Searched for:
(1 - 8 of 8)
document
Raadschelders, E.W. (author)
De bestrijding van milieubedreigende stoffen op zee en in de zoute getijdenwateren dient o.a. gericht te zijn op de bescherming van ecologisch kwetsbare gebieden (Ministerie van verkeer en Waterstaat, 2000). RWS Directie Noordzee heeft daarom aan het RIKZ opdracht gegeven om: a) Ecologisch kwetsbare gebieden op zee en langs de kust te...
report 2005
document
Laane, R.W.P.M. (author), Bovelander, R. (author)
Een van de resultaten van de Klimaatconferentie in Kyoto in 1997 was de toezegging van alle EU landen om de jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen (waaronder CO2) in de periode 2008-2012 met acht procent te verminderen ten opzichte van het niveau in 1990. In 1998 is Nederland er onder bepaalde voorwaarden mee akkoord gegaan en is de gezamenlijke...
report 2002
document
Hannewijk, A. (author)
Van 12 juni 2003 tot en met 31 juli 2003 zijn een aantal blootstellingsexperimenten uitgevoerd met Nereis diversicolor op 6 sedimenten uit de Noorzee en Waddenzee. De experimenten vallen binnen het project WB*MAATLAAT en zijn uitgevoerd in twee series. De bioassay met Nereis diversicolor is een 28-daagse test. De test is nog volop in...
report 2003
document
Kamphuis, J.E. (author)
Overzicht diverse ecologische gericht metingen op de Noordzee in 1991.
report 1992
document
Kabuta, S.H. (author), Groskamp, H. (author)
Hoewel de graadmeters binnen het project Graadmeterontwikkeling Noordzee (GONZ) de diversiteit (soorten en ecosystemen) en ecologische processen in het Noordzee-ecosysteem beschrijven, is de bruikbaarheid door diverse bestuursorganen nog niet duidelijk. In november 1999 constateerde de klankbordgroep tijdens de jaarlijkse bijeenkomst ter...
report 2001
document
Blauw, A.N. (author), Los, F.J. (author), Kranenborg, E.J. (author), Boon, J.G. (author)
report 1999
document
Kabuta, S.H. (author), Duijts, H. (author)
Als resultaat van een aantal jaren (1996-1999) met nuttige discussies tussen wetenschappers, beleidsmakers en bestuurders over het ontwikkelen van ecologische indicatoren voor een efficiƫnt beheer van het Nederlands deel van het continentale plat van de Noordzee (NCP), is de eerste set van werkende indicatoren uiteindelijk ontwikkeld. Dit...
report 2000
document
Mulder, H.P.J. (author), Nuijen, E. (author), Liek, G.A. (author), Van Maldegem, D.C. (author)
Dit rapport gaat in op de vraag wat de gevolgen zijn van de verwijdering van een drietal drempels in de vaargeul tussen de Noordzee en Harlingen. Volgens de afwegingskaders van de PKB en de Vogel- en Habitatrichtlijn (VHR) moet getoetst worden of er significante gevolgen mogelijk zijn voor de beschermde natuurwaarden in de Waddenzee en...
report 2005
Searched for:
(1 - 8 of 8)