Searched for:
(1 - 20 of 83)

Pages

document
Julien, P.Y. (author)
report 1992
document
Agtersloot, R.C. (author), Zeeman, M. (author), Lambeek, J.J.P. (author), Klis, H. van der (author)
report 1998
document
Anonymous, A. (author)
Nadat de Rijn op 20 December 1919 tot even beneden den middelbaren zomerstand 1901-1910 (M.R.) was gedaald vertoonde zich op die rivier een sterke en vrij snelle was, waardoor het water te Keulen tot 6m +M.R. bij het einde van het jaar steeg. In de daarop volgende 11 dagen daalde de waterstand tot 1.5m +M.R. om daarna in 5 dagen weder te rijzen...
report 1922
document
Klijn, F. (author), Dijk, J. van (author), Silva, W. (author)
report 2001
document
Mosselman, E. (author), Sloff, C.J. (author), Jagers, H.R.A. (author)
report 2005
document
Agtersloot, R.C. (author), Dijkstra, D. (author), Terwel, L. (author), Zeeman, M. (author)
report 1999
document
Huyskens, R.B.H. (author), Barneveld, H.J. (author)
report 1994
document
Kwadijk, J.C.J. (author)
report 2006
document
Luteijn, J.J. (author), Pagee, J.A. van. (author)
report 1982
document
Klomp, R. (author), Pagee, J.A. van (author), Postma, L. (author)
report 1981
document
report 2002
document
Klomp, R. (author), Pagee, J.A. van (author), Postma, L. (author)
report 1981
document
Agtersloot, R.C. (author), Zeeman, M. (author), Lambeek, J.J.P. (author), Klis, H. van der (author)
report 1998
document
Ogink, H.J.M. (author)
report 2006
document
Mens, M.J.P. (author), Weerts, A.H. (author), Ogink, H.J.M. (author)
report 2006
document
Ogink, H.J.M. (author)
report 2006
document
Diermanse, F.L.M. (author)
report 2004
document
Klijn, F. (author), Stone, K. (author)
report 2000
document
Anonymous, N.N. (author)
De Kaderrichtlijn Water heeft tot doel de oppervlaktewateren - waaronder ook overgangswater en kustwater - en het grondwater in de Europese Unie te beschermen en te verbeteren en het duurzaam gebruik van water te bevorderen. De doelstellingen van de KRW moeten op 22 december 2015 zijn bereikt. Deze termijn kan onder bepaalde voorwaarden worden...
report 2009
document
Sprokkereef, E. (author)
Het FloRIJN model bevat neerslag-afvoercomponenten voor de zijrivieren Sieg en Lippe. Een analyse van de prestaties van deze twee deelmodellen laat zien dat de resultaten niet bijzonder nauwkeurig zijn. Dit is enerzijds te wijten aan het gekozen modelconcept en anderzijds aan onvoldoende invoergegevens. In een vervolgproject zullen beide...
report 2001
Searched for:
(1 - 20 of 83)

Pages