Searched for:
(1 - 2 of 2)
document
Anonymous, X. (author)
In de periode 1980-1984 is een meetprogramma uitgevoerd dat er toe moet leiden dat de hydraulische gegevens van de Oosterschelde en haar voordelta in de periode direct voorafgaand aan het gereeedkomen van de stormvloedkering (toestand "T2") zo goed mogelijk is vastgelegd ten behove van toekomstige beheers- en onderzoeksvragen.
report 1984
document
Anonymous, A. (author)
BITUMARIN's geschiedenis is nauw verbonden aan de geschiedenis van het Deltaplan. De oprichting van BITUMARIN stond in het teken van de praktische toepassing van een methode om asfaltmastiek onder water aan te brengen als bodemverdediging. De eerste proefnemingen met deze methode vonden reeds in 1956 plaats. Bij de uitvoering van het Deltaplan...
report