Searched for:
(1 - 20 of 81)

Pages

document
Calvert, S.C. (author), Snelder, M. (author), Taale, H. (author), Van Wageningen-Kessels, F.L.M. (author), Hoogendoorn, S.P. (author)
In this contribution a model-based analysis of the application of bounded acceleration in traffic flow is considered as a cause for the capacity drop. This is performed in a Lagrangian formulation of the kinematic wave model with general vehicle specific characteristics. Unconstrained overtaking is presumed, which allows a demonstration to be...
conference paper 2015
document
Middelham, Frans (author), Taale, H. (author)
conference paper 1992
document
Taale, H. (author), Wilmink, Isabel (author), Beemster, Fieke (author)
Met de opkomst van in-carsystemen kunnen er steeds meer functies van wegkantsystemen in de auto ebracht worden. Tenminste, dat is momenteel de verwachting en ook dat dus in de nabije toekomst eel wegkantsystemen gedeeltelijk of geheel overbodig worden. En dat is begrijpelijk, ook omdat er<br/>hoge kosten gemoeid zijn met wegkantsystemen. Daarom...
conference paper 2017
document
Calvert, S.C. (author), Taale, H. (author), Snelder, M. (author), Hoogendoorn, S.P. (author)
In the past decade an increase in research regarding stochasticity and probability in traffic modelling has occurred. The realisation has grown that simple presumptions and basic stochastic elements are insufficient to give accurate modelling results in many cases. This paper puts forward a strong argument for the further development and...
conference paper 2012
document
Van Katwijk, R. (author), Taale, H. (author)
Er zijn vele manieren denkbaar waarop invulling kan worden gegeven aan de gecoördineerde inzet van verkeersmanagementmaatregelen in een netwerk. In eerste instantie wordt meestal voor een pragmatische, reactieve en op redeneerregels gebaseerde, aanpak gekozen. Daarna wordt stap voor stap naar een steeds geavanceerdere, proactieve en...
conference paper 2012
document
Taale, Henk (author)
conference paper 1995
document
Kiel, Jan (author), Taale, Henk (author)
In Europe, different road authorities have to face the ever increasing pressure to integrate their road network service provision with - often conflicting - different trends and conditions such as congestion, climate change, individualism, urbanization, safety, environmental issues and economic growth. There is also a need to cooperate with...
conference paper 2019
document
Taale, H. (author), Immers, B. (author), Wilmink, I. (author)
Het is van belang om het verkeersmanagementproces zo goed mogelijk te doorgronden en op basis van het begrip van dit proces sturingsprincipes te traceren en uit te werken die toegepast kunnen worden bij het (beter) managen van verkeer in een (wegen)netwerk. Eén van de manieren om meer inzicht in de processen te krijgen is een vergelijking met...
conference paper 2013
document
Hoogendoorn, S.P. (author), Taale, H. (author), Wilmink, I. (author), Immers, B. (author)
TrafficQuest (het Expertisecentrum Verkeersmanagement) is een samenwerkingsverband tussen Rijkswaterstaat DVS, TNO en de TU Delft, met als doel het bundelen, ontwikkelen en ontsluiten van kennis over verkeersmanagement. De afgelopen tijd heeft TrafficQuest kritisch nagedacht over de stand van zaken met betrekking tot verkeersmanagement en de...
conference paper 2011
document
Taale, H. (author), Birnie, Job (author), Bloemkolk, Florence (author)
De steden in Nederland groeien, zowel qua aantallen inwoners als wat betreft economische activiteiten. Dat levert veel mobiliteit op en de daarmee gepaard gaande problemen op het gebied van bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid. Om deze stedelijke problemen aan te pakken worden allerlei verkeersmanagementmaatregelen genomen. Maar...
conference paper 2018
document
Calvert, S.C. (author), Taale, H. (author)
Verkeersmodellen spelen een belangrijke rol als nuttige instrumenten bij plan- en evaluatiestudies en het begeleiden van processen rondom onbekende of onzekere verkeerssituaties. Recentelijke ontwikkelingen in verkeersmodellering zijn gaande op het gebied van het modelleren van variatie in verkeersomstandigheden. Dergelijke modellen worden vaak...
conference paper 2012
document
Taale, Henk (author), van Zuylen, H.J. (author)
conference paper 1999
document
Immers, B. (author), Taale, H. (author), Hoogendoorn, S.P. (author)
Na een lange periode gekenmerkt door suburbanisatie staat de stad weer volop in de belangstelling. Het inwonertal neemt weer toe en vooral jongeren vestigen zich in de stad. Deze ontwikkeling heeft grote gevolgen voor de stedelijke mobiliteit. Welke rol moet en kan stedelijk verkeersmanagement spelen bij het faciliteren van de vraag naar...
conference paper 2014
document
Klunder, G.A. (author), Taale, H. (author), Kester, L. (author), Hoogendoorn, S.P. (author)
This paper introduces a topic which is of growing interest in the traffic control and management community, namely the relation between traffic data quality and the efficiency of traffic management. After some explanatory background and state of the art, it will become clear that no standard approach is available for traffic engineers to...
conference paper 2014
document
Taale, H. (author), Hoogendoorn, S.P. (author), Legius, P. (author)
conference paper 2014
document
Taale, H. (author), van Zuylen, H.J. (author)
conference paper 2002
document
Taale, H. (author), Wilmink, Isabel (author)
De verkeersveiligheid in Nederland gaat een ongewenste kant op. Deze verandering was de aanleiding om extra aandacht te besteden aan verkeersveiligheid en alle mogelijke maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Eén van de opties is de inzet van verkeersmanagement. Deze maatregelen worden meestal ontworpen voor een betere doorstroming,...
conference paper 2018
document
Taale, Henk (author)
conference paper 1995
document
Kiel, J. (author), Muizer, A. (author), Taale, H. (author)
Voor het beoordelen van maatregelen en het samenstellen van maatregelpakketten met een focus op benutting, zijn diverse methoden en tools beschikbaar. Deze methoden zijn vooral werkwijzen of stappenplannen om op regionaal niveau te komen tot, door alle betrokken partijen gedragen, pakketten van benuttingsmaatregelen. Deze methoden kennen allen...
conference paper 2015
document
Machielsen, M.M.C.J. (author), Taale, H. (author)
conference paper 2018
Searched for:
(1 - 20 of 81)

Pages