Searched for:
(1 - 20 of 85)

Pages

document
Bakker, P.G. (author), Bannink, W.J. (author), Reyn, J.W. (author)
report 1980
document
Bakker, P.G. (author)
Document(en) uit de collectie Chemische Procestechnologie
report 1964
document
Bakker, W.T. (author), De Vroeg, H.J. (author)
Kennis van de kust is nodig om deze oordeelkundig tegen erosie te kunnen beschermen en schadeclaims v.w.b. kusterosie t.g.v. werken als het verlengen van havenhoofden te kunnen beoordelen. Tevens is een consistent beleid vereist i.v.m. de situering van bebouwingsgrenzen. In deze nota wordt in verband met het bovenstaande ingegaan op het belang...
report 1988
document
Bakker, M.J. (author)
report 1960
document
Bakker, W.J.W. (author), Boot, G.H. (author), Van den Eijkel, G. (author), Gerritse, A.J. (author), Heerink, M. (author), Korstanje, M.T. (author), De Kort, A.P.R. (author), Kuperus, M. (author), Landesz, S.C. (author), Nijhof, E. (author), Nijssen, S.J. (author), Ornstein, M.J.M. (author), Pluilaartm, A.P.H. (author), Putra, T.P.A (author), Siemers, W.V. (author), Sozef, A.J. (author)
report 1990
document
Bakker, J.G. (author)
Document(en) uit de collectie Chemische Procestechnologie
report 1964
document
Bakker, P.G. (author), Bannink, W.J. (author)
report 1974
document
Bannink, W.J. (author), Bakker, P.G. (author)
In this report calibration measurements are described of the transonic flow in the TST27 windtunnel (test section: 28 cm x 25.3 cm) of the Laboratory for High Speed Aerodynamics, Department of Aerospace Engineering, University of Technology Delft. The tunnel has solid walls and the Mach number in the high subsonic and transonic flow regime is...
report 1983
document
Bakker, M. (author)
Morphological development was researched along five meanders in the Allier river, France. This includes large scale development of meander form and direction and guiding factors and processes. On a smaller scale channel processes that form morphology, including bars and (secondary) channels. Five meanders in the Allier river, France,...
report 2005
document
Kooij, R.E. (author), Bakker, P.G. (author)
report 1989
document
Speijker, L.J.P. (author), Blom, H.A.P. (author), Bakker, G.J. (author), Karwal, A.K. (author), van baren, G.B. (author), Klompstra, M.B. (author), Kruijsen, E.A.C. (author)
The increase in air traffic implies that for busy airports, such as Schiphol, new and advanced Air Traffic Management (ATM) procedures are being developed. For some proposed ATM procedures, ICAO regulations do not yet exist and a thorough safety assessment that incorporates the role of Air Traffic Control (ATC) and pilots is required. This study...
report 2001
document
Bakker, W.T. (author), Vrijling, J.K. (author)
report 1980
document
Klamer, H.J.C. (author), Jorritsma, J. (author), Van Vliet, L. (author), Smedes, F. (author), Bakker, J.F. (author)
Uit onderzoek naar de consequenties van een herziening van de normering voor zoute baggerspecie, het invoeren van de Chemie-Toxiciteit-Toets (CCT), is naar voren gekomen dat extracten van baggerspecie uit het Zeehavenkanaal van Delfzijl activiteit laten zien in een biologische test voor dioxine-achtige toxiciteit (DR-CALUX). Onderzocht is welke...
report 2004
document
Bakker, S.E.H. (author), Vleeshouwers, A.M.W. (author), Verkoeijen, D. (author)
Document(en) uit de collectie Chemische Procestechnologie
report 1994
document
Bakker, M.J. (author)
Het resultaat van de proeven kan in het kort als volgt worden samengevat. 1) De snelheidsverdeling op de kruin van de dam is moeilijk reproduceerbaar. De uit de snelheidsverdeling berekende schuifspanning is als gevolg daarvan nogal onnauwkeurig. 2) De aantasting van de dam is goed reproduceerbaar. 3) Tussen schuifspanning en bruto-transport,...
report 1961
document
Blom, H.A.P. (author), Bakker, G.J. (author), Blanker, P.J.G. (author), Daams, J. (author), Everdij, M.H.C. (author), Klompstra, M.B. (author)
By now, safety is recognised as a key quality on which to select/design advanced air traffic management (ATM) concepts, even when capacity and efficiency are the drivers of the development. The safety target is often described as 'equal or better' in comparison with existing practice, allowing a large freedom in how safety is expressed, let...
report 2001
document
Bakker, G. (author), Brankman, P. (author), Van der Donk, H. (author), Hadimoeljono, A. (author), De Jong, H.J. (author), Meijer, K. (author), Rots, A. (author)
Document uit de collectie Chemische Procestechnologie
report 1985
document
Bakker, P.G. (author), Reyn, J.W. (author)
report 1983
document
Bakker, K.J. (author)
Ten einde oevers en dijken tegen golfaanval te beschermen, worden deze vaak voorzien van een gezette steenbekleding. De bij het ontwerp in beschouwing te nemen bezwijkmechanismen zijn onder andere; het door verschildrukken uitlichten van stenen, het afglijden van de bekledingslaag, en instabiliteit van de onderlagen. In dit verhaal, zullen we...
report 1987
document
Bakker, N. (author)
Voor een kritische beschouwing van de veiligheid van de kust van Delfland zijn in het kader van de Projectgroep Ter Heyde een groot aantal berekeningen uitgevoerd door de afdeling Kustonderzoek van het district Kust en Zee van de directie Waterhuishouding en Waterbeweging van de Rijkswaterstaat. De resultaten van de berekingen zijn reeds in de...
report 1981
Searched for:
(1 - 20 of 85)

Pages