Searched for: +
(1 - 20 of 39)

Pages

document
Anonymus, A. (author)
Driemaandelijks overzicht van de Deltawerken (Deltaplan) en gerelateerde werken (dijkversterkingen in Holland, Friesland en Groningen, Lauwerszeewerken). Aanleg stormvloedkeringen Hollandse IJssel en Oosterschelde. Afsluitdammen met caissons en kabelbaan in Veerse Gat, Brouwershavense Gat, Oosterscheldewerken, spuisluis Haringvliet,...
report 1975
document
Ferguson, H.A. (author)
Ir. H. A. Ferguson - Ten geleide ** H. J. Stuvel - BoIwerk en hoafdkraan ** Ir. P. Santema - De Haringvlietafsluiting aIs instrument vaor regionalewaterbeheersing in Zuidwest-Nedefland ** Prof. ir. P. A. van de Velde - Het ontwerp in hoofdlijnen vaor de uitwateringssluis ** H. J . Stuvel - De kraan van de Delta ** Ir. J. E. Prins -...
report 1971
document
Anonymous, A. (author)
Brochure on the construction of the discharge sluices in the Haringvliet estuary.(year estimated)
report 1964
document
Anonymus, A. (author)
Driemaandelijks overzicht van de Deltawerken (Deltaplan) en gerelateerde werken (dijkversterkingen in Holland, Friesland en Groningen, Lauwerszeewerken). Aanleg stormvloedkeringen Hollandse IJssel en Oosterschelde. Afsluitdammen met caissons en kabelbaan in Veerse Gat, Brouwershavense Gat, Oosterscheldewerken, spuisluis Haringvliet,...
report 1965
document
Anonymus, A. (author)
Driemaandelijks overzicht van de Deltawerken (Deltaplan) en gerelateerde werken (dijkversterkingen in Holland, Friesland en Groningen, Lauwerszeewerken). Aanleg stormvloedkeringen Hollandse IJssel en Oosterschelde. Afsluitdammen met caissons en kabelbaan in Veerse Gat, Brouwershavense Gat, Oosterscheldewerken, spuisluis Haringvliet,...
report 1988
document
Ferguson, H.A. (author)
Historisch overzicht van waterbouwkundige werken in Zeeland en op de Zuidhollandse Eilanden in de periode 1944-1988.
report 1988
document
Stamhuis, E. (author)
Dit document biedt een persoonlijke terugblik van de in 1998 overleden hoogleraar civiele techniek Eize Stamhuis, die bij de Deltadienst een stempel heeft gezet op de afsluitingstechnieken voor een aantal Deltawerken: de Zandkreekdam, de Veerse-Gatdam, de Grevelingendam, de Volkerakdam, de Haringvlietdam en de Brouwersdam. Voor deze werken zijn...
report 1998
document
Anonymus, A. (author)
Driemaandelijks overzicht van de Deltawerken (Deltaplan) en gerelateerde werken (dijkversterkingen in Holland, Friesland en Groningen, Lauwerszeewerken). Aanleg stormvloedkeringen Hollandse IJssel en Oosterschelde. Afsluitdammen met caissons en kabelbaan in Veerse Gat, Brouwershavense Gat, Oosterscheldewerken, spuisluis Haringvliet,...
report 1969
document
Anonymus, A. (author)
Driemaandelijks overzicht van de Deltawerken (Deltaplan) en gerelateerde werken (dijkversterkingen in Holland, Friesland en Groningen, Lauwerszeewerken). Aanleg stormvloedkeringen Hollandse IJssel en Oosterschelde. Afsluitdammen met caissons en kabelbaan in Veerse Gat, Brouwershavense Gat, Oosterscheldewerken, spuisluis Haringvliet,...
report 1971
document
Stuvel, H.J. (author)
Boek geschreven naar aanleiding van de aanleg van de Veerse Gat-dam en de Zandkreek-dam, waardoor de drie eilanden (Walcheren, Noord-Beveland en Zuid-Beveland) tot één gesmeed werden en het Veerse Meer ontstond.
report 1963
document
Anonymus, A. (author)
Driemaandelijks overzicht van de Deltawerken (Deltaplan) en gerelateerde werken (dijkversterkingen in Holland, Friesland en Groningen, Lauwerszeewerken). Aanleg stormvloedkeringen Hollandse IJssel en Oosterschelde. Afsluitdammen met caissons en kabelbaan in Veerse Gat, Brouwershavense Gat, Oosterscheldewerken, spuisluis Haringvliet,...
report 1960
document
Mazure, P.C. (author)
report 1983
document
Loschacoff, M.J. (author), van Maldegem, P.J. (author), Woestenenk, A.J. (author), Schaap, H.Y. (author), Ferdinandusse, H. (author), v.d. Salm, H. (author), Boone, P. (author), van Rossen, C.J. (author), Bijl, H.J.S. (author), Nieuwendijk, G.L. (author), van der Meer, F.G. (author), de Wolf, G. (author), Cysouw, J. (author), Boot, G. (author)
Overdrukken van een serie artikelen over de afsluiting van het Brouwershavensche Gat in OTAR. Behandeld worden: Het tracé, profiel en werkplan; damvak Middelplaan, Kabbelaarsbank en Springersdiep; Bodembescherming van zinkstukken; asfaltbodembescherming; natuurmetingen; het verlengen van het damvak Kabbelaarsvak en de drempelopbouw; bouwdok...
report 1973
document
Anonymus, A. (author)
Alfabetisch register van het driemaandelijks overzicht van de Deltawerken (Deltaplan) en gerelateerde werken (dijkversterkingen in Holland, Friesland en Groningen, Lauwerszeewerken). Aanleg stormvloedkeringen Hollandse IJssel en Oosterschelde. Afsluitdammen met caissons en kabelbaan in Veerse Gat, Brouwershavense Gat, Oosterscheldewerken,...
report 1957
document
Anonymus, A. (author)
Translation of several articles pubished earlier in "Driemaandelijks bericht Deltawerken"on the works in the Haringvliet and Volkerak, as well as the watermanagement in the area after execution of the works. Design of the discharge sluices in the Haringvliet. Estimation of the morphological effects of the works in the coastal area in front of...
report 1973
document
Anonymus, A. (author)
Driemaandelijks overzicht van de Deltawerken (Deltaplan) en gerelateerde werken (dijkversterkingen in Holland, Friesland en Groningen, Lauwerszeewerken). Aanleg stormvloedkeringen Hollandse IJssel en Oosterschelde. Afsluitdammen met caissons en kabelbaan in Veerse Gat, Brouwershavense Gat, Oosterscheldewerken, spuisluis Haringvliet,...
report 1957
document
Anonymus, A. (author)
Driemaandelijks overzicht van de Deltawerken (Deltaplan) en gerelateerde werken (dijkversterkingen in Holland, Friesland en Groningen, Lauwerszeewerken). Aanleg stormvloedkeringen Hollandse IJssel en Oosterschelde. Afsluitdammen met caissons en kabelbaan in Veerse Gat, Brouwershavense Gat, Oosterscheldewerken, spuisluis Haringvliet,...
report 1963
document
Slob, M. (author), Ligtvoet, W. (author), Kuiper, R. (author), Van Egmand, P. (author)
Rijn-Schelde Delta: gedeelde langetermijnvisie noodzakelijk voor goed afgestemde investeringsbeslissingen Welke economische perspectieven zijn er binnen de Rijn-Schelde Delta? Is de A4 te beschouwen als een economische ontwikkelingszone voor de Delta of alleen als transportas? Hoe om te gaan met veiligheid en met zoet- en zoutwater in de Delta?...
report 2012
document
Valken, K.F. (author)
Nota waarin de verschillende plannen tot afsluiting van de zeearmen met elkaar worden vergeleken.
report 1953
document
Ferguson, H.A. (author), Van de Kerk, J. (author), Van Aartsen, J. (author), Dibbits, H.A.M.C. (author)
Viertal toespraken ter gelegenehid van het 50-jarig bestaan van de Verenig ing van Ingenieurs van de Rijkswaterstaat en de Zuiderzeewerken, gehouden op donderdag 26 september 1968 in de schouwburg te Middelburg.
report 1968
Searched for: +
(1 - 20 of 39)

Pages