Searched for: +
(1 - 20 of 56)

Pages

document
Broeders, E. (author), Menkveld, W. (author), Schellekens, D. (author), Van Dijk, P. (author), Van Nieuwenhuijzen, A. (author), Langeveld, J.G. (author)
De waterkwaliteit in de rivier de Dommel is onvoldoende voor het bereiken van een goede ecologische toestand. In de toekomst zijn daarom aanvullende maatregelen vereist. Onder het motto ´Samen, Slim, Schoon´ is Waterschap De Dommel met de gemeente Eindhoven en negen andere gemeenten in het stroomgebied van de Dommel daarom het project Kallisto...
journal article 2013
document
Rombouts, P.M.M. (author), Clemens, F.H.L.R. (author), Ten Veldhuis, J.A.E. (author), Pothof, I.W.M. (author), Langeveld, J.G. (author)
Van 3 tot en met 7 september 2012 is de negende Urban Drainage Modelling conferentie gehouden in Belgrado, de hoofdstad van Seme. Hieronder volgt een verslag van de indrukken die zijn opgedaan in Servië en de belangrijkste, wetenschappelijke ontwikkelingen die aan de orde zijn gekomen. Het congres had een vol wetenschappelijk programma, mede...
journal article 2012
document
Liefting, E. (author), Langeveld, J.G. (author), Quist, W. (author), Van den Eijnden, W. (author)
journal article 2012
document
Amerlinck, Y. (author), Van Nieuwenhuijzen, A. (author), Nopens, I. (author), Claessen, V. (author), Flameling, T. (author), Weijers, S. (author), Langeveld, J.G. (author)
Ondanks vele verbetermaatregelen staat de waterkwaliteit in de Dommel nog voortdurend onder druk door de effluentlozing vanuit de rwzi en de overstorten in verhouding tot de capaciteit van het ontvangende oppervlaktewater. Naast de Iwelpunten met de zuurstofhuishouding spelen vooral bij overstortsituaties in De Dommel hoge ammoniumpieken, die...
journal article 2012
document
Nopens, I. (author), Van Nieuwenhuijzen, A. (author), Flameling, T. (author), Langeveld, J.G. (author)
Onder het motto `samen, slim, schoon' ontwikkelen in Noord-Brabant enkele gemeenten, waterschappen en universiteiten innovatieve oplossingen voor een vernieuwende aanpak in de afvalwaterketen en het watersysteem. Een onderdeel hiervan is een geavanceerde modellering van procesonderdelen van de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Deze modellering...
journal article 2012
document
Van Zanten, O. (author), De Klein, J. (author), Langeveld, J.G. (author), Van Nieuwenhuijzen, A. (author)
In 2010 is binnen liet KRW-innovatieproject KALLISTO onderzocht hoe op een effectieve manier de waterkwaliteit in de Dommel verbeterd kan worden, zodat een goede ecologische toestand wordt gerealiseerd. Daarvoor is een nieuw toetsingskader voor chemische en ecologische waterkwaliteit ontwikkeld. Dit toetsingskader is opgesteld om specifiek het...
journal article 2013
document
Amerlinck, Y. (author), Van Nieuwenhuijzen, A. (author), Nopens, I. (author), Claessen, V. (author), Flameling, T. (author), Weijers, S. (author), Langeveld, J.G. (author)
Onder het motto´Samen, Slim, Schoon´ ontwikkelen gemeenten, waterschappen en universiteiten oplossingen voor een vernieuwende aanpak in de afvalwaterketen en het watersysteem. Geavanceerde modellering van procesonderdelen van de rwzi maakt onderdeel uit van het KRW-innovatieproject KALLISTO dat bijdraagt aan een doelmatig en duurzaam schoner...
journal article 2012
document
van Daal-Rombouts, P.M.M. (author), Sun, Siao (author), Langeveld, J.G. (author), Bertrand-Krajewski, J.-L. (author), Clemens, F.H.L.R. (author)
Optimisation or real time control (RTC) studies in wastewater systems increasingly require rapid simulations of sewer systems in extensive catchments. To reduce the simulation time calibrated simplified models are applied, with the performance generally based on the goodness of fit of the calibration. In this research the performance of three...
journal article 2016
document
De Niet, A.C. (author), De Jonge, J. (author), Korving, J.L. (author), Langeveld, J.F. (author), Van Nieuwenhuijzen, A.F. (author)
In het project Kallisto werken gemeenten, waterschappen en universiteiten samen aan innovatieve oplossingen voor de afvalwaterketen in de omgeving van Eindhoven. Dat doen ze onder het motto "samen, slim, schoon". Om de waterkwaliteit van de rivier de Dommel te verbeteren richt Kallisto zich op sturing in de afvalwaterketen. De ecologische...
journal article 2013
document
Boogaard, F.C. (author), Van de Ven, F. (author), Langeveld, J.G. (author), Van de Giesen, N. (author)
Stormwaters, flowing into storm sewers, are known to significantly increase the annual pollutant loads entering urban receiving waters and this results in significant degradation of the receiving water quality. Knowledge of the characteristics of stormwater pollution enables urban planners to incorporate the most appropriate stormwater...
journal article 2014
document
Van Mill, G. (author), Langeveld, J.F. (author), Sikkes, M. (author), Van Nieuwenhuizen, A. (author)
Het meten van hydraulisch functioneren van rioolstelsels is inmiddels gemeengoed in Nederland. Desondanks zijn de ervaringen niet onverdeeld positief en laat de dataopbrengst nogal eens te wensen over. Bij Waterschap De Dommel is in het kader van het Kallisto-project een omvangrijk meetnet met onder meer meetopstellingen bij ruim 200 overstorten...
journal article 2013
document
Nieuwenhuis, E.M. (author), Cuppen, E.H.W.J. (author), Langeveld, J.G. (author), de Bruijn, J.A. (author)
Gedreven door ontwikkelingen zoals klimaatverandering, verstedelijking en digitalisering zien we in het stedelijk watersysteem steeds vaker oplossingen ‘buiten de buis’. Oplossingen zoals publieke pleinen met een waterbergende functie, polderdaken met een dynamische waterberging, zwembaden verwarmd met warmte uit (afval)water; het zijn allemaal...
journal article 2019
document
Cecinati, Francesca (author), Moreno Rodenas, A. (author), Rico-Ramirez, Miguel A. (author), ten Veldhuis, Marie-claire (author), Langeveld, J.G. (author)
In urban hydrological models, rainfall is the main input and one of the main sources of uncertainty. To reach sufficient spatial coverage and resolution, the integration of several rainfall data sources, including rain gauges and weather radars, is often necessary. The uncertainty associated with rain gauge measurements is dependent on...
journal article 2018
document
Hendriks, A.T.W.M. (author), Langeveld, J.G. (author)
journal article 2017
document
Stanic, N. (author), Langeveld, J.G. (author), Clemens, F.H.L.R. (author)
Rioleringsbeheer is een eerste vereiste om het gewenste niveau van functioneren van de riolering te behouden. Welke inspanning op het gebied van rioleringsbeheer nodig is om een bepaald niveau van functioneren te bereiken is onduidelijk, omdat zowel de processen in als de structuur van de rioolstelsels complex zijn. Een belangrijke vraag hierbij...
journal article 2012
document
Van Riel, W.A.P. (author), Langeveld, J.G. (author), Herder, P.M. (author), Clemens, F.H.L.R. (author)
Passend rioleringsbeheer is nodig om voldoende dienstlevering te balanceren met investeringskosten. Besluitvorming binnen rioleringsbeheer kan echter bemoeilijkt worden door gebrek aan data en interacties met verschillende actoren. Deze beperkingen zorgen veelal voor niet heldere en niet reproduceerbare besluitvormingsprocessen, die voornamelijk...
journal article 2013
document
Kouijzer, Joop J.P. (author), Lattwein, Kirby R. (author), Beekers, Inés (author), Langeveld, Simone A.G. (author), Leon-Grooters, Mariël (author), Strub, Jean Marc (author), Oliva, Estefania (author), de Jong, N. (author), van der Steen, A.F.W. (author)
Bacterial biofilms are a huge burden on our healthcare systems worldwide. The lack of specificity in diagnostic and treatment possibilities result in difficult-to-treat and persistent infections. The aim of this in vitro study was to investigate if microbubbles targeted specifically to bacteria in biofilms could be used both for diagnosis as...
journal article 2021
document
van Daal-Rombouts, P.M.M. (author), Gruber, Günter (author), Langeveld, J.G. (author), Muschalla, Dirk (author), Clemens, F.H.L.R. (author)
Real time control (RTC) is generally viewed as a viable method for optimising the performance of urban wastewater systems. A literature review on the performance evaluation of RTC demonstrated a lack of consensus on how to do this. Two main deficiencies were identified: omitting uncertainty analysis and applying limited evaluation periods. A...
journal article 2017
document
van Daal-Rombouts, P.M.M. (author), Benedetti, L (author), Jonge, J (author), Weijers, S (author), Langeveld, J.G. (author)
Real time control (RTC) is increasingly seen as a viable method to optimise the functioning of wastewater systems. Model exercises and case studies reported in literature claim a positive impact of RTC based on results without uncertainty analysis and flawed evaluation periods. This paper describes two integrated RTC strategies at the wastewater...
journal article 2017
document
Vollaers, Vita (author), Nieuwenhuis, E.M. (author), van de Ven, F.H.M. (author), Langeveld, J.G. (author)
Despite being widely implemented, sustainable urban drainage systems (SUDS) do not always function flawlessly. While SUDS have been tested extensively and seem to perform well on a laboratory or pilot scale, practitioners’ experience is different: failures in SUDS occur regularly in practice, resulting in malfunctioning systems, water...
journal article 2021
Searched for: +
(1 - 20 of 56)

Pages