Searched for: +
(1 - 2 of 2)
document
Bogaard, T. (author), Deelen, K. (author)
De laatste jaren is er veel belangstelling geweest voor de Oosterschelde. De voornaarnste oorzaak hiervan was wel de dreigende afsluiting van dit bekken van de zee, zoals dit in de Deltawet was vastgelegd. Nu echter na een lange periode van herbezinning en besluitvorming vast is komen te staan dat de Oosterschelde niet zal worden afgesloten,...
master thesis 1976
document
Kroon, A.G. (author)
The Hydraulics division (WT) in The Hague, part of het Delta department, consists of 5 production-departments that execute the so-called "advising-proces" , i .e. they support the Deltaworks by supervising and carrying out technica1 studies. Today their planning and accounting system (PLAC) is mainly a partial and uniform time-accounting- system...
master thesis 1984