 2004
document
Van der Lans, G. (author), Smits, H. (author)
Document(en) uit de collectie Chemische Procestechnologie.
report 1991
document
Lindenbergh, J. (author), Smits, E. (author), Stegeman, M. (author), Van der Waal, S. (author)
report 1996
document
Smits, J.G.C. (author)
report 1980
document
Pagee, J.A. van (author), Smits, J.G.C. (author)
report 1984
document
Smits, J.G.C. (author)
report 1979
document
Fendel, E.M. (author), Smits, A.B. (author)
report 2000
document
Smits, G.N. (author)
report 1998
document
Geilen, N. (author), Coops, H. (author), Schoor, M. (author), Smits, T. (author)
In het kader van onderzoek naar natuurvriendelijke oeverbescherming langs de grate rivieren worden door het RIZA (afdelingen Biologie en Fysica) de mogeIijkheden van de aanplant van wilgen bestudeerd. In april 1990 zijn daartoe op drie lokaties langs de Waal, in kribvakken ter hoogte van Gendt, Druten en Gameren, wilgenstekken aangeplant. In...
report 1991
document
Smits, J.G.C. (author)
report 1995
document
Smits, J.G.C. (author)
report 1994
document
Smits, J.G.C. (author), Blauw, A.N. (author), Nolte, A.J. (author)
report 1998
document
Smits, J.G.C. (author)
report 2003
document
Wijdeveld, A.J. (author), Smits, J.G.C. (author)
report 1997
document
Egeter, B. (author), Verroen, E.j. (author), Van Goeverden, C.D. (author), Smits, C.A. (author), Schoemaker, T.J.H. (author)
Rapport in opdracht van Adviesdienst Verkeer en Vervoer. De doelstelling van dit onderzoek 'Functie-OPTIMalisatie Openbaar Vervoer' (FOPTIMOV) is het ontwikkelen van een instrumentarium ter evaluatie van de functies van het openbaar vervoer (sociale functie, substitutiefunctie, commerciƫle functie), alsmede de toepassing van dit instrumentarium...
report 1994
document
Stutterheim, E. (author), Smits, J.G.C. (author)
report 1985
document
Smits, C.I. (author), Kamperman, G.J.M. (author)
Document(en) uit de collectie Chemische Procestechnologie
report 1970
Searched for:
(1 - 20 of 41)

Pages