Searched for:
(1 - 20 of 232)

Pages

document
Tromp, J.A.M. (author)
Het ontwikkelen van alternatieven en het uitwerken hiervan voor de verlenging van een kademuur aan de Combined Terminal Amsterdam ten behoeve van overslag van containers en ander groot stukgoed (auto's). Alternatieven: - Damwand - Betonnen L-muur - Caisson
master thesis 1977
document
Van der Zee, F.A. (author)
Onderzoek naar het optreden van boeiverschillen ten gevolge van windinvloeden in de Bosbaan te Amsterdam. De invloed van de wind betaat uit twee delen. Een direkte invloed van de wind op de roeiboot en een indirekte invloed via waterstromingen die door de wind aangedreven worden.
master thesis 1985
document
Priemus, H. (author), Bentvelsen, T. (author), Meijer, F. (author), Spaans, M. (author), Teule, R. (author), Wassenberg, F. (author)
book 1991
document
Kersloot, J.M. (author), Mariën, A.A.A. (author)
book 1993
document
Spaans, M. (author), De Wolff, H. (author), Priemus, H. (author)
book 1993
document
Boumeester, H. (author), Wassenberg, F. (author), Korthals Altes, H.J. (author)
Het verbeteren van het beheer is een van de pijlers van de vernieuwingsplannen van de Bijlmermeer. De veiligheid in en rond de flats moet verbeteren door meer toezicht te houden op wat er in de flats gebeurt. Reeds midden jaren tachtig bepleitte het Ministerie van Justitie (in navolging van de commissie Roethot) voor verscherping van het...
book 1996
document
Rebel, P.J. (author)
De Noord/Zuidlijn is een metroverbinding tussen Amsterdam-Noord en Amsterdam-Zuid welke deels bovengronds en deels ondergronds zal worden aangelegd. Indien alles volgens plan verloopt zal de Iijn in 2005 operationeel zijn. Het ondergrondse deel van de lijn zal worden geboord. De tunnelbuis dient hierbij zo ver mogelijk verwijderd te blijven van...
master thesis 1997
document
Meijer, F. (author)
book 1997
document
Van Rosmalen, B. (author), Kullberg, J. (author)
book 1997
document
Van Leusden, R. (author)
Recentelijk is• besloten de Noord/Zuidlijn aan te leggen als uitbreiding van het Amsterdamse metronet. Deze metrolijn loopt van het Buikslotermeerplein in Amsterdam-Noord via het Centraal Station naar het station Zuid/WTC. Parallel aan dit tracé !open een aantal tramlijnen, waarvan het gebruik waarschijnlijk door de Noord/Zuidlijn beYnvloed zal...
master thesis 1998
document
Van der Zijpp, N.J. (author)
Report published by the Delft University of Technology, Transportation Planning and Traffic Engineering Section, commissioned by the Ministry of Transportation, North Holland Directorate. The use of Variabie Message Signs (VMS's) is generally considered to be a powerful tool to influence (en-route) route choice in order to improve safety and...
report 2000
document
Veerman, M.T. (author)
De belangrijkste opgave voor deze afstudeeropdracht was het zoeken naar een oplossing om Terminal 1 en 2 (1 gebouw) klaar te maken voor de toekomst. Een groei naar 80 miljoen reizigers binnen de bestaande terminals is voor Schiphol zeer wenselijk. Mijn oplossing voor deze opgave richtte zich met name op het onderscheiden van stromen mensen en,...
master thesis 2004
document
Valk, M. (author)
Het doel van dit afstudeeronderzoek was het optimaliseren van de ruimteakoestiek voor de leslokalen en studieruimtes van de nieuwbouw van het Conservatorium van Amsterdam. Daarbij werd de noodzakelijkheid om de akoestiek in een ruimte aan te kunnen passen onderzocht. Een comfortabele akoestiek houdt in dat de ruimte prettig te bespelen is, het...
master thesis 2006
document
Van Zijderveld, D. (author)
De toegenomen abstractie van de samenleving heeft de wereld in zijn greep. Het menselijke gedrag wordt steeds meer bepaald door beeldvorming en steeds minder door feitelijke eigenschappen. Door deze ontwikkeling wordt het imago van steden belangrijker binnen de keuze van bewoners, bezoekers en bedrijven. De wijze waarop steden zichzelf op de...
master thesis 2006
document
Bobbink, I. (author), Nijhuis, S. (author)
Deze studie wil onderzoeken of watertransformaties een (landschaps) architectonische vorm kunnen krijgen door ze behalve als technische systeem vooral ook als architectonische interventie te begrijpen. Daarbij zou de identiteit van de plek (ligging in het laagland) als basis voor het ontwerp gebruikt moeten worden.
report 2007
document
Jongmans, M. (author)
Met bijlage: A0 poster. Ontwerp voor een bibliotheek in de Amsterdamse Westelijke Tuinsteden (Osdorp).
master thesis 2008
document
Homs, W. (author)
Met als bijlage: A0 poster. "...enduring interest should begin with the original amazement of a naive observer. Is it possible for a creature to remain alive inside stone, inside this piece of stone?" Dit citaat uit het boek The Poetics of Space van Gaston Bachelard (1958) is het leidende thema geworden van het ontwerp voor het Danshuis. Wat...
master thesis 2008
document
Mastebroek, R. (author), Hoefsloot, F.J.M. (author)
In dit rapport is de case van de Europaboulevard opgenomen met betrekking tot validatie van modellen met betrekking tot paal-grondinteractie. In de periode tussen maart 1978 en september 1978 zijn in Amsterdam direct ten noorden van de kruising van de rijksweg A10 (Figuur 2-1) met de Europaboulevard bouwwerkzaamheden uitgevoerd. De...
report 2008
document
Muller, R.G. (author)
Transformatie van gebouwen zal niet dé oplossing zijn om alle problemen op de kantoren- en woningmarkt op te lossen. Beter inzicht in de financiële haalbaarheid kan de mogelijkheden van transformatie vergroten. In dit onderzoek staat de invloed van opbrengstgeneratoren centraal. Hogere opbrengsten leiden tot hogere investerings- en...
master thesis 2008
document
Van Es, D.J. (author)
Een visie op de stedelijke ontwikkeling van het Zeeburgerpad in Amsterdam door middel van een architectonisch ontwerp, het cultuurhuis Zeeburgerpad.
master thesis 2008
Searched for:
(1 - 20 of 232)

Pages