Searched for:
(1 - 3 of 3)
document
Geurts van Kessel, A.J.M. (author), Kater, B.J. (author), Prins, T.C. (author)
In opdracht van de Stuurgroep EVA II is de tweede evaluatiefase van het Nederlands schelpdiervisserijbeleid (EVA II) uitgevoerd. In deze studie zijn de belangrijkste ontwikkelingen in het Oosterschelde-gebied in kaart gebracht die van invloed zijn op de ontwikkeling van het kokkelbestand op de droogvallende platen en daarmee op de hoeveelheid...
report 2003
document
Plette, S. (author), Prins, T. (author), Boers, P. (author), Van de Berg, M. (author), Peperzak, L. (author), De Jonge, J. (author), Wetsteijn, B. (author), Lammens, E. (author), Verbeek, H. (author), Menting, G.A.M. (author), Leus, F. (author)
Het programma van het thema eutrofiëring & productiviteit bestaat uit onderzoek en advies ten behoeve van de onderbouwing van het ingezette saneringsbeleid en de ondersteuning van watersysteemaanpak, d.w.z. herstelmaatregelen in het watersysteem. Daartoe wordt samengewerkt met verschillende kennisinstituten, zoals STOWA, RIVM, NIOO, ALTERRA en...
report 2002
document
Wetsteyn, L.P.M.J. (author), Duin, R.N.M. (author), Kromkamp, J.C. (author), Lathuhihin, M.J. (author), Peene, J. (author), Pouwer, A. (author), Prins, T.C. (author)
Na de voltooiing van de Oosterscheldewerken in 1987 werd de toevoer van zoetwater, en daarmee van de voor de groei van het fytoplankton benodigde nutriënten stikstof, fosfaat en silicaat, naar de Oosterschelde sterk verminderd. Vanaf dat moment zijn de concentraties stikstof en silicaat gaan afnemen; de afname van de fosfaat-concentraties zette...
report 2003