Searched for:
(1 - 20 of 45)

Pages

document
Bos, A.J. (author)
master thesis 1981
document
Bos, A.J. (author)
master thesis 1982
document
Bos, A.J. (author)
master thesis 1982
document
Bos, A.J. (author)
master thesis 1982
document
Bos, A.J. (author)
master thesis 1982
document
Bos, F.A. (author)
Dit project betreft het zoeken naar, en in detail uitwerken van, een constructie-methode voor het bouwen van de afritten van de Blankenburgtunnel. Het gebruik van een bemalen bouwput is niet toegestaan in verband met de omgevingsschade. In dit voorstudierapport Zijn alle bekende methoden voor een bouwkuip-constructie beschreven en met elkaar...
master thesis 1991
document
Bos, K.J. (author)
This report is the result of a master thesis of the author, student at Delft University of Technology, faculty of Civil Engineering. The study was carried out at DELFT HYDRAULICS. In this report the effects of an offshore breakwater on the shore are investigated with the morphodynamic models DELFT2D-MOR and DELFT3D. These, respectively 2...
master thesis 1996
document
Bos, M. (author)
master thesis 1997
document
Bos, G. (author)
master thesis 1997
document
Bos, G.P. (author)
Om tot een structuur voor HADES te komen is er eerst een studie gedaan naar de variabelen waar bij het ontwerp van de natte infrastructuur rekening mee moet worden gehouden. De verschillende variabelen zijn in veel gevallen afhankelijk van elkaar. De dimensies van een variabele kunnen dan niet bepaald worden, wanneer de dimensies van een andere...
master thesis 1998
document
Bos, J.W. (author)
Het Noordzeekanaalgebied (NZKG) is een regio die een aantal zeer diverse economische functies in zich verenigd heeft (Luchthaven Schiphol, bedrijvenconcentratie Teleport, financiele centrum Amsterdam, havengebied, brede arbeidsmarkt). Juist deze combinatie van functies zorgt ervoor dat de regio goede kansen heeft zich verder te ontwikkelen. Dat...
master thesis 2000
document
Bos, R.M. (author), Havinga, F.J. (author)
Bij overstroomde kribben in een rivier met uiterwaard zijn grootschalige horizontale wervels te verwachten. Het tijdsgemiddelde langssnelheidsprofiel in dwarsrichting is bepalend voor het ontstaan van grootschalige wervels. In het kribvak vindt een grote richtingsvariatie in ruimte en tijd plaats. Deze variatie zorgt voor een grote uitwisseling...
master thesis 2000
document
Bos, M. (author)
In dit afstudeerproject wordt met behulp van een fysisch model onderzoek gedaan naar de uitwisselingsprocessen die bij hoogwater optreden tussen uiterwaard en hoofdgeul van een rivier. Dit afstudeerproject geeft daarmee een vervolg aan het door Van Prooijen [19] opgezette onderzoek naar grootschalige horizontale wervels in ondiepe...
master thesis 2000
document
Bos, J.A. (author)
master thesis 2002
document
Bos, C. (author)
master thesis 2002
document
Bos, R.M. (author)
master thesis 2006
document
Bos, R.M. (author)
master thesis 2006
document
Bos, C. (author)
Collection of long-term data sets of wave characteristics and bathymetry with high resolution in time is a prerequisite to improve our understanding of nearshore coastal dynamics. Advanced video monitoring systems allow to sample these data automatically, on a long-term basis and without the need to deploy in situ instruments in a hostile...
master thesis 2006
document
Bos, J.A. (author)
Installed wind power world wide is increasing rapidly. The increase in wind power in the European electricity grid is expected to have its impact on the system behaviour. A European study, European Wind Integration Study (EWIS), was thus set up to study the impact of wind power. This thesis was carried out in parallel with EWIS and overlaps at...
master thesis 2008
document
Bos, E. (author)
master thesis 2008
Searched for:
(1 - 20 of 45)

Pages